PERUNKIRJOITUS: Pikaopas perukirjan laatimiseen

Läheisen kuolema aiheuttaa monta murhetta. Surun keskellä on muistettava hoitaa pakolliset paperiasiat, joista ensimmäisiä on kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta pidettävä perunkirjoitus.

Jäipä vainajalta miljoonaperintö tai mittavat velat, perukirja on annettava verotoimistolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Itse asiassa velkaisissa kuolinpesissä perunkirjoitus on erityisen tärkeä, sillä perunkirjoituksen laiminlyönti johtaa yleensä velkavastuuseen.

Perunkirjoituksella on kolme tarkoitusta. Ensinnäkin se toimii osakasluettelona eli perukirjasta ilmenevät kaikki perilliset ja testamentinsaajat. Toiseksi se on yhteenveto vainajan varoista ja veloista. Kolmanneksi se on veroilmoitus, jonka perusteella perillisille määrätään omaisuudesta menevä perintövero.

Perukirja ei yksinään luo perillisille omistusoikeutta tiettyihin vainajan esineisiin. Omaisuuden jakaminen edellyttää erillistä perinnönjakoa, joka voidaan toimittaa hyvinkin pitkän ajan kuluttua vainajan kuolemasta. Pikaiseen jakamiseen patistaa kuitenkin verottaja. Perintöverot tulevat osakkaille maksuun siitä riippumatta, onko pesä jaettu vai ei.

Perunkirjoitus on tilaisuus, johon on kutsuttava todistettavasti kaikki perilliset eli pesän osakkaat. Heitä ovat useimmiten leski ja lapset. Lapsista käytetään myös nimitystä rintaperilliset. Mikäli vainaja oli naimaton, osakkaita ovat yleensä sisarukset. Jos pesän osakas on kuollut ennen perittävää, aiemmin kuolleen osakkaan sijaan tulevat hänen lapsensa. Raja katkeaa ennen serkkua, joka ei ilman testamenttia ole perillisen asemassa.

Vainajan sukupuu selviää virkatodistuksista. Kattavat ja katkeamattomat selvitykset on kerättävä kaikista niistä seurakunnista tai rekistereistä, joissa vainaja oli 15-vuotiaasta kuolemaansa saakka kirjoilla.

Perunkirjoituksen toimittavat kaksi uskottua miestä. Uskotulla miehellä ei ole erityistä kelpoisuusvaatimusta. Periaatteessa uskottuna miehenä voi toimia jopa pesän osakaskin, mutta asiakirjan virallisluonteen vuoksi toimituksessa on syytä käyttää esteettömiä ja päteviä henkilöitä. Uskottuina miehinä toimivat yleensä pankit tai asianajo- ja lakiasiaintoimistot.

Velvollisuus perunkirjoituksen toimituttamiseen kuuluu lähiomaiselle eli yleensä leskelle. Tietojen kerääminen saattaa tuntua raskaalta. Omatoimisuudella kuitenkin säästää uskottujen miesten palkkioista.

Tiedot vainajan varoista ja veloista on kerättävä usealta eri taholta, kuten pankeista, vakuutusyhtiöistä, verottajalta ja lainhuutorekisteristä.

Lisäksi on pengottava piironginlaatikot ja säästettävä hautajaistositteiden lisäksi kaikki vainajan elinaikaan kohdistuneet, mutta kuoleman jälkeen maksetut laskut. Jos vainaja oli kuollessaan avioliitossa, perukirjaan merkitään myös puolison varat ja velat. Myös yhteinen varallisuus on ilmoitettava.

Tulosta tästä muistilista (pdf)

Varat ja velat arvioidaan eriteltyinä perukirjaan käyvän arvon periaatteen mukaan. Pörssiosakkeiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että osakkeet arvostetaan kuolinpäivän ostokurssin mukaiseen keskihintaan. Yritysvarallisuuden selvittämiseksi on perheyhtiössä syytä toimittaa välitilinpäätös. Omakotitalon tai asunto-osakkeiden osalta käytetään varovaista vallitsevaa hintatasoa, ei verotusarvoa. Perukirjaan merkityt arvot eivät sido verottajaa, vaan se voi nostaa perukirjaan merkityn alhaisen arvon käypää arvoa vastaavaksi.

Lesken ilmoitukset ovat erityisen tärkeitä niin verotuksellisesti kuin muutoinkin. Leski voi ensinnäkin ilmoittaa, ettei hän enemmän omistavana puolisona tule luovuttamaan omaisuuttaan vainajan rintaperillisille. Lisäksi hän voi pidättää puolison omistamaan tai yhteiseen asuntoon elinikäisen hallintaoikeuden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, etteivät perilliset voi häätää leskeä asunnosta ilman tämän suostumusta. Myöskään pesän jakaminen tältä osin ei ole mahdollista ilman lesken lupaa.

Hallintaoikeuden pidättäminen pienentää perillisten veroja. Lesken asumisoikeus tai hallintaoikeus rasittaa perillisten omaisuuden arvoa ja alentaa perintöveron määrää. Vero voi pudota jopa tuhansia euroja.

Lesken ilmoitusten lisäksi perukirjaan on merkittävä tiedot annetuista ennakkoperinnöistä ja vainajan kuolemantapauksen johdosta maksettavista vakuutuskorvauksista. Tositteita ei toimiteta verottajalle, ellei niitä erikseen pyydetä.

Perunkirjoitukset Kokkolassa ja Kalajoella alkaen 744 euroa. Kysy tarjousta! Puh. 044 3849 888 (vain ajanvaraukset vain toimeksiantokyselyt)

Asianajaja, varatuomari Mika Talviaro

Huom! Mikäli kysyt meiltä neuvoa ilman aikomusta jättää toimeksiantoa, saat meiltä apua maksullisesta Lakipuhelimesta 0600-41041 (3,00 e/min+pvm).

Huomioi, että Lakipuhelimeenkin soittaessasi Sinun tulee kertoa nimesi ja myös vastapuolesi nimi. Lakipuhelimessa ei ole jatkuvaa päivystystä. Jos emme pääse vastaamaan, jätä tekstiviesti numeroon 0443849888 niin ilmoitamme Sinulle uuden soittoajan.