KYSYMYS AVIOEROSTA: Kauppahinnan jakaminen avioero-osituksessa, puolittamisperiaate, talon myynti, kauppahinta, kiinteistön erisuuruiset omistussuhteet

Olemme päätymässä avioeroon ja kysyn, että kun omistamme talon osuuksin 64% ja 36%, jaetaanko talon myynnistä saatava raha siitä huolimatta tasan puoliksi keskinäisessä omaisuudenjaossa?

Avioliiton päättymisen jälkeisessä omaisuuden osituksessa jaetaan puolisoiden omaisuus.

Varat ja velat lasketaan yhteen ja jaetaan pääsääntöisesti tasan puolisoiden kesken. Näin enemmän omaisuutta omistava puoliso on velvollinen suorittamaan niin sanottua tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle.

Kysyjän tapauksessa tämä todellakin tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että kauppahinta jaetaan puoliksi yhdessä muun omaisuuden kanssa. Omistusosuuksilla ei ole merkitystä. Itse asiassa menneinä vuosikymmeninä on ollut hyvin tyypillistä, että kiinteistöt ovat olleet yksinomaan aviomiehen nimissä ja omistuksessa. Tästä huolimatta aviovaimot ovat avioerossa saaneet ja saavat edelleen kiinteistöstä arvomääräisen osuutensa.

Jottei asia olisi näin yksinkertainen, on kuitenkin todettava, että puolitussäännöstä on tiettyjä poikkeuksia. Mikäli puolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen tai toinen puolisoista on saanut perintönä tai lahjana avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, omaisuutta ei välttämättä puoliteta.

Ositusta voidaan myös sovitella kohtuusnäkökohtien perusteella. Soviteltavaksi voivat tulla esimerkiksi lyhytaikaiset eli alle viisi vuotta kestäneet avioliitot. Niin sanotussa vastikejärjestelmässä toinen puoliso saattaa joutua suorittamaan vastiketta puolisolleen omaisuuden huolimattomasta hoidosta.

Ositus voidaan toimittaa sen jälkeen, kun avioeroasia on tullut käräjäoikeudessa vireille. Ositusta voi vaatia kumpi tahansa puolisoista. Mikäli omaisuuden jaosta ei päästä sopimukseen, osituksen toimittamiseen voidaan hakea oikeuden määräämää pesänjakajaa. Pesänjakajana toimii lakimies, yleensä asianajaja.