Lakimies, varatuomari, asianajaja, juristi, julkinen oikeusavustaja – Mitä eroa niillä on?

Lakimies, varatuomari, asianajaja, juristi, oikeustieteen maisteri.

Tiesitkö, että kaikki asianajajat ovat lakimiehiä? Varmaankin tiesit. Mutta tiesitkö sitä, että kaikki lakimiehet eivät ole asianajajia? Et välttämättä.

Samaa pätee nimikkeisiin juristi, lupalakimies, oikeustieteen maisteri. Mikään edellä todetuista ammattinimikkeistä ei tarkoita automaattisesti sitä, että nimikettä käyttävä henkilö olisi asianajaja. Vain noin joka seitsemäs työelemässä oleva juristi on asianajaja. Lukuina tämä tarkoittaa sitä, että Suomen n. 20.000 juristista 2.200 on asianajajia.

Kuka on asianajaja?

Mikä tai kuka sitten on asianajaja? Asianajaja on:

  1. Oikeustieteen maisterin koulutuksen suorittanut
  2. Useamman vuoden työkemuksen omaava
  3. Asianajajatutkinnon suorittanut
  4. Suomen Asianajaliiton jäseneksi hyväksytty.

Nimikettä asianajaja saa käyttää vain Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty kokenut lakimies, joka on suorittanut vaativan asianajajatutkinnon.

Mikä on juristin ja lakimiehen ero?

Lakimiehen sukupuolineutraali ammattinimike on juristi. Juristin ammattinimikettä käyttävä ei ole siten automaattisesti asianajaja. Mikäli juristilla on oikeus käyttää asianajajan nimikettä, hän kyllä todennäköisimmin käyttää nimikettä asianajaja kuin nimikettä juristi.

Onko varatuomari asianajaja?

Entä mikä on varatuomari? Varatuomarilla tarkoitetaan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanutta henkilöä, joka on suorittanut valmistumisensa jälkeen vuoden kestäneen tuomioistuinharjoittelun eli ns. auskultoinnin.

Ovatko kaikki varatuomarit asianajajia? Eivät ole. Myös varatuomarin arvonimen omaavan henkilön on suoritettava asianajajatutkinto. Lisäksi häneltä edellytetään muiden lakimiesten tavoin useamman vuoden työkokemus, ennen kuin hänet voidaan hyväksyä Suomen Asianajajaliiton jäseneksi.

Onko oikeusavustaja asianajaja?

Kuka on oikeusavustaja? Oikeusavustaja työskentelee lakimiehenä valtion oikeusaputoimistossa. Myös oikeusavustaja voi olla asianajaja, mutta ei välttämättä. Oikeusavustajalla on oikeus käyttää asianajajan ammattinimikettä vastaavilla edellytyksillä kuin on yksityisellä lakimiehelläkin.

Oikeusavustajalla tulee olla riittävä kokemus, hänen tulee suorittaa asianajajatutkinto ja hänet tulee hyväksyä Suomen Asianajajaliiton jäseneksi, jotta hän voin käyttää asianajajan nimikettä.

Onko lupalakimies asianajaja?

Oikeudenkäynneissä saavat avustaa pääasiassa vain asianajajat, julkiset oikeusavustajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat (ns. lupalakimiehet).

Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat eivät ole asianajajia eli he eivät saa käyttää asianajajan ammattinimettä.

Asianajajan nimike on lailla suojattu. Samaa pätee nimikkeisiin asianajotoimisto, advokat, advokaatti ja advokatbyrå. Niitä saavat käytää ainostaan Suomen Asianajaliittoon hyväksytyt kokeneet lakimiehet.

Etsitkö asianajajaa?

Asianajaja, varatuomari Mika Talviarolla on 20 vuoden kokemus lakiasioiden hoitamisesta.

Kysymällä asiat selviävät.

Ota yhteyttä ↗