AVIOLIITTO: Avioero ja omaisuuden ositus pähkinänkuoressa

Omaisuuden ositus ja avioero. Avioeroa haetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen hakemus käynnistää kuuden kuukauden harkinta-ajan. Hakemuksen aviopuolisot voivat tehdä käräjäoikeudelle joko yksin tai yhdessä. Jos eroa on haettu yhdessä, harkinta-aika alkaa kulua siitä, kun hakemus jätettiin oikeuteen.

Mikäli hakemuksen on tehnyt vain toinen puoliso yksin, harkinta-aika alkaa, kun hakemus on annettu toiselle puolisolle tiedoksi. Puolison vastustamisella ei ole asiassa merkitystä.

Harkinta-ajan päätyttyä on tehtävä lopullista avioeroa varten uusi hakemus. Myös sen puolisot voivat tehdä joko yksin tai yhdessä. Avioeroasia raukeaa, jos vaatimusta avioeroon tuomitsemisesta ei ole tehty vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta.

Jos harkinta-aika alkaa esimerkiksi 5.1.2017, lopullista avioeroa voi hakea aikaisintaan 5.7.2017 ja viimeistään 4.1.2018.

Poikkeuksellisesti avioero voidaan myöntää ilman kuuden kuukauden harkinta-aikaa. Mikäli puolisot ovat asuneet erillään vähintään kaksi vuotta, heidät tuomitaan vaadittaessa välittömästi avioeroon.

Avioeron yhteydessä voidaan tuomioistuimelta hakea päätöstä elatusavun suorittamisesta sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Hieman harvinaisempi on hakemus yhteiselämän lopettamisesta. Yhteiselämän lopettamisessa käräjäoikeus ratkaisee, kumpi puolisoista saa toistaiseksi jäädä asumaan yhteiseen kotiin. Lähestymiskieltoasiaa ei käsitellä avioeron yhteydessä. Häiriköinnin estäminen vaatii oman hakemuksensa.

Sekä harkinta-ajan alkamista että lopullista eroa koskevan hakemuslomakkeen saa käräjäoikeudesta. Ero myönnetään myös vapaamuotoisella hakemuksella.

Lapsen elatuksesta, huollosta ja tapaamisoikeudesta sovitaan yleensä tuomioistuimen ulkopuolella. Elatusapua koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti ja se on vahvistettava lapsen asuinkunnan sosiaalilautakunnalla. Käytännössä sopimuksen vahvistaa kunnan lastenvalvoja. Elatusavun määrään vaikuttavat lapsen elatustarve ja vanhempien elatuskyky.

Elatusavun yhteydessä sovitaan myös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Avioerosta huolimatta puolisot yleensä jatkavat lapsensa yhteishuoltajina. Sen sijaan lapsen asuinpaikkana voi olla vain toisen vanhemman koti. Tapaamisoikeudesta on syytä laatia yksityiskohtaiset ehdot vuoroviikonloppuineen ja kellonaikoineen.

Lapsiasioista voidaan sopia jo ennen avioeroprosessia. Sosiaaliviranomaisen vahvistama sopimus on yhtä pätevä kuin tuomioistuimenkin. Vahvistettu elatusapusopimus on siis ulosottokelpoinen. Ellei lapsiasioista päästä sopimukseen, vaatimukset on esitettävä oikeusteitse.

Omaisuuden osituksessa jaetaan puolisoiden varat ja velat. Omaiduuden ositus voidaan toimittaa sen jälkeen, kun avioeroasia on tullut käräjäoikeudessa vireille. Ositusta voi vaatia kumpi tahansa puolisoista. Mikäli omaisuuden jaosta ei päästä sopimukseen, osituksen toimittamiseen voidaan hakea oikeuden määräämää pesänjakajaa.

Osituksessa puolisoiden omaisuudet lasketaan yhteen ja jaetaan pääsääntöisesti tasan heidän kesken. Näin enemmän omaisuutta omistava puoliso on velvollinen suorittamaan niin sanottua tasinkoa toiselle osapuolelle. Jos esimerkiksi avioparista Vihtorilla on omaisuutta 100 000 euron arvosta ja Klaaralla 50 000 euron arvosta, on heidän omaisuutensa yhteenlaskettu määrä 150 000 euroa. Puolet tästä on 75 000 euroa. Jotta puolisot saisivat yhtä paljon omaisuutta, Vihtorin on suoritettava tasinkoa Klaaralle 25 000 euroa.

