Rikesakko on nykyään liikennevirhemaksu – Ylinopeussakko 1.6.2020 alkaen

Mikä on muuttunut?

Uudessa tieliikennelaissa liikennerikkomusten ja muiden hallinnollisten rikkomusten seuraamukseksi on tullut liikennevirhemaksu.

Liikennevirhemaksu on hallinnollinen maksuseuraamus ja se määrätään hallintomenettelyssä sakkoa yksinkertaisemmin. Maksu muistuttaa esimerkiksi pysäköintivirhemaksua.

Liikennevirhemaksun tarkoituksena on korostaa sitä, että sakkorangaistus on varattu moitittavuudeltaan vakavampien liikennerikosten rangaistukseksi.

Kuinka suuri liikennevirhemaksu on?

Maksun määrään vaikuttavat sekä ylinopeus että liikennemerkein osoitettu nopeusrajoitus.

NopeusrajoitusYlinopeusLiikennevirhemaksu
20-60 km/halle 10 km/h100 €
20-60 km/h11-15 km/h170 €
20-60 km/h16-20 km/h200 €
70-120 km/halle 10 km/h70 €
70-120 km/h11-15 km/h140 €
70-120 km/h16-20 km/h170 €
Mikä alue tahansaYli 20 km/hkuljettajan tulojen mukaan

Kuten huomataan, alhaisimmilla nopeusrajoituksilla maksut ovat kautta linjan korkeammat kuin esimerkiksi 80 tai 100 tuntinopeuden rajoitusalueilla.

Kenelle maksu määrätään?

Automaattisessa liikennevalvonnassa liikennevirhemaksusta vastaa ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja, haltija, tilapäinen käyttäjä tai käyttövastaava.

Automaattisella valvonnalla voidaan jatkossa rokottaa myös matkapuhelimen käytöstä (100 euroa).

Ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja, haltija tai tilapäinen käyttäjä on kuitenkin vastuusta vapaa, jos hän saattaa todennäköiseksi, ettei hän tehnyt liikennerikkomusta tai että liikennevirhemaksun määräämiselle ei ollut edellytyksiä.

Vastuusta voi vapautua ilmoittamalla, kenen käytössä ajoneuvo oli liikennerikkomuksen tekohetkellä taikka ilmoittamalla, että ajoneuvo tai sen rekisterikilpi on anastettu.

Poliisin sakotuskäytäntö

Poliisin käytäntöön uudella tieliikennelailla ei pitäisi oleman vaikutusta. Käytännön mukaan 3-6 kilometrin ylinopeudesta seurauksena on kaikilla nopeusrajoitusalueilla huomautus. Liikennevirhemaksu määrätään kaikilla nopeusrajoitusalueilla siten vähintään 7 kilometrin ylinopeudesta.

Huom! Mikäli olet saanut liikennevirhemaksun vähäisestä yksittäisestä ylinopeudesta, laita meille tietoa, niin otamme asian seurantaan ja tiedotamme mahdollissti muuttuneesta käytännöstä. Oikaisuvaatimuksen tekemiseen puolestasi meillä ei ole kuitenkaan valitettavasti resursseja.

Varmuusvähennys


Poliisi vähentää mitatusta nopeudesta mahdolliseen mittausvirheeseen perustuen 3km/h

Käytännössä poliisi vähentää mitatusta nopeudesta mahdolliseen mittausvirheeseen perustuen 3km/h, jolloin maksulappuun merkitty nopeus on mitattua nopeutta pienempi. Esimerkiksi jos ajat 50 km/h nopeusrajoitusalueella 60 km/h, niin saat liikennevirhemaksun etkä huomautusta ja maksuun merkitään nopeudeksi 57km/h. Mikäli ajaisit alueella 59 km/h, ylinopeutesi olisi varmuusvähennyksen jälkeen 6 km/h jolloin selviäisit huomautuksella.

Turvavyön käyttämättä jättäminen

Turvavyön käyttämättä jättämisestä rapsahtaa 70 euron maksu.

Useampia rikkeitä yhtä aikaa

Mikäli liikennevirhemaksu määrätään useammasta kuin yhdestä rikkomuksesta, korotetaan teoista seuraavaa ankarinta liikennevirhemaksua 40 eurolla.

Jos esimerkiksi ajoneuvon kuljettaja ajaisi taajamassa lievää ylinopeutta pitäen matkapuhelinta ajon aikana kädessään, määrättäisiin tästä yksi yhteinen 140 euron liikennevirhemaksu, jossa olisi 100 euron liikennevirhemaksu korotettuna 40 eurolla.

Päiväsakkoja reilusta ylinopeudesta

Ylinopeuden ylittäessä 20 kilometriä tunnissa, kiireistä kuljettajaa rangaistaan päiväsakoilla. Päiväsakon rahamäärään vaikuttavat autoilijan tulot, kappalemäärään teon vakavuus. Sakon määrän voit laskea poliisin sakkolaskurilla.

Muutoksenhaku

Liikennevirhemaksuun voi hakea kirjallisesti oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta.

Viranomainen voi hylätä tai hyväksyä oikaisuvaatimuksen. Maksu voidaan myös muuttaa esimerkiksi huomautukseksi.

Viranomaisen tekemästä oikaisuvaatimuspäätöksestä voi hakea muutosta valittamalla toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen.

Lue myös tämä!

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA ETSITKÖ RIKOSASIANAJAJAA?