KYSYMYS OSITUKSESTA: Osituksen täytäntöönpano ja ulosottokelpoisuus, pesänjakajan suorittama toimitusositus ja puolisoiden välinen ositusssopimus

Mitä tehdä, kun ex-puoliso ei suostu maksamaan ositussopimuksessa olevaa summaa, vaikka on jo allekirjoituksellaan hyväksynyt pesänjakajan ositusratkaisun?

Omaisuuden ositus on mahdollista tehdä kahdella tapaa. Aviopuolisoiden välisenä sopimusosituksena tai pesänjakajan suorittamana toimitusosituksena.

Ositussopimuksen allekirjoittavat molemmat puolisot kera kahden todistajan. Toimitusosituksen allekirjoittaa yksin käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja.

Pesänjakajan toimittama ositus tulee lainvoimaiseksi sen jälkeen, kun osituksen moiteaika on kulunut umpeen. Ositusta on mahdollista moittia toimivaltaisessa käräjäoikeudessa kuuden kuukauden ajan pesänjakajan päätöspäivästä lukien.

Moiteajasta on mahdollista luopua hyväksymällä pesänjakajan toimittama ositus. Mikäli molemmat puolisot hyväksyvät pesänjakajan ositusratkaisun, ositus tulee heti lainvoimaiseksi. Myös aviopuolisoiden välinen ositussopimus tulee lainvoimaiseksi sopimuksen allekirjoittamalla.

Riippumatta siitä, onko ositus toteutettu sopimuksin tai pesänjakajan toimittamana osituksena, ositusasiakirja ei ole sellaisenaan ulosottokelpoinen.

Mikäli puoliso ei maksa sovittua tai pesänjakajan määräämä lainvoimaista tasinkoa tai muuta vastiketta, on puolisolle haettava ulosottokelpoinen maksutuomio toimivaltaiselta käräjäoikeudelta.

Maksutuomion saatuaan velkoja voi vasta kääntyä ulosottoviranomaisen puoleen. Näin myös kysyjän on ongelmassaan meneteltävä.