Perintöoikeus -kansio-

KYSYMYS PERINTÖOIKEUDESTA: Maksamaton velka ja ennakkoperintö

Olen antanut lapselleni rahaa lainaksi, jota lapseni ei ole kuitenkaan maksanut takaisin. Luetaanko tällainen saanto ennakkoperinnöksi? Tuleeko perillisen ilmoittaa saamastaan ennakkoperinnöstä perunkirjoituksessa? Entä jos perillinen salaa saamansa ennakkoperinnön? Perimysjärjestys osoittaa samalla perillisen perintöosuuden suhteellisen, tasajaon periaatteen mukaisen osuuden jaettavasta jäämistöstä. Samassa asemassa olevat perilliset perivät pääsääntöisesti yhtä paljon. Tasajaon periaatteesta on kuitenkin olemassa eri

Lue lisää

KYSYMYS TESTAMENTTIOIKEUDESTA: Henkivakuutuskorvaus ja testamentti, edunsaajamääräys ja sen muuttaminen

Olen sijoittanut vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin huomattavan summan rahaa. Edunsaajiksi olen nimennyt sisareni lapset. Olen tehnyt lisäksi testamentin, jonka mukaan omaisuuteni on menevä kummilapsilleni. Kummilapset eivät ole sisareni lapsia. Kenelle vakuutussäästöni menevät kuolemani jälkeen? Lähtökohtaisesti vakuutuskorvaukset maksetaan vakuutuskirjaan merkityille edunsaajille. Edunsaajamääräystä ei voi muuttaa testamentilla. Kysyjän tapauksessa henkivakuutuskorvaus maksetaan siten edunsaajamääräyksen mukaisesti sisarten lapsille. Oikeuskäytäntö tosin

Lue lisää

KYSYMYS EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA: Edunvalvontavaltuutus ja sen määrämuoto, maistraatti ja valvonta

Kuka huolehtii omaisuudestani ja muista taloudellisista asioistani, jos sairastun niin, että en pysty hoitamaan asioitani? Voit turvata asioidesi hoidon edunvalvontavaltuutuksella. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän ei myöhemmin kykene hoitamaan asioitaan esim. sairauden vuoksi. Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voi hän varmistaa sen, että hänen asioitaan hoitaa hänen itsensä valitsema uskottu

Lue lisää