KYSYMYS AVIOLIITTO-OIKEUDESTA: Vallinnanrajoitus avioliiton aikana, yhteisen kodin suoja, koti ja koti-irtain, työkalut, kiinteistön myynti, luovutus ja panttaus

Aviomieheni omistaa yhteisen kotimme. Hän on uhannut myydä kodin, mikäli haen avioeroa. Voiko hän tehdä näin?

Vallintarajoitusjärjestelmän perustavoitteena on estää omistajapuolisoa luovuttamasta omistamaansa, perheelle tärkeää omaisuutta ilman toisen puolison suostumusta. Puolison oikeuksia omistajana on siten rajoitettu toisen puolison ja viime kädessä perheen hyväksi.

Ensisijaisesti vallintarajoituksin suojataan yhteistä kotia ja koti-irtaimistoa. Vallintarajoituksen alaisia ovat yksinomaan tai pääosin yhteisenä kotina käytetyt asunnot ja yhteisesti käytetty koti-irtaimisto. Omistusasuntojen lisäksi vallintarajoitusten alaisia ovat viime kädessä myös vuokrahuoneistot. Vastaavasti suoja ulottuu myös vuokratontilla olevaan asuntoon. Vallintarajoitukset koskevat myös sellaista asuntoa tai kiinteää omaisuutta, joka on tarkoitettu käytettäväksi yhteisenä asuntona. Näin suojaa annetaan esimerkiksi asunnon vaihdon aikana. Suoja voi siis alkaa jo ennen asunnon käyttöönottoa ja kohdistua kahteenkin asuntoon, sekä asunnoksi ostettuun että asuntona käytettävään samanaikaisesti. Asunnon ei myöskään tarvitse olla valmis ollakseen jo suojan piirissä.

Asunnon ja asuntoirtaimiston lisäksi vallintarajoitusten alaisia ovat toisen puolison käytössä olevat, hänelle tarpeelliset työvälineet sekä hänen ja lasten henkilökohtaista käyttöä varten tarkoitettu omaisuus. Siten omistajapuoliso ei esimerkiksi ole oikeutettu luovuttamaan omistamaansa mutta toisen puolison jatkuvassa käytössä olevaa autoa. Vallintarajoituksin halutaan suojata ennen kaikkea omaisuuden käyttöä perheessä. Tämän vuoksi ne eivät koske kiinteän omaisuuden kiinnittämistä eivätkä asunto-osakkeiden panttaamista.

Vallintarajoitusten tarjoama suoja ei toisaalta aina pääty välittömästi yhteisen asumisen lakatessa. Ne jatkuvat pääsääntöisesti ositukseen saakka, vaikka puolisoiden yhteiselämä olisikin jo lakannut.

Vallintarajoitusten alaisen omaisuuden luovuttaminen edellyttää ensisijaisesti puolison lupaa. Kiinteän omaisuuden osalta puolison kirjallista, avioehtosopimuksen muotovaatimusten mukaista lupaa edellyttävät omaisuuden luovutus, vuokralle anto sekä käyttö- ja hallintaoikeuden luovutukset.

Tuomioistuin voi hakemuksesta antaa luvan vallintarajoituksen alaista omaisuutta koskevaan oikeustoimeen, jos puoliso ei ole antanut siihen suostumustaan. Tärkeää on myös havaita luovuttajan avioliittoa koskevan tiedon asema. Kolmannella on selonottovelvollisuus luovuttajan avioliitosta. Häntä ei suojata, vaikka hän olisi perustellusti luullut, että luovuttaja ei ollut avioliitossa.

Näin ollen puolisollasi ei ole oikeutta myydä yhteistä kotianne ilman sinun suostumustasi.