LIIKENNERIKOS: Ylinopeussakko ja rikesakko – Mikä on sakon määrä ja poliisin sakotuskäytäntö?

Mikä on poliisin sakotuskäytäntö?

Sain ylinopeussakon, jonka mukaan olen ajanut kuudenkympin alueella 67 km/h. Miten tämä on mahdollista? Olen ymmärtänyt, että näin alhaisesta ylinopeudesta selviäisi huomautuksella. Kuinka sakosta voi valittaa?

Kuinka suuri rikesakon määrä on?

Näissä tilanteissa selviää rikesakolla

Rikesakon määrään vaikuttavat sekä ylinopeus että liikennemerkein osoitettu nopeusrajoitus.

Nopeusrajoituksen rikkominen enintään 60 km/h alueella (esimerkiksi nopeusrajoitukset 30/40/50/60 km/h)

  • Ylinopeutta enintään 15 km/h -> rikesakko 170 euroa
  • Ylinopeutta yli 15 km/h, mutta enintään 20 km/h -> rikesakko on 200 euroa.

Nopeusrajoituksen rikkominen yli 60 km/h alueella (esimerkiksi nopeusrajoitukset 70/80/100/120 km/h)

  • Ylinopeutta enintään 15 km/h -> rikesakko 140 euroa
  • Ylinopeutta yli 15 km/h, mutta enintään 20 km/h -> rikesakko on 200 euroa.

Turvavyön käyttämättä jättäminen

Turvavyön käyttämättä jättämisestä rapsahtaa 70 euron rikesakko. Vastaava sakko määrätään katsastamattomalla ajoneuvolla ajamisesta.

Päiväsakkoja reilusta ylinopeudesta

Ylinopeuden ylittäessä 20 kilometriä tunnissa, kiireistä kuljettajaa rangaistaan päiväsakoilla. Päiväsakon rahamäärään vaikuttavat autoilijan tulot, kappalemäärään teon vakavuus. Sakon määrän voit laskea poliisin sakkolaskurilla.

Poliisin sakotuskäytäntö

Poliisin sakotuskäytäntö on lievempi, joskin käytäntö on kiristynyt 1.10.2016 lukien. Sen mukaan 3-6 kilometrin ylinopeudesta seurauksena on kaikilla nopeusrajoitusalueilla huomautus. Sakko seuraa kaikilla nopeusrajoitusalueilla jo 7 kilometrin ylinopeudesta.

Varmuusvähennys

Käytännössä poliisi vähentää mitatusta nopeudesta mahdolliseen mittausvirheeseen perustuen 3km/h, jolloin sakkoon merkitty nopeus on mitattua nopeutta pienempi. Esimerkiksi jos ajat 60 km/h nopeusrajoitusalueella 70 km/h, niin saat rikesakon etkä huomautusta ja sakkoon merkitään nopeudeksi 67km/h. Mikäli ajaisit alueella 69 km/h, ylinopeutesi olisi varmuusvähennyksen jälkeen 6 km/h jolloin selviäisit huomautuksella.

Sakon määrääminen ja mahdollinen vastustaminen

Ylinopeussakon määrää yleensä poliisi rangaistusvaatimusmenettelyssä. Vaatimusta voi vastustaa ilmoittamalla siitä viikon kuluessa virallisen syyttäjän kansliaan.

Syyttäjä saattaa vastustetun rangaistusvaatimuksen käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Vastustamista (muun kuin päiväsakon rahamäärän osalta) kannattaa harkita tarkoin, sillä teon kiistämisestä seuraa oikeudenkäynti. Tästä voi aiheutua lisäkustannuksia todistajan palkkioiden muodossa.

Lisäksi on huomioitava, että vastustaminen käsitellään tekopaikan mukaisessa käräjäoikeudessa. Matkakulut ja ansiomenetys oikeudenkäynnistä tulevat korvattavaksi vain silloin, kun käräjäoikeus jättää rangaistusvaatimuksen vahvistamatta.

Lue myös tämä!

AJOKIELTO: Milloin ajokortti kuivumaan?

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA ETSITKÖ RIKOSASIANAJAJAA?