AJOKIELTO: Milloin ajokortti kuivumaan?

Ajokielto määrätään toistuvasti ylinopeutta ajavalle. Poliisi määrää ajokieltoon, jos kuljettaja on syyllistynyt moottorikäyttöistä kulkuneuvoa kuljettaessaan

  • 2 vuoden aikana 4 kertaa tai
  • 1 vuoden aikana 3 kertaa

nopeusrajoituksen rikkomiseen.

Kortti kuivumaan nuorilta herkemmin

Mikäli auton ajo-oikeus ei ole ehtinyt olla voimassa kahta vuotta, kortti lähtee kuivumaan herkemmin. Tällaisissa tapauksissa kuljettaja määrätään ajokieltoon, jos hän syyllistyy

  • 2 vuoden aikana 3 kertaa tai
  • 1 vuoden aikana 2 kertaa

nopeusrajoituksen rikkomiseen.

Sama sääntö koskee kahden vuoden ajan ajo-oikeuden myöntämisestä sellaista moottoripyörän kuljettajaa, jolla ei ole auton ajo-oikeutta.

Myös matkapuhelimen käytöstä ”virhepisteitä”

Huomionarvoista on, että sakkokertymään vaikuttaa myös matkapuhelin käyttö ajon aikana sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen (ajo- ja lepoaika-asiat).

Toistuviin liikennerikkomuksiin luetaan myös liikenneturvallisuuden vaarantamiset, ammattipätevyyssäännösten rikkomiset, vaarallisten aineiden kuljetusrikkomukset ja tutkanpaljastimen käyttö.

Törkeät liikennerikokset

Mikäli ylinopeutta on reilusti, ajokielto voidaan määrätä heti poliisin toimesta alkavaksi jo tapahtumapaikalla. Vastaavasti menetellään törkeissä liiketurvallisuuden vaarantamisissa ja rattijuopumusrikoksissa.

Ajokielto ja sen kesto

Toistuvissa liikennerikoksissa ajokieltokäsittely tapahtuu viiveellä ja poliisilaitoksella. Poliisin määräämän ajokiellon pituus on vähintään 1 kuukausi ja enintään 6 kuukautta.

Jos Sinua esimerkiksi rikesakotetaan tammikuussa 10 kilometrin ylinopeudesta, kesäkuussa samoin 10 kilometrin ylinopeudesta ja joulukuussa matkapuhelimeen puhumisesta, saat kutsun poliisilaitokselle ajokieltoasian käsittelyyn. Tässä tapauksessa ajokiellon normaali pituus on poliisin valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan 6 viikkoa, vaihteluvälin ollessa 1 kk – 8 viikkoa.

Poliisi huomioi ajokieltoaikaa määrätessään tekojen ja rikkomusten lukumäärän sekä seuraamukset ja päiväsakkojen lukumäärän, aikaisemmat rikkomukset ja ajokieltoratkaisut. Lisäksi otetaan huomioon vaikutukset, jotka toimenpiteellä on ajokieltoon määrättävän toimeentuloon ja välittömään liikkumiseen.

Rikkomustiedot säilyvät ajokorttirekisterissä viiden vuoden ajan ja toimenpidetiedot pysyvästi. Viimeisen kolmen vuoden aikana tehdyt rikkomukset vaikuttavat seuraamukseen.

Varoitus vain poikkeuksellisesti

Poikkeuksellisesti ajokieltoon määräämisen sijasta voidaan ajo-oikeuden haltijalle antaa varoitus, jos ajo-oikeus on ajo-oikeuden haltijan toimeentulon tai liikkumisen vuoksi välttämätön. Tämä edellyttää, että käsiteltävinä olevien liikennerikkomuste ei ole katsottava osoittavan piittaamattomuutta tieliikennettä koskevista säännöksistä ja hänelle niiden rikkomisesta tuomituista tai määrätyistä seuraamuksista.

Poliisin valtakunnallinen ohjeistus ajokieltoon määräämisestä

Normaalitapauksen ajokiellon kesto Edellytykset ajokieltoon määräämiseen Ajokiellon keston liukuma
6 viikkoa 1) Tekoja on vähimmäismäärä eikä yhdestäkään teosta yli 15 päiväsakon rangaistusta ja päiväsakkojen yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 35.
2) Tekoja 1-2 yli vähimmäismäärän ja kaikki rangaistukset ovat rikesakkoja.
1kk – 8 viikkoa
12 viikkoa 3) Tekoja 1-2 yli vähimmäismäärän tai
4) yksi vähintään 16 päiväsakon rangaistus tai
5) päiväsakkojen yhteenlaskettu lukumäärä 36-50.
8 – 16 viikkoa
18 viikkoa 6) Tekoja 3 tai enemmän yli vähimmäismäärän tai
7) päiväsakkojen yhteenlaskettu lukumäärä yli 50.
16 viikkoa – 6 kuukautta

 

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA ETSITKÖ RIKOSASIANAJAJAA?