VAHINGONKORVAUS: Valtiokonttori korvaa vain poikkeuksellisesti esinevahinkoja

Vakuutus on hyvä ottaa varkauden varalle. Jos murtovarkaan uhrilla ei ole vakuutusta tai jos vakuutuskorvaus on evätty vakuutetun oman huolimattomuuden takia, ainoa mahdollisuus saada korvauksia on saattaa itse murtovaras satimeen.

Mikäli varas joutuu teoistaan edesvastuuseen, rikoksen uhrilla on oikeus vaatia rötöstelijältä korvausta rikosoikeudenkäynnin yhteydessä. Kuulostaa hyvältä, mutta rikoksen tekijän maksukyky tai -tahto ei ole paras mahdollinen. Ulosottoyritykset tuottavat harvoin tulosta.

Viimeinen mahdollisuus on Valtiokonttori, jonka rikosvahinkoyksikkö korvaa rikoksen uhrille henkilö-, esine- ja omaisuusvahinkoja, ellei korvausta ole saatu vakuutusyhtiöltä tai tekijältä itseltään.

Esinevahinkoja – kuten varkaiden aiheuttamia murtojälkiä tai kadoksiin jääneitä pöytähopeita – Valtiokonttori korvaa harvoin. Sen sijaan pahoinpitelyn uhrille myönnetään lähestulkoon aina korvausta.

Esinevahingosta maksetaan korvausta vain, jos vahingon on aiheuttanut henkilö, joka on karannut tai on lomalla pakkolaitoksesta tai vankilasta. Samoin korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut lastensuojelulain nojalla huostaan otettu lapsi.

Yhdyskuntapalvelua suorittavaan sovelletaan osittain samanlaisia sääntöjä. Vahingon kärsineen heikon taloudellisen aseman perusteella voidaan poikkeuksellisesti korvata myös muiden kuin laitokseen suljettujen aiheuttamia vahinkoja.

Korvausta maksetaan esineen korjauskustannuksista ja vahingosta aiheutuneista kuluista. Myös tuhoutuneen tai kadonneen esineen arvo korvataan.

Korvausta on haettava erillisellä lomakkeella kirjallisesti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvausasiassa annettiin lainvoimaiseksi tullut tuomio, tai, jos asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, kymmenen vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä.
Hakemukseen on liitettävä jäljennös tuomioistuimen antamasta tuomiosta tai poliisin esitutkintapöytäkirjasta.