ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPPA: Ostajan tarkastusvelvollisuus & selonottovelvollisuus ja niiden laiminlyönti

Olen aikeissa ostaa 1960-luvun omakotitalon. Missä laajuudessa minun tulee kaupan kohde tarkistaa ennen kauppaa eli mikä on ostajan tarkastusvelvollisuus? Pitääkö minun kiivetä katolle tai ryömiä rossipohjassa?

Eritoten käytetyn omakotitalon tai asunto-osakkeen ostajan on tarkastettava kaupan kohde huolellisesti ennen kaupan tekemistä. Tarkastuksen laajuus riippuu kohteen iästä ja kunnosta.

Epäilyksiä herättävistä seikoista on syytä tehdä tarkempia tutkimuksia. Yleensä rakenteiden avaamista tai teknisiä mittauksia ei tarvitse kuitenkaan suorittaa.

Tarkastus on tehtävä kaikilta niiltä osin kuin tiloihin on esteetön pääsy. Tämä tarkoittaa sitä, että alapohjassa on ryömittävä, jos siellä mahtuu ryömimään. Katon kuntokin on tarkistettava, jos katolle on tikkaat eikä lumi peitä kattoa.

Laki ei edellytä, että ostajan tulisi käyttää rakennusalan ammattilaista tarkastuksessa apuna. Mikäli ystäväpiiristä löytyy esimerkiksi korjausrakentamisesta tietävä kirvesmies, kannattaa häntä kuitenkin tarkastuksessa hyödyntää. Kiinteistökauppariitojen jälkipyykin peseminen on tunnetusti kallista.

Mikäli ostaja laiminlyö ns. ennakkotarkastusvelvollisuutensa, hän ei voi virheenä vedota seikkaan, jonka hän olisi pitänyt havaita asuntoa tarkastaessaan.

Ostaja voi kuitenkin luottaa myyjän ja kiinteistövälittäjän antamiin tietoihin, eikä niiden paikkansa pitävyyttä tarvitse yleensä selvittää.

Vilpillisesti tietoja antanut tai salannut myyjä ei vapaudu virhevastuusta, vaikka tarkastusvelvollisuus olisi ostajan toimesta lyöty laimin.

Ongelmia talokaupoissa? Me tiedämme, kuinka kiinteistökauppariidat hoidetaan. Toimialueemme kiinteistökauppariidoissa on koko Suomi.

Kiinteistökauppariidoissa Sinua auttavat:

Asianajaja, varatuomari Mika Talviaro
puh. 044 3849 888
mika.talviaro@lakineuvo.fi