KIINTEISTÖKAUPPA: Kiinteistön kauppakirja ja muotovaatimus

Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan on allekirjoitettava kauppakirja. Lisäksi ns. julkisen kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien läsnä ollessa.

Luovutuskirjasta on käytävä ilmi onko kyseessä kauppa, vaihto tai lahja. Lisäksi on yksilöitävä luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta tai muu vastike.

Kiinteistökaupassa voidaan käyttää valtuutettua. Myös valtakirja on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava. Siinä on mainittava asiamiehen nimi ja luovutuksen kohteena oleva kiinteistö.

Kiinteistöllä tarkoitetaan esimerkiksi omakotitaloa, kesämökkiä, peltoa ja metsää. Kaupanvahvistajaa ei tarvita irtaimen kaupassa eikä vuokraoikeuden siirrossa. Kaupanvahvistus on tarpeeton vuokratontilla sijaitsevan omakotitalon ja asunto-osakkeen kaupassa.

Julkisia kaupanvahvistajia ovat virkansa puolesta mm. henkikirjoittajat, poliisipäälliköt, kihlakunnanvoudit, kihlakunnansyyttäjät ja toimitusinsinöörit. Käräjäoikeuden määräyksestä kaupanvahvistajana voi toimia yksityinen henkilökin.

Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu on 120 euroa.