kauppakirja -kansio-

KIINTEISTÖKAUPPA: Kiinteistön kauppakirja ja muotovaatimus

Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan on allekirjoitettava kauppakirja. Lisäksi ns. julkisen kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien läsnä ollessa. Luovutuskirjasta on käytävä ilmi onko kyseessä kauppa, vaihto tai lahja. Lisäksi on yksilöitävä luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta tai muu vastike. Kiinteistökaupassa voidaan käyttää valtuutettua. Myös valtakirja on tehtävä kirjallisesti

Lue lisää

KYSYMYS KIINTEISTÖN KAUPASTA: Kauppakirja ja kauppahinnan jakaminen kiinteistökaupassa, voidaanko tällä poistaa myyjän vastuu?

Täytyykö kiinteistön kauppakirjassa olla rakennukset erikseen yksilöityinä vai riittääkö vain maininta, että kiinteistö myydään sille kuuluvine rakennuksineen? Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Kiinteistökauppaa säätelevän maakaaren mukaan kauppakirjasta on käytävä ilmi luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta ja muu vastike. Muita ehdottomia muotovaatimuksia laissa ei ole. Rakennuksia ei ole siten välttämätöntä yksilöidä. Usein

Lue lisää