Lakineuvot Kysy!

Aiheeseen liittyvät lakineuvot

26.05.2016
KYSYMYS PERINTÖNÄ SAADUN OMAISUUDEN MYYNTIVOITTOVEROTUKSESTA: Perintönä saatu omaisuus ja luovutusvoittoveron laskeminen, hankintahinta vai hankintameno-olettama, myyntikulut

15.05.2013
KYSYMYS EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA: Edunvalvontavaltuutus ja sen määrämuoto, maistraatti ja valvonta

03.05.2013
KYSYMYS AVIO-OIKEUDESTA JA OSITUKSESTA: Henkivakuutukset avioero-osituksessa ja jäämistöosituksessa sekä verotuksessa, edunsaajamääräys, verovapaa osuus, arvostaminen, piilevä verovelka, takaisinostoarvo

26.04.2013
KYSYMYS TESTAMENTTIOIKEUDESTA: Henkivakuutuskorvaus ja testamentti, edunsaajamääräys ja sen muuttaminen

23.03.2013
KYSYMYS PERINTÖOIKEUDESTA: Maksamaton velka ja ennakkoperintö

11.03.2013
KYSYMYS TESTAMENTTIOIKEUDESTA: Testamantin säilyttäminen, hävittäminen ja salaaminen, perintöoikeuden menettäminen

04.03.2013
KYSYMYS PERINTÖOIKEUDESTA: Kuka perii aviopuolison? Puolison perintöoikeus, toissijainen perillinen, testamentti täydellä omistusoikeudella

18.01.2013
KYSYMYS PERINTÖOIKEUDESTA: Vävyn ja miniän perintöoikeus, sijaantulo-oikeus, lasten aviopuolisot

16.10.2012
KYSYMYS TESTAMENTISTA JA AVIO-OIKEUDESTA: Uusperheen testamentti, lesken asumissuoja, jakamattomuussuoja

01.10.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA JA LAHJAVEROSTA: Tappiolla olevien Nokian osakkeiden lahjoittaminen, myyntitappion menettäminen, voitolla olevat osakkeet

14.09.2012
KYSYMYS TESTAMENTTIOIKEUDESTA: Testamentin tiedoksianto, menettely ja määräaika, testamentin moiteaika

09.08.2012
KYSYMYS PERINTÖVEROTUKSESTA: Lesken perintöoikeus ja perintöverot, puolisovähennys, verovapaa perintö

13.03.2012
KYSYMYS PERUNKIRJOITUKSESTA: Perintöverotuksessa vähennyskelpoiset hautaus- ja hautajaiskulut sekä haudanhoito

13.02.2012
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja - Voivatko molemmat vanhemmat antaa erikseen oman verovapaan lahjan?

14.12.2011
KYSYMYS LUNASTUSOIKEUDESTA: Kuolinpesän yksittäisen osakkaan lunastusoikeus asunto-osakeyhtiössä

29.11.2011
KYSYMYS PERINNÖNJAOSTA: Pesänjakajan suorittama perinnönjako, toimitusjako

01.11.2011
KYSYMYS PERINTÖOIKEUDESTA: Voiko lakiosan maksaa rahana?

08.10.2011
KYSYMYS PERINTÖOIKEUDESTA: Perinnöttömäksi tekeminen ja perintöoikeuden menettäminen

01.10.2011
KYSYMYS PERINTÖOIKEUDESTA: Ottolapsen oikeus lakiosaan, adoption merkitys

20.09.2011
KYSYMYS TESTAMENTISTA: Testamentin todistajien esteellisyys

20.09.2011
KYSYMYS PERINTÖOIKEUDESTA: Kenellä on oikeus lakiosaan?

19.07.2011
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja

03.05.2011
KYSYMYS PERINNÖNJAOSTA: Lesken asumisoikeus ja sen laajuus

05.11.2010
KYSYMYS TAKAUSVASTUUSTA KUOLINPESÄSSÄ: Takaajan velkavastuu päävelallisen kuollessa

01.11.2010
KUOLINPESÄN VEROTUS: Kuolinpesän kiinteistövero ja perintöverot

01.11.2010
KUOLINPESÄ: Päätöksenteko kuolinpesässä edellyttää yksimielisyyttä

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Tappiolliset osakkeet on syytä jättää lahjoittamatta

