Oikeudenkäynnit, asianajaja, varatuomari Mika Talviaro