KOTITALOUSVÄHENNYS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ: Taloyhtiön vastuulla oleva remontti, kunnossapitovastuun merkitys

Kysymykseni kohteena on kotitalousvähennys. Asunto-osakeyhtiössämme on edessä putkiremontti. Isännöitsijä kertoi, ettei kotitalousvähennystä myönnetä taloyhtiölle. Entä jos päättäisimme yhtiökokouksessa, että kukin osakkeenomistaja sitoutuu itse tilaamaan asennustyön putkifirmalta? Saammeko tällöin vähennyksen?

Ette saa. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan KHO 2012:21 käsitellyt vastaavaa tapausta , jossa se päätyi kotitalousvähennyksen epäävälle kannalle.

Kyseisessä tapauksessa rivitaloyhtiössä oli tehty ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä kaikkiin asuntoihin vesijohtojen muutos- ja korjaustyö, jonka yhteydessä vanhat putket oli vaihdettu uusiin ja asennettu pintavetoina. Yhtiökokous oli päättänyt, että jokainen osakas sitoutuu teettämään asennustyön samalla yrityksellä ja maksamaan työn osakemäärien mukaisessa suhteessa. Tarvikkeista asunto-osakeyhtiö maksoi ainoastaan 2 523 euroa.

Ratkaisun perusteluissa korkein hallinto-oikeus katsoi, että putkiremontti oli katsottava yhtiön teettämäksi, vaikka työn laskutus oli valtaosin kohdistettu suoraan osakkeenomistajiin. Kotitalousvähennykseen ovat oikeutettuja vain luonnolliset henkilöt. Asunto-osakeyhtiö ei voi saada vähennystä, eikä yhtiön teettämästä työstä myönnetä vähennystä yhtiön osakkeenomistajille.

Asian kannalta ratkaisevaa oli se, että putkiremontti oli tehty ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä. Remontti oli kohdistunut yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluviin vesijohtoihin ja se oli toteutettu kaikissa yhtiön huoneistoissa. Osakkeenomistajilla ei ollut itsenäistä päätäntävaltaa putkiremontin tekemisestä eikä siitä, millä yrityksellä työ hänen huoneistossaan tehdään.

Huoneiston omistajana voit saada kotitalousvähennyksen vain niistä asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä, joiden teettäminen kuuluu lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan asunto-osakeyhtiön osakkaalle.

Milloin kotitalousvähennys hyväksytään?

Edellä selostettu oikeustapaus ei tarkoita sitä, etteikö asunto-osakeyhtiössä voitaisi tehdä myös kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä.

Kotitalousvähennyksen saat silloin, kun työ tehdään osakkeenomistajan asunnossa, työn maksaa osakkeenomistaja ja työ on osakkeenomistajan teettämä. Tyypillisiä tällaisia töitä ovat huoneistossa tehtävät pintaremontit, kuten tapetoinnit, maalaukset sekä keittiöremontit.

Yhtiön päättämän remontin yhteydessä voit kuitenkin saada kotitalousvähennyksen erikseen tilatuista lisätöistä, joita ei makseta yhtiövastikkeina. Lisätöitä voivat olla esimerkiksi kylpyhuoneen laajennus tai ylimääräinen laatoitustyö, jotka tilaat ja maksat asunto-osakeyhtiön teettämän putkiremontin yhteydessä.

Myös parvekelasien asennustyöstä voi saada kotitalousvähennyksen, jos parveke on osakkeenomistajan hallinnassa, eikä taloyhtiö ole päättänyt parvekelasien asennuksesta.