Puolitussäännöstä on myös poikkeuksia. Puolisot ovat saattaneet tehdä avioehtosopimuksen tai toinen puolisoista on saanut perintönä tai lahjana avio-oikeudesta vapaata omaisuutta.

Ositusta voidaan sovitella myös kohtuusnäkökohtien perusteella. Soviteltavaksi voivat tulla esimerkiksi lyhytaikaiset avioliitot. Niin sanotussa vastikejärjestelmässä toinen puoliso saattaa joutua suorittamaan vastiketta puolisolleen muun muassa omaisuuden huolimattomasta hoidosta.

Verokarhu vaanii osituksessa. Usein osituksessa asunto jää toiselle puolisolle ja hän ottaa myös yhteiseen asuntoon liittyvän velan maksettavakseen. Tästä ei aviopuolison tarvitse veroa maksaa, mutta lisävelan ottaminen johtaa yleensä varainsiirtoverotukseen.

Asunnon lunastaminen niin sanotuilla ulkopuolisilla varoilla rinnastetaan tältä osin kauppaan. Asunto-osakkeen vero on kaksi prosenttia ja omakotitalon neljä prosenttia ulkopuolisten varojen määrästä.

Sopimusosituksesta on laadittava asiakirja, jonka allekirjoittavat osapuolet ja kaksi esteetöntä todistajaa. Pesänjakajan suorittamassa toimitusosituksessa asiakirjan allekirjoittaa pesänjakaja ja mahdollisesti myös osapuolet, mikäli he hyväksyvät jakajan toimittaman osituksen.

Apua ositukseen!

 

 

Laadimme Sinulle etänä ositussopimuksen hintaan 444 euroa.

Ositussopimus nettitoimeksiantona, lomake

OSITUSSOPIMUS NETTITOIMEKSIANTONA

Huom! Suosittelemme ensin tutustumaan lomakkeeseen ja keräämään tarvittavat tiedot esille. Tutustumisen jälkeen voit syöttää tiedot. Käytä mieluiten tietokonetta. Huomioi, että lomake on pitkä, eikä sen tietoja voi välillä tallentaa.

Tilaan ositussopimuksen laatimisen nettitoimeksiantona hintaan 444 euroa (sis. alv) ja täytän alla olevat tiedot. Nettihinnoittelun edellytyksenä on, että tiedot on syötetty tällä lomakkeella.

Tilaajan tiedot
Nimi

Syntymäaika

Osoite

Sähköposti

Puhelin

Puolisoni tiedot
Nimi

Syntymäaika

Osoite

Osituksen lähtötiedot
Avioeron vireilletulopäivämäärä

Avioehtosopimus
Lisätieto
Muu avio-oikeuden poissulkeva ehto
Lisätieto

Ositettava omaisuus
1. Omaisuuslaji

Arvo
Yksilöintitieto
Omistus aviomiehenaviovaimonyhteinen
Ositetaan aviomiehelleaviovaimollepuoliksi
Osituksen mahdollinen lisätieto

2. Omaisuuslaji

Arvo
Yksilöintitieto
Omistus aviomiehenaviovaimonyhteinen
Ositetaan aviomiehelleaviovaimollepuoliksi
Osituksen mahdollinen lisätieto

3. Omaisuuslaji

Arvo
Yksilöintitieto
Omistus aviomiehenaviovaimonyhteinen
Ositetaan aviomiehelleaviovaimollepuoliksi
Osituksen mahdollinen lisätieto

4. Omaisuuslaji

Arvo
Yksilöintitieto
Omistus aviomiehenaviovaimonyhteinen
Ositetaan aviomiehelleaviovaimollepuoliksi
Osituksen mahdollinen lisätieto

5. Omaisuuslaji

Arvo
Yksilöintitieto
Omistus aviomiehenaviovaimonyhteinen
Ositetaan aviomiehelleaviovaimollepuoliksi]
Osituksen mahdollinen lisätieto

6. Omaisuuslaji

Arvo
Yksilöintitieto
Omistus aviomiehenaviovaimonyhteinen
Ositetaan aviomiehelleaviovaimollepuoliksi
Osituksen mahdollinen lisätieto

7. Omaisuuslaji

Arvo
Yksilöintitieto
Omistus aviomiehenaviovaimonyhteinen
Ositetaan aviomiehelleaviovaimollepuoliksi
Osituksen mahdollinen lisätieto

8. Omaisuuslaji

Arvo
Yksilöintitieto
Omistus aviomiehenaviovaimonyhteinen
Ositetaan aviomiehelleaviovaimollepuoliksi
Osituksen mahdollinen lisätieto

