KYSYMYS YHTEISOMISTUSSUHTEESTA: Yhteinen vene, yhteinen ongelma, yhteisomistussuhde ja sen purkaminen

Meillä on kimppavene. Kaksi osakasta haluaisi myydä veneen, mutta kolmas ei. Kolmas ei halua myöskään ostaa kahden osakkaan osuutta. Voimmeko myydä veneen tai saada tämän kolmannen pois kimpasta, koska hän ei osallistu veneen hoitoon?

Oikeudellisesti kyse on yhteisomistussuhteesta, sen hallinnosta ekä yhteisomistussuhteen purkamisesta.

Lähtökohtana on, että yhteistä omaisuutta tulee hoitaa ja käyttää yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

Esineen käytöstä, huollosta ja kulujen jakamisesta olisikin hyvä sopia kirjallisesti jo ennen hankintaa. Kysyjänkään tapauksessa tämä ei ole vielä myöhäistä, joskin todennäköistä on, ettei yksimielisyyttä enää tässä vaiheessa saavuteta.

Yhteisomistajat eivät voi myydä yhteisesti omistamastaan esineestä kuin oman osuutensa. Yhteisomistaja ei voi myöskään vaatia, että kanssaomistajan tulee lunastaa hänen osuuteensa esineestä.

Kysyjän tapauksessa vallitseva tilanne johtanee siihen, ettei ulkopuolista ostajaa löydy kahdelle kolmasosalle kimppaveneestä eikä kolmanneksen omistaja myöskään lunasta kahta kolmasosaa veneestä.

Ellei yhteisesti omistetun omaisuuden hoidosta ja myynnistä päästä sopimukseen, yhteisomistajan on haettava käräjäoikeudelta uskotun miehen määräys yhteisomistussuhteen purkamiseksi. Yleensä uskottuna miehenä toimii asianajaja tai muu lakimies.

Vähäarvoista pikku purtta varten uskottua miestä ei ole taloudellisesti järkevää hakea, sillä uskottu mies veloittaa toimistaan palkkion.