OIKEUSAPU: Millä tuloilla oikeusapua saa? Tulorajat ja omavastuu – Puolustajan tai avustajan määräys

Oikeusapu myönnetään henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka ei taloudellisesta tilanteestaan johtuen kykene itse maksamaan asian hoitamisesta aiheutuneita menoja.

Myös puolison tulot otetaan huomioon omavastuuta laskettaessa. Puolison tuloja ei kuitenkaan oteta huomioon, jos puolisot ovat toistensa vastapuolia (esim. avioeroasia) tai hakija on epäiltynä tai vastaajana rikosasiassa.

Mahdollinen oikeusturvavakuutus on ensisijainen oikeusapuun nähden.

Oikeusapu – Tulorajat

Yksinäinen henkilö

 • maksutta, jos käyttövarat enintään 600 e/kk
 • omavastuu, jos käyttövarat 601-1300 e/kk
 • ei myönnetä, jos käyttövarat yli 1300 e/kk

Puolisot yhteensä

 • maksutta, jos käyttövarat enintään 1100 e/kk
 • omavastuu, jos käyttövarat 1101-2400 e/kk
 • ei myönnetä, jos käyttövarat yli 2400 e/kk

Oikeusapu – Omavastuut

 • omavastuu 20 %, jos yksinäisen käyttövarat enintään 800 e/kk  tai puolisoiden käyttövarat enintään 1400 e/kk
 • omavastuu 30 % 900/1600 e/kk
 • omavastuu 40 % 1050/2000 e/kk
 • omavastuu 55 % 1150/2200 e/kk
 • omavastuu 75 % 1300/2400 e/kk.

Oikeusapumaksu

Oikeusapumaksu on 70 euroa ja se peritään kaikilta muilta hakijoilta paitsi niiltä, jotka saavat oikeusapua korvauksetta eli ilman omavastuuta.

Lisäomavastuu

Omaisuus ja etenkin tilivarat vaikuttavat oikeusapuun.Mikäli oikeusavun saajalla on talletuksia tai arvo-osuuksia tai muuta helposti realisoitavaa omaisuutta yli 5000 euron arvosta, edellä todetun rajan ylittävästä omaisuudesta määrätään puolelta osin lisäomavastuu.

Oikeusavun koelaskelman voit tehdä oikeusministeriön laskurilla.

Oikeusapu – Myös yksityinen asianajaja voi tarjota oikeusapua

Oikeusapu kattaa oman oikeudenkäyntiavustajan palkkion ja kulukorvauksen sekä oikeudenkäyntimaksun. Vastapuolen kuluja oikeusapu ei korvaa.

Tuomioistuimissa käsiteltävissä asioissa oikeusapua voivat antaa niin valtion palveluksessa olevat julkiset oikeusavustajat kuin yksityiset lakimiehetkin. Tuomioistuimen ulkopuolella käsiteltävissä asioissa oikeusapua voi antaa yleensä vain julkinen oikeusavustaja.

Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta. Apua tarvitseva voi kääntyä halutessaan suoraan myös asianajajan puoleen, jolloin asianajaja hakee oikeusavun asiakkaansa puolesta.

Rikoksen uhrille avustaja tuloista riippumatta

Rikoksen asianomistaja voi saada asianajajan avukseen oikeuteen myös tuloistaan riippumatta. Vaihtoehtoja on kolme:

 1. Mikäli asianomistajalla on oikeusturvavakuutus, vakuutus korvaa korvausvaatimuksen esittämisestä ja käsittelemistä aiheutuvat kustannukset edellyttäen, että asia on riitainen.
 2. Tuomioistuin voi määrätä vakavan rikoksen uhriksi joutuneelle asianomistajalle oikeusavustajan. Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi seksuaalirikoksissa ja henkeen, terveyteen sekä vapauteen kohdistuvissa rikoksissa.
 3. Oikeudenkäyntikuluja haetaan rikosvahinkoilmoituksella oikeuskäsittelyn jälkeen Valtiokonttorilta.

Vangitulle tai vakavasta rikoksesta epäillylle puolustaja

Pääsääntöisesti oikeusturvavakuutus ei korvaa rikoksesta epäillyn oikeudenkäyntikuluja.

Rikoksesta epäilty tai vastaaja voi saada esitutkintaan tai rikosoikeuteen puolustajan. Puolustajan saa tuloistaan riippumatta, mutta mikäli vastaaja tuomiotaan myöhemmin rikoksesta, hän joutuu pääsääntöisesti maksamaan lakimiehen laskutuksen takaisin valtiolle.

Puolustajan saa kahdessa tapauksessa:

 1. Epäiltyä epäillään rikoksesta, jossa minimirangaistus alkaa neljästä kuukaudesta vankeutta.
 2. Epäilty on pidätettynä tai vangittuna.

Tuomioistuin voi määrätä tietyin edellytyksin puolustajan myös viran puolesta.

Asianajotoimisto Talviaro selvittää asiakkaansa mahdollisuuden oikeuturvavakutuukseen, oikeusapuun tai puolustajan/avustajan määräykseen. Ota yhteyttä!