KUNNIANLOUKKAUS NETISSÄ TAI FACEBOOKISSA: Mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä?

Kunnianloukkaus on tämän päivän muotirikos. Netissä ja somessa on liiankin helppo arvostella yhtä sun toista. Lue lukijamme kysymys asiasta ja vastauksemme siihen.

KYSYMYS

Menin ja kirjoitin facebookissa suorat sanat eräälle poliitikolle. Nyt minua kaduttaa. Olen saanut todella paljon negatiivista palautetta kirjoituksestani. Minua on uhkailtu jopa kunnianloukkaussyytteellä. Voinko tosiaan saada tuomion kunnianloukkauksesta, vaikka kyse oli omasta mielipiteestäni?

VASTAUS

Kunnianloukkausrikoksen tunnusmerkistö täyttyy, mikäli toisesta henkilöstä esitetään valheellinen tieto tai vihjaus.

Lisäksi edellytetään että tieto tai vihjaus aiheuttaa loukatulle vahinkoa tai kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa tai teko muulla tavalla halventaa loukattua. Loukatun henkilön on oltava kirjoituksesta tai väitteestä tunnistettavissa tai yksilöitävissä.

Myöskään kuolleesta henkilöstä ei saa esittää valheellista tietoa tai vihjausta siten, että se aiheuttaa kärsimystä vainajalle erityisen läheiselle henkilölle.

Onko poliitikko turvassa arvostelulta?

Mikäli arvostellaan toisen menettelyä politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa, ei tällaista menettelyä voida pitää kunnianloukkauksena, ellei arvostelu selvästi ylitä sitä, mitä voidaan yleisesti pitää hyväksyttävänä.

Jos kysyjä on arvostellut poliitikon menettelyä tämän poliittisessa tehtävässä arvostelu on todennäköisesti hyväksyttävää, eikä kysyjän tarvitse olla huolissaan.

Poliitikon on kestettävä kärkevääkin kritiikkiä. Mitä korkeammassa asemassa poliitikko toimii, sitä enemmän hänen tulee arvostelua sietää.

Rajanveto on kuitenkin tapauskohtaista. Mikäli poliitikon arvostelu menee henkilökohtaisuuksiin, kyseessä voi olla kunnianloukkaus. Rikolliseksi ei ketään tule syyttä suotta nimittää.

Myöskään uhkailu ei ole arvostelua. Se on oma rikoksensa, joten toivotaan, ettei kysyjä ole ollut mielipiteissään näin pitkällä.

Kunnianloukkaus ja valheellinen tieto

Totuudenmukaisia tietoja voi periaatteessa kertoa, valheellisia tietoja ei.

Vaikka rikoslain mukaan vain valheellisen tiedon levittäminen on rangaistavaa, kannattaa tarkoin miettiä myös sellaisten asioiden julkaisemista, jotka luulee tietävänsä todeksi.

Tyypillinen kunnianloukkaus on huorittelu tai pedofiiliksi haukkuminen.

Eteenpäin kerrotut väitteet on pystyttävä leivättömän pöydän ääressä todeksi todistamaan. Muussa tapauksessa kyse on valheellisesta tiedosta. Usein todistelu on mahdotonta.

Huomionarvoista on myös, että takuuvarmasti rikolliseksi tiedetyn henkilöllisyyden paljastaminen tai jakaminen somessa voi tulla arvioitavaksi omana rikoksenaan eli yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä.

Sakoilla selviää, korvaukset korkeat

Tavanomainen seuraamus kunnianloukkauksesta on sakkorangaistus.

Mikäli kyseessä on teko, jolla on aiheutettu suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, maksimirangaistus voi olla kuitenkin jopa kaksi vuotta vankeutta.

Sakkoa suurempia seuraamuksia ovat vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut. Henkisestä kärsimyksestä voi joutua maksamaan sanan säilän kohteelle jopa tuhansien eurojen korvaukset.

Perjantai-illan ratoksi raapustettu facebook-postaus voi siis tulla maksamaan kirjoittajalleen pahimmillaan 5.000-10.000 euroa.

Neuvoisin kysyjää pahoittelemaan kielenkäyttöään tai korjaamaan kirjoituksensa. Kirjoituksen voi myös poistaa, mutta tämä ei välttämättä tilannetta pelasta. Joku on kuitenkin sen ehtinyt todennäköisesti tallentamaan.

Asianajaja Mika Talviaro

RIKOSASIANAJAJA SINULLE