KYSYMYS AVIO-OIKEUDESTA: Puolisoiden omistusoikeudet avioliiton aikana ja eron sattuessa, ositus, nimiperiaate, yhteisesti hankittu omaisuus, omaisuuden erillisyyden periaate

Olemme aviopari. Ostimme asunnon yhdessä mutta omistus on sittemmin siirtynyt kokonaan minulle. Maksamme yhdessä asumismenot. Olemme lisäksi tehneet asuntoon joitakin yhteisiä hankintoja, kuten pesukoneen mutta muuten kaikki on minun omaisuuttani. Miten omaisuus jakaantuisi eron sattuessa?

Avioliitto ei luo puolisolle omistusoikeutta toisen puolison omaisuuteen. Avioliittolaki rakentuu omaisuuden erillisyyden periaatteelle.

Avioliiton solmimisen jälkeenkin puoliso omistaa yksin sen omaisuuden, joka hänellä avioliiton solmiessaan oli.

Vastaavasti avioliiton aikana hankittava omaisuus ei tule yhteiseksi yksin sillä perusteella, että henkilö on avioliitossa.

Nimiperiaatteen mukaisesti omaisuus on pääsääntöisesti sen puolisoista, jonka nimissä se on.

Omaisuutta voidaan kuitenkin hankkia yhteiseen lukuun toisen nimiin. Jos tämä tarkoitus on näytettävissä toteen, nimiperiaate kumoutuu.

Usein irtain omaisuus on hankittu kuitenkin siten, että ei voida näyttää kumman omaisuutta se on. Tällöin ja vain tällöin vallitsee lakisääteinen yhteisomistusolettama puolisoiden välillä. Ne tarpeelliset esineet, jotka puoliso hankkii toisen puolison elatusvelvollisuutensa puitteissa antamin varoin, ovat ostajan omaisuutta.

Omistusoikeudesta on tarkoin erotettava avio-oikeus.

Kummallakin puolisolla on avioliittolain mukaan avio-oikeus toisen omaisuuteen. Lain nojalla lähtökohtaisesti osituksessa kumpikin puoliso saa puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä, ellei avio-oikeutta ole rajoitettu esim. avioehtosopimuksella tai testamentilla.

Mikäli siis haluaa avioeron varalta turvata oman omaisuutensa säilymisen itsellään, tulee kihlakumppanien tai aviopuolisoiden tehdä avioehtosopimus. Omaisuus tulisi lisäksi hankkia sen puolison nimiin, kumpi hankinnan rahoittaa. Omistuksen vahvistavat ostotositteet tulisi säilyttää.

Avioehtosopimuksessa määrätään, että avio-oikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka jommallakummalla on tai jonka hän myöhemmin saa. Muussa tapauksessa eron sattuessa, omaisuus arvomääräisesti puolitetaan puolisoiden kesken.