KUSTANNUKSET

Tuntiveloituksemme on asiasta, käräjäoikeuden sijaintipaikasta ja asiakkuudesta riippuen 136,40-310,00 euroa (sis. alv).

Kiinteistökauppariidoissa tuntiveloituksemme on päätoimialueellamme (Oulun, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudet) 297,60 e (sis. alv) sekä päätoimialueemme ulkopuolella 310,00 e (sis. alv).

Laskutettavan toimenpiteen vähimmäisaika on kymmenen minuuttia. Käytetty aika pyöristetään seuraavaan kymmenminuuttiin.

Palkkioiden lisäksi peritään asian hoidosta aiheutuneet kulut, kuten viranomaismaksut ja tavanomaista suuremmat kopiointikulut.

Toimeksiannon palkkioperusteeksi voidaan erikseen sopia myös muu kuin aikaveloitus. Laskutus voi perustua esimerkiksi asian lopputulokseen tai tiettyyn prosenttiosuuteen saavutetusta taloudellisesta hyödystä.

Mikäli toimenpide edellyttää poikkeuksellista selvitystyötä tai useita neuvotteluita, palkkioperusteena käytetään aikaveloitusta.

Yksityiskohtainen hinnasto

Alla oleva yksityiskohtainen hinnasto soveltuu tyyppitapauksiin ja on ohjeellinen. Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %), mutta eivät viranomaisten perimiä maksuja.

1. Tuntiveloitus
– oikeusapuasia 136,40
– rikosvahinkoasia 204,60
– yksityiset tuomioistuinasiat, kiinteistö- ja asuntokauppariidat 297,60
– yksityiset muut kuin tuomioistuinasiat 248,00
– yritykset 310,00 (250,00 e + alv)
– oikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana tai uskottuna miehenä toimiminen 297,60
– päätoimialueen ulkopuolella (muut kuin Oulun, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudet) käsiteltävä asia 310,00.

2. Matka-aika tunnilta
– oikeusapuasia 136,40
– rikosvahinkoasia 136,40
– muutoin puolet kohdan 1. tuntiveloituksesta

3. Asiakirjan laadinta
– avioehtosopimus 310,00 (+digi- ja väestötietoviraston perimä rekisteröintimaksu)
– testamentti alkaen 310,00
– testamentin säilytysmaksu 124,00
– lahjakirja, asunto-osakeke/irtain/rahalahja 248,00
– lahjakirja, kiinteistö 372,00 (+kaupanvahvistajan perimä maksu)
– kiinteistön kauppakirja 372,00 (+kaupanvahvistajan perimä maksu)
– lainhuuto ja rasitustodistuspaketti kiinteistön luovutukseen + 49,60
– lainhuuto- tai kiinnityshakemus 124,00
– lahjavero- tai varainsiirtoveroilmoitus 124,00
– avioerohakemus ilman liitännäisvaatimuksia 124,00
– edunvalvontavaltuutus 310,00, molemmille puolisoille samalla kertaa + 49,60

4. Perunkirjoitus
– tuntiveloituksen mukaan, alkaen 744,00
– asiakirjatilauksista erillisveloitus aikaperusteen mukaan
– verotuksen tarkistaminen sisältyy hintoihin

5. Perinnönjako ja ositus
– tuntiveloituksen mukaan, alkaen 744,00

6. Korottavat tekijät
– poikkeuksellisena aikana, paikassa ja vieraalla kielellä hoidettavat tehtävät
– poikkeuksellisen vaativat ja erityistä vastuuta edellyttävät tehtävät (esimerkiksi yritysjärjestelyt, laajat talousrikokset ja asuntokauppariidat)

7. Kulut
– kilometrikorvaus 0,62 e/km
– kopio tai tuloste á 0,44 (A4) 1,24 (A3)
– postimaksut ja viranomaiskulut veloitetaan kulujen mukaan

Huomaa, että laskutuksemme voi tulla katetuksi joko oikeusturvavakuutuksesta. Emme hoida pääsääntöisesti oikeusapuasioita.

Ks. lisätietoa:

ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT: Milloin oikeusturvavakuutus korvaa?