LAATUVIRHE KIINTEISTÖKAUPASSA: Putkivuoto ja homevauriot

Laatuvirhe ja putkivuoto juuri ostetussa talossa. Kenen on vastuu? Lue lukijamme kysymys ja vastauksemme siihen. 

Ostimme omakotitalon, ja puolen vuoden jälkeen ilmeni, ettei ulkohana toimi koska siinä on vain hana eikä vesijohtoputki tule ulos saakka. Tulppauskohdassa on todennäköisesti ollut putkivuoto, ja mahdollista hometta on tullut.

Myös ikkunakarmien tiivisteet ovat alkaneet homehtua. Onko myyjä vastuussa? Jos on, miten saan hänet vastuuseen ja kuinka paljon voin vaatia korvausta?

Kiinteistössä on laatuvirhe, jos kiinteistö ei ole ominaisuuksiltaan sellainen kuin on sovittu. Virhe on myös silloin, jos myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt ilmoittamatta ostajalle sellaisista vähäistä suuremmista virheistä, joilla on vaikutusta kiinteistön käytön kannalta.

Laatuvirhe on kyseessä myös silloin, kun kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi samankaltaisista kohteista kun otetaan huomioon kauppahinta ja olosuhteet muutoin.

Kysyjän tapauksessa näyttäisi siltä, että myyjä on ollut tietoinen vesijohtoputken toimimattomuudesta. Tämä tietenkin sillä edellytyksellä, että putki on tulpattu myyjän omistusaikana. Mielestäni putken toimimattomuudesta olisi tullut kertoa ostajalle. Vesipostin toiminta on tarpeen kiinteistön käytön kannalta.

Vastaavin perustein myyjä on mielestäni tullut tietäneeksi sittemmin tulpatun putken aiheuttamasta mahdollisesta vesivahingosta. Kosteus- ja homevauriot voidaan luokitella myös salaisiksi virheiksi.

Joka tapauksessa kysyjän tulisi reklamoida kirjallisesti myyjää ja ilmoittaa tälle havaitsemansa virheet ja vahingot. Reklamaation yhteydessä myyjälle tulee ilmoittaa vaatimukset. Tässä tapauksessa vaatimuksena tulee kyseeseen hinnanalennus.

Reklamaatiossa voi myös ilmoittaa, että toistaiseksi korjauskulut eivät ole tiedossa ja, että hinnanalennuksen määrää tullaan täsmentämään myöhemmin. Kuukausien päähän vaatimuksen määrän ilmoittamista ei voi kuitenkaan siirtää.

Varsin usein hinnanalennuksena esitetään korjauskustannuksia vastaava vaatimus.  Mikäli korjauksen yhteydessä tapahtuu arvonnousua, käyttöiän pidennystä tai tason parannusta, kustannukset kuitenkin yleensä jaetaan ostajan ja myyjän kesken.

Kysyjän tapauksessa kulujen jakamiseen ostajan ja myyjän välillä ei voi antaa tarkempaa vastausta. Runkorakenteiden korjaamisessa arvonnousua ei ole kuitenkaan yleensä katsottu tapahtuneen.

Kysymykseen vastasi asianajaja Mika Talviaro. Hän on hoitanut kiinteistökauppariitoja useita satoja vuodesta 2002 lukien.

Menikö talokauppa Sinun kohdallasi pieleen? 

KYSY NEUVOA!