TIETOSUOJA JA OIKEUDET

TIETOSUOJA

Ylläpidämme asiakkaistamme rekisteriä toimeksiantojen hoitamista varten. Toimitilojemme turvallisuuden varmistamme tallentavalla kameravalvonnalla.

Ellei lainsäädäntö tai jokin muu viranomaisvelvoite niin velvoita, emme lähtökohtaisesti luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Toki voimme sopia tietojen luovuttamisesta kolmannelle tilanteissa, joissa asian hoitaminen tätä edellyttää.

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta sekä meitä velvoittavan lainsäädännön ja asianajajaliiton ohjeistuksen edellyttämällä tavalla. Säilytysajat vaihtelevat eri käsittelykokonaisuuksien välillä.

Sinun oikeutesi ovat:

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Oikeus tehtä valitus valvontaviranomaiselle

Lisätietoa oikeuksistasi löydät Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta. Kaikki tietosuojaan littyvät pyynnöt tulee esittää sähköpostitse osoitteella mika.talviaro@lakineuvo.fi

Rekisteriseloste - Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisteriseloste – Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1 Rekisterinpitäjä
Asianajotoimisto Talviaro Oy Rantakatu 21 67100 Kokkola mika.talviaro@lakineuvo.fi

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Mika Talviaro, ks. yhteystiedot yllä

3 Rekisterin nimi
Asianajotoimisto Talviaro Oy:n asiakasrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastietojen ylläpito palvelun edellyttämien toimintojen hoitamista ja laskutusta varten.

5 Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, henkilötunnus, lähiosoite, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä palvelun hoidossa kerätyt tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaalta saadut tiedot.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Nettisivuilla vierailevien osalta käytämme kuitenkin verkkosivuillamme työkaluja, joiden palveluntarjoajat saattavat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällainen palveluntarjoaja on esimerkiksi Google Analytics. Näissä tapauksissa varmistamme riittävän tietosuojan tason soveltamalla siirtoon tietosuojalainsäädännön mukaisia suojatoimenpiteitä.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Pääsy rekisteritietoihin suojattu ulkopuolisilta.
B ATK:lle talletetut tiedot
Pääsy rekisteritietoihin suojattu ulkopuolisilta.

Yksityisyyden suoja/evästeet

Käytämme  kävijäseurantaan perustuvaa Googlen Analytics-ohjelmaa. Kävijäseuranta  auttaa meitä kehittämään nettisivujemme sisältöä sekä laatimaan lukijoille kiinnostavia artikkeleita. Nettisivumme tunnistaa selaimesi, kun palaat nettisivuillemme tai selaa niitä. Evästeisiin tallentuva tieto on nimetöntä. Tieto koskee muun muassa sivuston kävijämääriä, sitä, miltä verkkosivulta kävijät ovat sivustolle tulleet ja sitä, millä sivustomme sivuilla he käyvät. Löydät lisätietoa Google Analytics -ohjelmasta on osoitteesta http://www.google.com/analytics/. Selaimesi asetuksista voit muuttaa asetuksia siten, ettei nettisivujemme lähettämiä evästeitä tallenneta tai että Sinulta pyydetään lupa evästeiden tallentamiseen.

TEKIJÄNOIKEUDET

Näiden sivujen sisältö ja artikkelit ovat Asianajotoimisto Talviaro Oy:n omaisuutta. Sivujen linkitys asiallisille sivuille on sallittua. Sen sijaan tämän sivuston tai sen osien kopioiminen on kiellyttyä ilman kirjallista lupaa. Sivustoa käyttämällä sitoudut edellä todettuihin ehtoihin.

ERIMIELISYYDET

Tuomioistuimen ulkopuoliset riidanratkaisuelimet – Kuluttajansuojalaki  2 luku 8 a §

Palvelua ja palvelun hintaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan tavallisimmin asianajajan ja asiakkaan välisin neuvotteluin. Elleivät neuvottelut johda yksimielisyyteen, kuluttajan on mahdollista saattaa asianajopalvelua koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunnan verkko-osoite on www.kuluttajariita.fi.

Tämän lisäksi kuluttajalla on mahdollista saattaa asianajopalkkiota koskeva erimielisyys Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Suomen Asianajajaliiton verkko-osoite on www.asianajajaliitto.fi

KULUTTAJANSUOJA

Etämyynnin ennakkotiedot – Kuluttajansuojalaki 6 luku 9 §

– Kulutushyödykkeen pääominaisuudet: Asianajopalvelu.
– Elinkeinonharjoittajan nimi: Asianajotoimisto Talviaro Oy.
– Elinkeinonharjoittajan osoite: Rantakatu 21, 67100 Kokkola.
– Puhelin ja sähköposti 044-3849888, mika.talviaro@lakineuvo.fi.
– Kulutushyödykkeen kokonaishinta. Ks. palvelukohtaiset hinnat kohdasta ”Kustannukset”.
– Maksuehto sopimuksen mukaan. Ellei muuta ole sovittu, 14 päivää asiakirjan laatimisen, tuomioistuinkäsittelyn tai sovinnon jälkeen. Asianajotoimisto Talviaro Oy:llä on oikeus ennakkolaskutukseen, mikäli kuluttajalla ei ole luottokelpoisuutta tai luottokelpoisuus menetetään. Asianajotoimisto Talviaro Oy:llä on oikeus välilaskutukseen, mikäli laskutettavan työn ja laskun määrä nousee ennakoidusti yli 1.000 euron.
– Peruuttamisoikeuden käyttämisestä ilmoitettava sähköpostilla edellä todettuun sähköpostiosoitteeseen 14 päivän sisällä palvelusopimuksen tekemisestä.
– Mikäli kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan ja palvelun suorittaminen on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, kuluttajan on maksettava peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus.
– Tuomioistuimen ulkopuoliset riidanratkaisuelimet todettu yllä.

Asianajotoimisto Talviaro Oy
Rantakatu 21
67100 Kokkola
puh. 044-3849888
mika.talviaro@lakineuvo.fi

Kotipaikka: Kokkola
Y-tunnus: 3310554-6 ALV-rekisteri: FI33105546

Toimivaltainen viranomainen ja ammattijärjestö:
Suomen Asianajajaliitto, PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 Helsinki, puh. 09-6866 120

Vastuuvakuutusyhtiö
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
00017 Fennia, Helsinki