KYSYMYS YHTEISOMISTUSSUHTEESTA: Yhteisomistussuhteen purku, kimppa-asunto, uskottu mies, pesänjakaja, käräjäoikeus ja myyntilupa

Omistan veljeni kanssa puoliksi asunto-osakkeen. Veljeni haluaisi myydä osuutensa asunnosta mutta minä en haluaisi myydä omaa osuuttani. Täytyykö minunkin myydä oma osuuteni ellen halua?

Yhteisesti omistetusta omaisuudesta eroon hankkiutuminen voi olla vaikea asia muille yhteisomistajille. Helpoin vaihtoehto on, että yhteisomistussuhteesta eroon haluava tarjoaa osuuttaan ensiksi muille yhteisomistajille ostettavaksi. Mikäli hinnasta päästään sopimukseen, voi prosessi päättyä kivuttomasti.

Ellei kukaan kanssaomistajista halua tai kykene eroon haluavan osuutta ostamaan, muuttuu asia monimutkaisemmaksi. Osuutensa voi periaatteessa myydä kenelle tahansa. Harvemmin kukaan tosin haluaa ostaa osuutta sellaiseen omaisuuteen, jossa muut omistajat ovat ventovieraita. Ongelmana saattaa olla myös se, että osakekirja on saatettu pantata yhteisomistajien velkojen vakuudeksi.

Pattitilanteessa eteen tulee yhteisomistussuhteen purku. Sen suorittaa käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja tilanteissa, joissa omaisuus on saatu perintönä ja omaisuus on edelleen jakamaton, tai uskottu mies, jos omaisuus on hankittu muilla tavoin.

Oikeuden määräämän pesänjakajan tai uskotun miehen pyrkimyksenä on löytää sovinnollinen ratkaisu yhteisomistajien kesken. Viimeisenä keinona on myyntiluvan hakeminen käräjäoikeudelta. Pesänjakajalla tai uskotulla miehellä on siis viime kädessä oikeus luvan saatuaan myydä yhteisesti omistettu omaisuus elleivät osapuolet muuten pääse yhteisymmärrykseen omaisuuden kohtalosta.

Vastauksena kysyjälle on, että omaa osuuttaan ei tarvitse myydä, vaikka joku toinen yhteisomistajista haluaakin hankkiutua omasta osuudestaan eroon. Myyminen voi kuitenkin tulla ajankohtaiseksi, jos toinen haluaa hankkiutua eroon osuudestaan mutta ei saa sitä myydyksi sen vuoksi, että kyseessä on yhteisomistussuhde.

Mikäli kysyjällä olisi taloudelliset mahdollisuudet ostaa veljensä osuus asunto-osakkeesta, tätä vaihtoehtoa kannattaisi harkita. Viime kädessä omaisuus päätynee myytäväksi käräjäoikeuden määräämän uskotun miehen määräyksen kautta.