AJOKIELTO: Ajokortti ei lähde kuivumaan enää pienistä toistuvista ylinopeuksista

Ajokielto määrätään toistuvasti ylinopeutta ajavalle. Poliisi määrää ajokieltoon, jos kuljettaja on syyllistynyt moottorikäyttöistä kulkuneuvoa kuljettaessaan

  • 2 vuoden aikana 4 kertaa tai
  • 1 vuoden aikana 3 kertaa

nopeusrajoituksen rikkomiseen, joissa ylinopeutta on todettu 20-60 km/h nopeurajoitusalueella yli 10 km/h tai 70-120 km/h nopeusrajoitusalueella yli 15 km/h (1.6.2020).

Kortti kuivumaan nuorilta herkemmin

Mikäli auton ajo-oikeus ei ole ehtinyt olla voimassa kahta vuotta, kortti lähtee kuivumaan herkemmin. Tällaisissa tapauksissa kuljettaja määrätään ajokieltoon, jos hän syyllistyy

  • 2 vuoden aikana 3 kertaa tai
  • 1 vuoden aikana 2 kertaa

nopeusrajoituksen rikkomiseen, joissa ylinopeutta on todettu 20-60 km/h nopeurajoitusalueella yli 10 km/h tai 70-120 km/h nopeusrajoitusalueella yli 15 km/h (1.6.2020).

Sama sääntö koskee kahden vuoden ajan ajo-oikeuden myöntämisestä sellaista moottoripyörän kuljettajaa, jolla ei ole auton ajo-oikeutta.

Uusi 1.6.2020 voimaan tullut tieliikennelaki muuttanut ajokieltoehtoja

Toistuviin rikkomuksiin ei enää 1.6.2020 jälkeen lasketa

  • enintään 60 km/h nopeusrajoitusalueella enintään 10 km/h ylinopeuksia tai
  • yli 60 km/h nopeusrajoitusalueella enintään 15 km/h ylinopeuksia.

Käytännössä muutos merkitsee sitä, että ajokiellolta välttyy jatkossa silloin, jos pikkusakkoja on saanut useita esimerkiksi ikävästi sijoitetuista nopeusvalvontakameroista.

Myös matkapuhelimen käytöstä ”virhepisteitä”

Huomionarvoista on, että virhekertymään vaikuttaa myös matkapuhelimen käyttö ajon aikana, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen (ajo- ja lepoaika-asiat) sekä punaisia valoja päin ajaminen.

Toistuviin liikennerikkomuksiin luetaan myös liikenneturvallisuuden vaarantamiset, ammattipätevyyssäännösten rikkomiset, vaarallisten aineiden kuljetusrikkomukset ja tutkanpaljastimen käyttö.

Törkeät liikennerikokset

Mikäli ylinopeutta on reilusti, ajokielto voidaan määrätä heti poliisin toimesta alkavaksi jo tapahtumapaikalla. Vastaavasti menetellään törkeissä liiketurvallisuuden vaarantamisissa ja rattijuopumusrikoksissa.

ETSITKÖ RIKOSASIANAJAJAA?