9. Omaisuuslaji

Arvo
Yksilöintitieto
Omistus aviomiehenaviovaimonyhteinen
Ositetaan aviomiehelleaviovaimollepuoliksi
Osituksen mahdollinen lisätieto

10. Omaisuuslaji

Arvo
Yksilöintitieto
Omistus aviomiehenaviovaimonyhteinen
Ositetaan aviomiehelleaviovaimollepuoliksi
Osituksen mahdollinen lisätieto

11. Omaisuuslaji

Ositettavat velat
1. Velka

Määrä
Yksilöintitieto
Velallinen aviomiesaviovaimomolemmat puolisot
Ositetaan aviomiehelleaviovaimollepuoliksi
Osituksen mahdollinen lisätieto

2. Velka

Määrä
Yksilöintitieto
Velallinen aviomiesaviovaimomolemmat puolisot
Ositetaan aviomiehelleaviovaimollepuoliksi
Osituksen mahdollinen lisätieto

3. Velka

Määrä
Yksilöintitieto
Velallinen aviomiesaviovaimomolemmat puolisot
Ositeaan aviomiehelleaviovaimollepuoliksi
Osituksen mahdollinen lisätieto

4. Velka

Määrä
Yksilöintitieto
Velallinen aviomiesaviovaimomolemmat puolisot
Ositetaan aviomiehelleaviovaimollepuoliksi
Osituksen mahdollinen lisätieto

5. Velka

Määrä
Yksilöintitieto
Velallinen aviomiesaviovaimomolemmat puolisot
Ositetaan aviomiehelleaviovaimollepuoliksi
Osituksen mahdollinen lisätieto

6. Velka

Tasinko:

Mahdollisen tasingon määrä

Tasingon maksuehto:

Muut ehdot
Ositussopimuksen laatimiskustannuksista vastaa
aviomiesaviopuolisotpuolisot yhteisesti
Lisätiedot

Koti-irtain
Koti-irtainta koskeva ehto
Irtain on jaettu siten, ettei kummallaan puolisolla ole vaatimuksia sen irtaimen suhteen mikä on toisen puolison hallussaPuolisot jakavat irtaimen sovinnolla myöhemmin ilman tarkempaa luetteloaIrtain jaetaan seuraavalla tavalla
Koti-irtaimen jaon mahdollinen lisätieto:

Hyväksyminen

Tilaan ositussopimuksen hintaan 444 euroa (sis alv). Hintaan sisältyy maksimissaan kaksi (2) luonnosta ja kaksi (2) puhelua tai kaksi (2) sähköpostia. Ylimenevät luonnokset ja puhelut 48 e/kpl (sis alv).

Pyydän, että ositussopimuksen laatiminen aloitetaan välittömästi ja ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä. Olen perehtynyt etämyynnistä annettuihin ennakkotietoihin, jotka löytyvät Lähetä -painikkeen alapuolelta.

Etämyynnin ennakkotiedot – Ositussopimus nettitoimeksiantona
Kuluttajansuojalaki 6 luku 9 §

– Kulutushyödykkeen pääominaisuudet: Asianajopalvelu, ositussopimus tiedostona (word tai excel ja pdf)
– Elinkeinonharjoittajan nimi: Asianajotoimisto Talviaro Oy
– Elinkeinonharjoittajan osoite: Rantakatu 21, 67100 Kokkola
– Puhelin ja sähköposti 044-3849888, mika.talviaro@lakineuvo.fi
– Kulutushyödykkeen kokonaishinta 488 e (sis. alv) sisältäen max. 2 vedosta ja 2 puhelua (á 20 min). Ylimenevät vedokset tai puhelut + 48 e/kpl (sis alv)
– Maksuehto 7 päivää ositussopimuksen valmistumisen jälkeen. Ennakkolaskutus, jos asiakkaalla ei ole luottokelpoisuutta
– Peruuttamisoikeuden käyttämisestä ilmoitettava sähköpostilla edellä todettuun sähköpostiosoitteeseen 14 päivän sisällä palvelusopimuksen tekemisestä
– Mikäli kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan ja palvelun suorittaminen on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, kuluttajan on maksettava peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus
– Kuluttajan on mahdollista saattaa asianajopalvelua koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

 

Toimimme myös oikeuden määräämänä pesänjakajana Kokkolan ja Ylivieskan talousalueilla

Asianajaja, varatuomari Mika Talviaro
puh. 044 3849 888
mika.talviaro@lakineuvo.fi

Asianajaja Theresa Bergroth-Penttilä
puh. 050 598 0108
theresa@lakineuvo.fi