KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ: Asuntokauppa ja välittäjän vastuu

Asuntokaupassa myyjän tulee ilmoittaa ostajalle kaikki tarpeelliset tiedot. Ostajan on tarkistettava kaupan kohde ennen kaupan tekemistä.Myös kiinteistönvälittäjän on tarkistettava kohde siten, että hän havaitsee puutteet ja virheet. Muutoinkin välittäjän tulee toimia huolellisesti, ammattitaitoisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen.

Välittäjän pitää itsenäisesti hankkia tietoja sekä tarkistaa tietyssä laajuudessa saamansa ja antamansa tiedot. Välittäjän on varmistuttava esimerkiksi kohteen rasitteettomuudesta.

Kiinteistönvälittäjällä on velvollisuus antaa niin myyjälle kuin ostajallekin kaikki ne tiedot, joilla on merkitystä kaupan syntymiseen.

Kiinteistönvälittäjän vahingonkorvausvastuu edellyttää välittäjälle asetettujen velvollisuuksien laiminlyöntiä. Käytännössä välittäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, mutta ei varsinaisista kohteen virheistä.

Kiinteistönvälittäjän suorituksessa tapahtuneesta virheestä on reklamoitava välittäjälle kohtuullisessa ajassa eli noin neljässä kuukaudessa virheen ilmenemisestä.