Avioliitto ja perhe -kansio-

KYSYMYS YHTEISOMISTUSSUHTEESTA: Yhteinen vene, yhteinen ongelma, yhteisomistussuhde ja sen purkaminen

Meillä on kimppavene. Kaksi osakasta haluaisi myydä veneen, mutta kolmas ei. Kolmas ei halua myöskään ostaa kahden osakkaan osuutta. Voimmeko myydä veneen tai saada tämän kolmannen pois kimpasta, koska hän ei osallistu veneen hoitoon? Oikeudellisesti kyse on yhteisomistussuhteesta, sen hallinnosta ekä yhteisomistussuhteen purkamisesta. Lähtökohtana on, että yhteistä omaisuutta tulee hoitaa ja käyttää yhdessä sovittujen

Lue lisää

KYSYMYS LAPSEN ELATUKSESTA: Elatusmaksu ja siitä sopiminen

Olemme puolisoni kanssa eroamassa ja meillä on alaikäisiä lapsia. Kuinka lapsen elatuksesta sovitaan? Mieheni mukaan asiaan ei tulisi sotkea ulkopuolisia. Velvollisuus maksaa elatusapua liittyy avioerotilanteisiin ja avioliiton ulkopuolella syntyneisiin lapsiin. Elatusapu voidaan vahvistaa maksettavaksi, jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona tai vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta. Elatusapua on maksettava kustakin lapsesta

Lue lisää

KYSYMYS LAPSEN ELATUSAVUSTA: Elatusavun muuttaminen ja olosuhteiden muutos

Olen elatusvelvollinen yhdestä lapsesta. Sovin ex-puolisoni kanssa lapsen elatusavusta viime vuonna, mutta jo nyt lapsen äiti vaatii elatusapuun satasen tasokorotusta. Olenko velvollinen maksamaan korotuksen? Mielestäni sekä minun että lapsen äidin tulotaso on pysynyt ennallaan sitten elatusavusta sopimisen. Laki lapsen elatuksesta lähtee siitä, että elatusapua voidaan muuttaa mikäli olosuhteissa on tapahtunut olennaisia muutoksia tai mikäli

Lue lisää

KYSYMYS AVIOEROSTA: Kauppahinnan jakaminen avioero-osituksessa, puolittamisperiaate, talon myynti, kauppahinta, kiinteistön erisuuruiset omistussuhteet

Olemme päätymässä avioeroon ja kysyn, että kun omistamme talon osuuksin 64% ja 36%, jaetaanko talon myynnistä saatava raha siitä huolimatta tasan puoliksi keskinäisessä omaisuudenjaossa? Avioliiton päättymisen jälkeisessä omaisuuden osituksessa jaetaan puolisoiden omaisuus. Varat ja velat lasketaan yhteen ja jaetaan pääsääntöisesti tasan puolisoiden kesken. Näin enemmän omaisuutta omistava puoliso on velvollinen suorittamaan niin sanottua tasinkoa

Lue lisää