Lakineuvot Kysy!


Elatuslaskuri
Asianajotoimisto Talviaron kehittämä palvelu lastenvalvojille ja lakimiehille. Tutustu »


Asianajotoimisto Talviaro Oy:n palkkioperusteet

01.08.2015

Tuntiveloituksemme on asiasta, käräjäoikeuden sijaintipaikasta ja asiakkuudesta riippuen 248,00-272,80 euroa (sis. alv).

Laskutettavan toimenpiteen vähimmäisaika on kymmenen minuuttia. Käytetty aika pyöristetään seuraavaan kymmenminuuttiin.

Palkkioiden lisäksi peritään asian hoidosta aiheutuneet kulut, kuten viranomaismaksut ja tavanomaista suuremmat kopiointikulut.

Toimeksiannon palkkioperusteeksi voidaan erikseen sopia myös muu kuin aikaveloitus. Laskutus voi perustua esimerkiksi asian lopputulokseen tai tiettyyn prosenttiosuuteen saavutetusta taloudellisesta hyödystä.

Alla oleva ykstyiskohtainen hinnasto soveltuu tyyppitapauksiin ja on ohjeellinen. Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %), mutta eivät viranomaisten perimiä maksuja.

Mikäli toimenpide edellyttää poikkeuksellista selvitystyötä tai useita neuvotteluita, palkkioperusteena käytetään aikaveloitusta.

1. Tuntiveloitus

- tuomioistuimen ulkopuolinen asia, yksityiset 248,00 e/h
- tuomioistuimessa käsiteltävä asia 248,00  e/h (tällaisiksi asioiksi katsotaan asiat, jotka voidaan saattaa oikeuden käsiteltäväksi, edellytyksenä ei ole tuomioistuinkäsittely)
- yritykset 272,80 e/h (kaikki asiat)
- oikeuden määräämänä pesänselvittäjänä, -jakajana, -hoitajana tai uskottuna miehenä toimiminen 272,80 e/h
- päätoimialueen ulkopuolella (180 km Kokkolasta)  käsiteltävä asia 272,80 e/h

2. Neuvottelut
- alkuneuvottelu 150,00 (max. 1 h), ellei johda toimeksiantoon
- puhelinneuvonta numerosta 0600 41041 (2,99 e/min+pvm)
- muut neuvottelut toimistolla tai toimiston ulkopuolella, kohdan 1. mukaan  

3. Asiakirjan laadinta
- avioehtosopimus sisältäen rekisteröinnin 186,00
- testamentti 248,00
- lahja- tai kauppakirja 372,00
- lainhuuto- tai kiinnityshakemus 124,00
- lahjavero- tai varainsiirtoveroilmoitus 124,00
- avioerohakemus ilman liitännäisvaatimuksia 124,00
- perintäkirje, riidaton saatava 49,20-124,00

4. Perunkirjoitus
- osakkaana ei leskeä 600,00
- osakkaana myös leski 700,00
- pesän bruttovarojen ylittäessä 200.000 euroa, palkkiolisäys on 1,24 % ylittävästä osasta
- asiakirjatilauksista erillisveloitus aikaperusteen mukaan
- verotuksen tarkistaminen sisältyy hintoihin

5. Perinnönjako ja ositus
- tuntiveloituksen mukaan, alkaen 700,00

6. Yhtiöiden perustaminen
- normaalitapaus sisältäen neuvottelut, perustamisasiakirjat, rekisteröinnin ja elinkeinoilmoituksen
- osakeyhtiö 868,00
- avoin- tai kommandiittiyhtiö 968,00

7. Yhtiöiden ym. muutokset
- osakepääoman alentaminen 868,00
- muut tuntiveloituksen mukaan 248,00

8. Oikeudenkäyntiasian hoitaminen
- haastehakemus, verovalitus, oikeudenkäyntikirjelmä ja valmistelevat toimet 248,00-272,80 e/h

9. Asian hoito valitustuomioistuimissa
- kuten kohdassa 8, asian vaativuus korottavana tekijänä

10. Muu edustaminen
- edustaminen yhtiökokouksissa, kauppaneuvotteluissa, välimiesmenettelyssä yms., kuten kohdassa 8

11. Korottavat tekijät
- poikkeuksellisena aikana, paikassa ja vieraalla kielellä hoidettavat tehtävät
- poikkeuksellisen vaativat tehtävät (esimerkiksi yritysjärjestelyt, laajat talousrikokset ja asuntokauppariidat)

12. Kulut
- tehtävän hoidon edellyttämistä kuluista erillisveloitus

PERINTÖ- JA LAKIPUHELIN 0600-41041
- 2,99 e/min + pvm

Lakineuvopuhelin Offline
Vastuunrajoitus | Julkaisija ja vastaava toimittaja | Hyvä asianajajatapa
© Asianajotoimisto Talviaro Oy