Myyjän vastuu asuntokaupassa ja kiinteistökaupassa – Vastuuaika

Myyjän vastuu asunto- ja kiinteistökaupassa on suuri. Virheet, puutteet ja kaikki tarpeelliset tiedot on kerrottava ostajalle. Myyjän tiedonantovelvollisuuden vastapainona on ostajan tarkastusvelvollisuus.

Mikäli myöhemmin ilmenee salaisia virheitä, myyjä on näistäkin vastuussa. Omakotikiinteistön tai -vuokra-oikeuden kaupassa myyjän vastuu virheistä kestää viiden vuoden ajan. Asunto-osakkeen kaupassa takarajana on kaksi vuotta hallinnan luovutuksesta.

Poikkeuksellisesti myyjän vastuuaika voi olla edellä todettua pidempi silloin, kun myyjän voidaan näyttää syyllistyneen kaupassa tarkoitukselliseen vilppiin.

Olennainen virhe oikeuttaa kaupan purkamiseen, lievempi virhe hinnanalennukseen.

Hinnanalennus. Aivan mitättömistä virheistä myyjä ei kuitenkaan vastaa, sillä virheeltä edellytetään tiettyä vaikutuksellisuutta. Yksi mittapuu on virheen määrä suhteessa kauppahintaan. Jos virheen määrä jää prosenttiin tai kahteen kauppahinnasta, välttämättä virhe ei ole vaikutuksellinen, eikä ostaja ole oikeutettu hinnanalennukseen. Huomiota on kiinnitettävä kuitenkin myös virheen laatuun. Jos kyse on asumiseen vaikuttavasta seikasta, kuten esimerkiksi lvi-laitteiston toimimattomuudesta, virhekynnys saattaa täyttyä muutaman tuhannen euron virheenkin osalta. Selvää lienee, ettei myyjä ole vastuussa satasen tai kahden virheestä.

Kaupan purkamisen osalta aikaisemmin oikeuskäytännössä on noudatettu periaatetta, jonka mukaan ostajalla on oikeus kaupan purkuun, mikäli korjauskustannukset ylittävät 40 prosenttia kauppahinnasta. Korkeimman oikeuden vuoden 2015 linjauksen (KKO 2015:58) mukaan asiaa on kuitenkin arvioitava kokonaisuutena ja tätä alhaisemmatkin kustannukset voivat oikeuttaa kaupan purkuun.

Mikäli myyjä on menetellyt kaupassa tuottamuksellisesti, hän voi joutua maksamaan ostajalle lisäksi vahingonkorvausta. Vahinkoa ovat esimerkiksi sijaisasumisen kustannukset.

Myyjän pitkä vastuuaika ei tarkoita kuitenkaan sitä, että ostaja voisi esittää pian kaupan jälkeen havaitsemistaan epäkohdista myyjälle vaatimuksia vasta viimetipassa ennen vastuuajan täyttymistä. Ostajan velvollisuutena on reklamoida myyjää virheistä sekä esittää virheisiin liittyvät vaatimuksensa myyjälle kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana on pidetty oikeuskäytännössä 4-7 kuukautta virheen havaitsemisesta. Tämäkin aika voi olla jossain tapauksissa liian pitkä, eli virheilmoituksessa ei pidä viivytellä!

Myyjälle on aina varattava oikeus tutustua virheisiin. Korjauksia ei tule suorittaa ennen reklamointia.Myyjällä ei ole virheen korjausoikeutta. Omistajan luvalla korjaaminen on mahdollista.

Ongelmia talokaupoissa? Me tiedämme mikä on myyjän vastuu. Katso tästä esimerkkejä Asianajotoimisto Talviaro Oy:n hoitamista tapauksista.

Myyjän ohella asuntokaupassa arvioitavaksi voi tulla kiinteistönvälittäjän vastuu. Lisätietoa kiinteistökauppariitojen vastuukysymyksistä löydät osoitteesta www.hometalo.fi. Sivut ovat toimistomme ylläpitämät.

Asianajaja, varatuomari Mika Talviaro
puh. 044 3849 888
mika.talviaro@lakineuvo.fi

Asianajaja Theresa Bergroth-Penttilä
puh. 050 598 0108
theresa@lakineuvo.fi

CHAT!

MOI!

Asianajajamme eivät valitettavasti ole juuri nyt Chatin äärellä.

Jätä viestisi alla olevalla lomakkeella, niin otamme Sinuun yhteyttä!

Nimeni

Kotipaikkani

Sähköpostisoitteeni

Puhelinnumeroni

Kyseessä on
ToimeksiantokyselyKysyn yleistä neuvoa
Ks. lisätietoa viestinnästä alla.
Aihe

Viesti

Lisätietoa viestinnästä
1. Voit lähettää sitoumuksetta meille sähköpostia.
2. Aluksi tarkistamme esteellisyyden.
3. Mikäli kysyt yleistä neuvoa, joudumme valitettavasti toteamaan, ettemme pysty vastaamaan kaikkiin tiedusteluihin. Sivuillamme käy keskimäärin 500 vierailijaa päivittäin.
4. Voit kuitenkin kysyä myös yleistä neuvoa. Kirjoitamme siitä artikkelin (Lakineuvon), mikäli aihe on yleisesti kiinnostava. Kirjoitamme keskimäärin yhden tällaisen artikkelin kuukaudessa.
5. Huomioi, että kiinteistökauppariitoihin ja rikosasioihin ovat olemassa omat Lomakkeensa. Samoin etänä laadittavaan ositussopimukseen.
6. Emme luovuta tai käytä yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.