02.02.2010
KYSYMYS PERINNÖNJAOSTA: Jakamattoman pesän osakas suoritti yksinään perinnönjaon. Onko perinnönjako pätevä?

05.01.2010
LAHJAVEROTUS: Lainan antaminen lapselle & koroton laina


Elatuslaskuri
Asianajotoimisto Talviaron kehittämä palvelu lastenvalvojille ja lakimiehille. Tutustu »


PERUNKIRJOITUS: Pikaopas perukirjan laatimiseen

Tulosta

15.1.2016

Läheisen kuolema aiheuttaa monta murhetta. Surun keskellä on muistettava hoitaa pakolliset paperiasiat, joista ensimmäisiä on kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta pidettävä perunkirjoitus.

Jäipä vainajalta miljoonaperintö tai mittavat velat, perukirja on annettava verotoimistolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Itse asiassa velkaisissa kuolinpesissä perunkirjoituksen merkitys on erityisen tärkeä, sillä perunkirjoituksen laiminlyönti johtaa yleensä velkavastuuseen.

Perunkirjoituksella on kolme tarkoitusta. Ensinnäkin se toimii osakasluettelona eli perukirjasta ilmenevät kaikki perilliset ja testamentinsaajat. Toiseksi se on yhteenveto vainajan varoista ja veloista. Kolmanneksi se on veroilmoitus, jonka perusteella perillisille määrätään omaisuudesta menevä perintövero.

Perukirja ei yksinään luo perillisille omistusoikeutta tiettyihin vainajan esineisiin. Omaisuuden jakaminen edellyttää erillistä perinnönjakoa, joka voidaan toimittaa hyvinkin pitkän ajan kuluttua vainajan kuolemasta. Pikaiseen jakamiseen patistaa kuitenkin verottaja. Perintöverot tulevat osakkeille maksuun siitä riippumatta, onko pesä jaettu vai ei.

Perunkirjoitukseen on kutsuttava todistettavasti kaikki perilliset eli pesän osakkaat. Heitä ovat useimmiten leski ja lapset. Lapsista käytetään myös nimitystä rintaperilliset. Mikäli vainaja oli naimaton, osakkaita ovat yleensä sisarukset. Jos pesän osakas on kuollut ennen perittävää, aiemmin kuolleen osakkaan sijaan tulevat hänen lapsensa. Raja katkeaa ennen serkkua, joka ei ilman testamenttia ole perillisen asemassa.

Vainajan sukupuu selviää virkatodistuksista. Kattavat ja katkeamattomat selvitykset on kerättävä kaikista niistä seurakunnista tai rekistereistä, joissa vainaja oli 15-vuotiaasta kuolemaansa saakka kirjoilla.

Perunkirjoituksen toimittavat kaksi uskottua miestä. Uskotulla miehellä ei ole erityistä kelpoisuusvaatimusta. Periaatteessa uskottuna miehenä voi toimia jopa pesän osakaskin, mutta asiakirjan virallisluonteen vuoksi toimituksessa on syytä käyttää esteettömiä ja päteviä henkilöitä. Uskottuina miehinä toimivat yleensä pankit tai asianajo- ja lakiasiaintoimistot.

Velvollisuus perunkirjoituksen toimituttamiseen kuuluu lähiomaiselle eli yleensä leskelle. Tietojen kerääminen saattaa tuntua raskaalta. Omatoimisuudella kuitenkin säästää uskottujen miesten palkkioista.

Tiedot vainajan varoista ja veloista on kerättävä usealta eri taholta, kuten pankeista, vakuutusyhtiöistä, verottajalta ja lainhuutorekisteristä.

