Hyödynnä osakkeiden verovapaa myynti loppuvuonna

Osakkeiden voitollisesta myynnistä joutuu maksamaan myyntivoittoveroa. Kyse on pääomatulosta, josta veron määrä vuonna 2021 on 30 prosenttia 30 000 euroon saakka. Tätä suuremmista pääomatuloista kannetaan 34 prosentin vero.

Pienet myynnit ovat kuitenkin verovapaita. Esimerkiksi pörssiosakkeiden myynti on verovapaa, mikäli osakkeiden yhteenlasketut myyntihinnat ovat koko kalenterivuonna enintään 1 000 euroa.

Huomionarvoista on, että 1 000 euron raja ei koske myyntivoittoja, vaan kalenterivuoden aikana yhteenlaskettuja myyntihintoja.

Esimerkki 1

Olet myynyt alkuvuonna pörssiosakkeita 600 eurolla. Voittoa tästä kertyi mukavasti. Et ole myynyt verovuoden aikana muita osakkeita tai osuuksia. Voit myydä mitä tahansa osakkeita verovapaasti loppuvuoden aikana vielä enintään 400 eurolla.

Verovapaa myynti koskee vastaavasti esimerkiksi osuuskunnan jäsenosuuksia.

Esimerkki 2

Omistat osuuskunnan jäsenosuuksia kolme kappaletta. Et ole aiemmin tänä vuonna myynyt pörssiosakkeita, jäsenosuuksia etkä muitakaan arvopapereita. Mikäli yhden jäsenosuuden arvo olisi esimerkiksi 500 euroa, voit myydä niitä loppuvuoden aikana kaksi kappaletta verovapaasti (yhteishinta 1 000 euroa). Seuraavana vuonna voit myydä verovapaasti jäljelle jääneen yhden jäsenosuuden edellytyksin, etteivät seuraavankaan vuoden myynnit ylitä yhteismäärältään 1 000 euroa.

Verovapaa raja on ehdottoman tarkka. Mikäli myynnit ylittävät sentilläkin 1.000 euroa, lasketaan myyntivoitto normaaliin tapaan myyntien koko määrästä ilman verovapaata osuutta.

Verovapaita myyntejä vastaavasti pienistä myynneistä kertyvät myyntitappiot voivat jäädä vähentämättä. Myyntitappioita ei vähennetä lainkaan, jos kalenterivuoden aikana myytyjen osakkeiden ostohinta oli yhteensä enintään 1 000 euroa.