toimeksiantosopimus -kansio-

KYSYMYS KIINTEISTÖNVÄLITYKSESTÄ: Välittäjän oikeus ilmoituskuluihin, toimeksiantosopimuksen irtisanominen

Olen antanut taloni myyntiin välittäjälle. Toimeksiantosopimus päättyy vasta kahden kuukauden kuluttua. Olisin irtisanonut tätä aiemmin välityssopimuksen, mutta välittäjä ilmoitti vaativansa korvausta ilmoituskuluista. Onko hänellä tähän oikeus? Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain ja hyvää välitystapaa koskevan ohjeen mukaan toimeksiantajalla on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa voimassa oleva toimeksiantosopimus kesken sopimuskauden riippumatta siitä, mitä sopimuksessa on

Lue lisää