MYYJÄN VASTUU ASUNTOKAUPASSA JA KIINTEISTÖKAUPASSA

Myyjän vastuu asuntokaupassa ja kiinteistökaupassa on suuri. Virheet, puutteet ja kaikki tarpeelliset tiedot on kerrottava ostajalle.

Myyjän tiedonantovelvollisuuden vastapainona on ostajan tarkastusvelvollisuus.

Mikäli myöhemmin ilmenee salaisia virheitä, myyjä on näistäkin vastuussa.

Omakotikiinteistön tai -vuokra-oikeuden kaupassa myyjän vastuu virheistä kestää viiden vuoden ajan.

Asunto-osakkeen kaupassa takarajana on kaksi vuotta hallinnan luovutuksesta.

Poikkeuksellisesti myyjän vastuuaika voi olla edellä todettua pidempi silloin, kun myyjän voidaan näyttää syyllistyneen kaupassa tarkoitukselliseen vilppiin.

Olennainen virhe oikeuttaa kaupan purkamiseen, lievempi virhe hinnanalennukseen.

Myyjän vastuu asuntokaupassa – seuraamukset

Hinnanalennus. Aivan mitättömistä virheistä myyjä ei kuitenkaan vastaa, sillä virheeltä edellytetään tiettyä vaikutuksellisuutta.

Yksi mittapuu on virheen määrä suhteessa kauppahintaan. Jos virheen määrä jää prosenttiin tai kahteen kauppahinnasta, välttämättä virhe ei ole vaikutuksellinen, eikä ostaja ole oikeutettu hinnanalennukseen.

Huomiota on kiinnitettävä myös virheen laatuun. Jos kyse on asumiseen vaikuttavasta seikasta, kuten esimerkiksi lvi-laitteiston toimimattomuudesta, virhekynnys saattaa täyttyä muutaman tuhannen euron virheenkin osalta. Selvää lienee, ettei myyjä ole vastuussa satasen tai kahden virheestä.

Kaupan purkamisen osalta aikaisemmin oikeuskäytännössä on noudatettu periaatetta, jonka mukaan ostajalla on oikeus kaupan purkuun, mikäli korjauskustannukset ylittävät 40 prosenttia kauppahinnasta.

Korkeimman oikeuden vuoden 2015 linjauksen (KKO 2015:58) mukaan asiaa on kuitenkin arvioitava kokonaisuutena ja tätä alhaisemmatkin kustannukset voivat oikeuttaa kaupan purkuun.

Mikäli myyjä on menetellyt kaupassa tuottamuksellisesti, hän voi joutua maksamaan ostajalle lisäksi vahingonkorvausta. Vahinkoa ovat esimerkiksi sijaisasumisen kustannukset.

Myyjän vastuu asuntokaupassa – ostajallakin on velvollisuutensa

Myyjän pitkä vastuuaika ei tarkoita kuitenkaan sitä, että ostaja voisi esittää pian kaupan jälkeen havaitsemistaan epäkohdista myyjälle vaatimuksia vasta viimetipassa ennen vastuuajan täyttymistä.

Ostajan velvollisuutena on reklamoida myyjää virheistä sekä esittää virheisiin liittyvät vaatimuksensa myyjälle kohtuullisessa ajassa.

Kohtuullisena aikana on pidetty oikeuskäytännössä 4-7 kuukautta virheen havaitsemisesta. Tämäkin aika voi olla jossain tapauksissa liian pitkä, eli virheilmoituksessa ei pidä viivytellä!

Myyjälle on aina varattava oikeus tutustua virheisiin. Korjauksia ei tule suorittaa ennen reklamointia.

Myyjällä ei ole virheen korjausoikeutta. Omistajan luvalla korjaaminen on mahdollista.

Yhteys asianajajaan! Katso esimerkkitapauksia Tunnista hometalo! – Hometalo.fi

Asianajaja, varatuomari Mika Talviaro
puh. 044 3849 888
mika.talviaro@lakineuvo.fi

Tarvitsetko nopeasti neuvoa, mutta et halua jättää meille toimeksiantoa? Kysy neuvoa Lakipuhelimesta 0600-41041 (3,00 e/min+pvm).

Huomioi, että Lakipuhelimeenkin soittaessasi Sinun tulee kertoa nimesi ja myös vastapuolesi nimi. Lakipuhelimessa ei ole jatkuvaa päivystystä. Jos emme pääse vastaamaan, jätä tekstiviesti numeroon 0443849888 niin ilmoitamme Sinulle uuden soittoajan.

Lakipuhelin kiinteistökauppariidoissa

Kiinteistökauppariidoissa varaudu vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  1. Nimesi, vastapuolesi ja kiinteistönvälittäjän nimi (esteellisyyden poissulkemiseksi)
  2. Kaupan kohteen sijainti
  3. Onko kyseessä omakotitalon vai asunto-osakkeen kauppa?
  4. Asemasi kaupassa (ostaja/myyjä, myyjä kuolinpesän osakkaana)
  5. Kaupantekoajankohta (kuukausi ja vuosi)
  6. Kauppahinta
  7. Rakennusajankohta
  8. Löytyneet virheet ja virheiden löytymisen ajankohta
  9. Oliko ennen kauppaa tehty tutkimuksia?
  10. Sinun tai vastapuolesi vaatimukset asiassa.