ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT: Milloin oikeusturvavakuutus korvaa?

Milloin oikeusturvavakuutus korvaa asunto- tai kiinteistökauppariidan?

Asunto- tai talokauppa on elämän merkittävimpiä oikeustoimia. Sekä ostajan että myyjän kannattaa erimielisyyksien varalta tarkistaa vakuutusturvansa ennen kauppaa.

Oikeusturvavakuutus on yleensä ostettava kotivakuutuksen yhteyteen. Joillakin vakuutusyhtiöillä se voi sisältyä kodin vakuutuspakettiin. Hinnaltaan vakuutus on varsin edullinen; muutamia kymppejä vuodessa.

Oikeusturvavakuutus korvaa omat asianajokulut oikeudessa. Usein myös riidanalaisen asunnon tutkimuskulut maksetaan vakuutuksesta.Tässä on kuitenkin vakuutusyhtiökohtaisia eroja. Jotkut yhtiöt korvaavat ainoastaan yhden tutkimuksen.

Vakuutuskorvauksen enimmäismäärä on verraten pieni, yleensä 8 000 – 10 000 euroa. Tämäkin vaihtelee. Joiltakin yhtiöltä on ostettavissa vakuutuksia, joissa vakuutuskorvauksen enimmäismäärä voi olla korkeampi. Usein enimmäiskorvaus on kuitenkin vakioitu.

Eräät vakuutusyhtiöt korvaavat sovintotapauksessa kuitenkin vain puolet edellä mainituista enimmäiskorvausmääristä.  Korvaus voi rajautua esimerkiksi 4.250 euroon.

Vakuutuksen omavastuuosuus vaihtelee sekin, ollen 15-20 prosenttia. Minimiomavastuu on yksityishenkilöillä yleensä parin sadan euron luokkaa. Yrityksissä minimiomavastuu on usein korkeampi.

Pääsääntöisesti oikeusturvavakuutus on otettava ennen kauppaa. Alle kaksi vuotta voimassa ollut vakuutus ei korvaa sellaisia riitelykuluja, joissa oikeusturva on ollut riidan syntyhetkellä voimassa, mutta joissa riidan peruste liittyy aikaan ennen vakuutuksen ottamista.

Vastoin yleistä käsitystä oikeusturvavakuutus korvaa asianajokuluja jo ennen käräjöintiä. Vakutuuksen käyttämisen edellytys on asian riitaisuus. Näyttönä riitaisuudesta toimii esitetty kirjallinen vaatimus ja siihen saatu kiistävä vastaus. Vaatimuksen on hyvä olla euromääräinen. Myös asuntokauppalaki ja maakaari edellyttävät reklamaatiolta, että siinä on ilmoitettu virheen lisäksi vaatimus.

Asunto-osakkeen kaupassa myyjä vastaa salaisista virheistä kahden vuoden ajan asunnon hallinnan siirtymisestä. Kiinteistökaupassa ostaja voi esittää myyjälle salaiseen virheeseen perustuvia vaatimuksia viiden vuoden ajan kaupan tekemisestä.

Mikäli myyjä on menetellyt kaupassa kunnianvastaisesti ja arvottomasti eli käytönnössä törkeän vilpillisesti, vastuuaika voi olla pitempikin kuin kaksi tai viisi vuotta.

Ongelmia talokaupoissa? Me tiedämme, kuinka kiinteistökauppariidat hoidetaan. Toimialueemme kiinteistökauppariidoissa on koko Suomi.

Kiinteistökauppariidoissa Sinua auttavat:

Asianajaja, varatuomari Mika Talviaro
puh. 044 3849 888
mika.talviaro@lakineuvo.fi