työtapaturma -kansio-

KYSYMYS TYÖTURVALLISUUDESTA: Vaaratilanteita työpaikalla, työnantajan ja työntekijän velvollisuudet

Työskentelen hoitolaitoksessa, jossa on sattunut useita vaaratilanteita väkivaltaisesti käyttäytyvien asukkaiden taholta. Minusta tuntuu, ettei työnantajani ymmärrä tilanteen vakavuutta. Kuinka asia saataisiin kuntoon? Työpaikalle on laadittava työsuojelun toimintaohjelma. Työnantajan on selvitettävä työhön liittyvät vaaratekijät sekä arvioitava niiden merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle. Tarpeen vaatiessa selvityksen laatimisessa on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. Työtapaturmien uhka liittyy nykyään myös

Lue lisää