Lisäksi on pengottava piironginlaatikot ja säästettävä hautajaistositteiden lisäksi kaikki vainajan elinaikaan kohdistuneet, mutta kuoleman jälkeen maksetut laskut. Jos vainaja oli kuollessaan avioliitossa, perukirjaan merkitään myös puolison varat ja velat. Myös yhteinen varallisuus on ilmoitettava.

Varat ja velat arvioidaan eriteltyinä perukirjaan käyvän arvon periaatteen mukaan. Pörssiosakkeiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että osakkeet arvostetaan kuolinpäivän ostokurssin mukaiseen keskihintaan. Yritysvarallisuuden selvittämiseksi on perheyhtiössä syytä toimittaa välitilinpäätös. Omakotitalon tai asunto-osakkeiden osalta käytetään varovaista vallitsevaa hintatasoa, ei verotusarvoa. Perukirjaan merkityt arvot eivät sido verottajaa, vaan se voi nostaa perukirjaan merkityn alhaisen arvon käypää arvoa vastaavaksi.

Lesken ilmoitukset ovat erityisen tärkeitä niin verotuksellisesti kuin muutoinkin. Leski voi ensinnäkin ilmoittaa, ettei hän enemmän omistavana puolisona tule luovuttamaan omaisuuttaan vainajan rintaperillisille. Lisäksi hän voi pidättää puolison omistamaan tai yhteiseen asuntoon elinikäisen hallintaoikeuden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, etteivät perilliset voi häätää leskeä asunnosta ilman tämän suostumusta. Myöskään pesän jakaminen tältä osin ei ole mahdollista ilman lesken lupaa.

Hallintaoikeuden pidättäminen pienentää perillisten veroja. Lesken asumisoikeus tai hallintaoikeus rasittaa perillisten omaisuuden arvoa ja alentaa perintöveron määrää. Vero voi pudota jopa tuhansia euroja.

Lesken ilmoitusten lisäksi perukirjaan on merkittävä tiedot annetuista ennakkoperinnöistä ja vainajan kuolemantapauksen johdosta maksettavista vakuutuskorvauksista. Perukirjaan on liitettävä jäljennös testamentista, avioehtosopimuksesta ja aiemmin kuolleen puolison perukirjasta. Hautajaistositteita ei toimiteta verottajalle, ellei niitä erikseen pyydetä.

Haluatko laatia itse perukirjan? Täältä löydät tilausohjeet perunkirjoituslomakkeelle ja kätevälle täyttöoppaalle.

Tarvitsetko apua perunkirjoituksen laatimisessa? Ota meihin yhteyttä. Hoidamme perunkirjoituksia Kokkolan talousalueilla. Perunkirjoitukset alkaen 600 euroa (sis alv). Soita 044 3849 888. Lakineuvonta numerossa 0600 41041 (2,99 €/min +pvm).

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: atype

Filename: layouts/footer_lakineuvo.php

Line Number: 2

Ajankohtaista

02.10.2016
OTM, lupalakimies Theresa Bergroth-Penttilä jälleen palveluksessasi

04.07.2016
Olemme lomalla heinäkuun loppuun saakka

18.01.2016
Muutos puhelin- ja faksinumeroissa - 010-alkuiset numerot poistuneet käytöstä


Katso kaikki ajankohtaiset >


 

Oliko lakineuvosta apua?
Jäikö jokin askarruttaan Sinua...

Ota yhteyttä ja kysy neuvoa!

 Vastuunrajoituslauseke

Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäis-tapauksessa.

Laki- tai vero-ongelmassa on aina syytä kääntyä asianajajan puoleen.

Asianajotoimisto Talviaro Oy, asianajaja Mika Talviaro tai lakineuvo.fi eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.Lakineuvopuhelin Offline
Vastuunrajoitus | Julkaisija ja vastaava toimittaja | Hyvä asianajajatapa
© Asianajotoimisto Talviaro Oy