Lakineuvot Kysy!

Aiheeseen liittyvät lakineuvot

01.10.2015
AVIOERO: Ositussopimusta varten tarvittavat tiedot, yhteinen asunto ja ositus, sopimusositus vai toimitusositus?

24.06.2013
KYSYMYS YHTEISOMISTUSSUHTEESTA: Yhteisomistussuhteen purku, kimppa-asunto, uskottu mies, pesänjakaja, käräjäoikeus ja myyntilupa,

15.05.2013
KYSYMYS EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA: Edunvalvontavaltuutus ja sen määrämuoto, maistraatti ja valvonta

03.05.2013
KYSYMYS AVIO-OIKEUDESTA JA OSITUKSESTA: Henkivakuutukset avioero-osituksessa ja jäämistöosituksessa sekä verotuksessa, edunsaajamääräys, verovapaa osuus, arvostaminen, piilevä verovelka, takaisinostoarvo

19.04.2013
KYSYMYS OIKEUDENKÄYNNISTÄ: Lapsen huolto, tapaamisoikeus ja elatusapu käräjäoikeudessa, lapsiasian käsittely ja kesto, sosiaalitoimen selvitys, follo-sovittelu

02.04.2013
KYSYMYS OSITUKSESTA: Osituksen täytäntöönpano ja ulosottokelpoisuus, pesänjakajan suorittama toimitusositus ja puolisoiden välinen ositusssopimus

07.02.2013
LAKIKYSYMYS: Palveluasumisen maksut, asiakasmaksulaki, tulojen ja säästöjen vaikutus maksuihin, puolison tulot

02.01.2013
KYSYMYS ELATUSAVUN JA ELATUSTUEN KOROTUKSESTA: Elatusapu ja elatustuki vuonna 2013, korotus ja sen määrä

17.12.2012
KYSYMYS AVIOLIITTO-OIKEUDESTA: Vallinnanrajoitus avioliiton aikana, yhteisen kodin suoja, koti ja koti-irtain, työkalut, kiinteistön myynti, luovutus ja panttaus

08.11.2012
KYSYMYS ADOPTIOSTA: Adoption edellytykset ja oikeusvaikutukset, perheensisäinen ja -ulkoinen adoptio, suostumuksen merkitys, ottolapsineuvonta

29.10.2012
KYSYMYS PERINNÖSTÄ LUOPUMISESTA: Verotehokas perinnöstä luopuminen, jälkiluopuminen, määrämuoto, ajankohta, perintöön ryhtyminen, perittävän ulosmittausvelkoja, velkajärjestelyssä oleva perillinen

08.10.2012
KYSYMYS OSITUKSESTA: Lyhytaikainen avioliitto, osituksen sovittelu, perintönä saatu omaisuus, avioehtosopimuksen sovittelu, avio-oikeuden kertyminen

31.08.2012
KYSYMYS AVIO-OIKEUDESTA: Puolisoiden omistusoikeudet avioliiton aikana ja eron sattuessa, ositus, nimiperiaate, yhteisesti hankittu omaisuus, omaisuuden erillisyyden periaate

15.08.2012
KYSYMYS AVIOEROSTA: Kauppahinnan jakaminen avioero-osituksessa, puolittamisperiaate, talon myynti, kauppahinta, kiinteistön erisuuruiset omistussuhteet

20.01.2012
KYSYMYS LAPSEN ELATUSAVUSTA: Elatusavun muuttaminen ja olosuhteiden muutos

26.10.2011
KYSYMYS LAPSEN ELATUKSESTA: Elatusmaksu ja siitä sopiminen

26.07.2011
KYSYMYS YHTEISOMISTUSSUHTEESTA: Yhteinen vene, yhteinen ongelma, yhteisomistussuhde ja sen purkaminen

19.07.2011
KYSYMYS AVIOLIITOSTA: Avioliiton verovaikutukset

05.01.2010
LAPSEN ELATUS: Koulutusavustus elatusavun jatkeeksi?

28.12.2009
AVIOLIITTO: Avioero ja omaisuuden ositus pähkinänkuoressa

28.12.2009
LAPSEN ELATUS: Oikeudenkäyntikulut lapsen elatusta koskevissa asioissa

23.03.2005
AVIOLIITTO: Sukunimen valinta ja muut oikeusvaikutukset


Elatuslaskuri
Asianajotoimisto Talviaron kehittämä palvelu lastenvalvojille ja lakimiehille. Tutustu »


YKSINHUOLTO VAI YHTEISHUOLTO?: Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus sekä elatusapu pähkinänkuoressa

Tulosta

18.01.2013

Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus

Lapsen vanhemmat vastaavat lapsen huollosta, asumisesta ja elatuksesta.

 

Parisuhteen aikana lapsi saa yleensä riittävän kasvatuksen, huolenpidon ja elatuksen molemmilta vanhemmiltaan.

Parisuhteen päättyessä lapsen huolto, asuminen, elatus ja tapaaminen on turvattava sopimuksin.

Yhteishuolto vai yksinhuolto?

Avio- tai avoerosta huolimatta puolisot yleensä jatkavat lapsensa yhteishuoltajina.

Mikäli näin sovitaan, voidaan huolto uskoa vain toiselle vanhemmista.

Vanhemman vastustaessa yksinhuolto voidaan myöntää toiselle vanhemmalle vain poikkeuksellisesti. Tällaisesta tilanteesta saattaa olla kyse, kun vanhemmat ovat totaalisen yhteistyökyvyttömiä tai kun toisella vanhemmalla on vakavia puutteita vanhemmuudessa.

Lapsen asuminen, vuoroviikottainen asuminen ja Kelan maksama lapsilisä

Lapsen asuinpaikkana voi olla vain toisen vanhemman koti.

Vuoroviikoittaisessakin asumisessa toisesta vanhemmasta tulee lähivanhempi ja toisesta tapaaja. Lapsen väestökirjat voivat olla rekisteröityinä vain yhdessä osoitteessa. Asia ei ole pelkästään teknisluontoinen, sillä lapsilisä maksetaan sille vanhemmalle, kumman luona lapsi virallisesti asuu.

Lapsen elatusapu

Lapsen asumiseen kytkeytyy myös elatusapu. Se vanhempi, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan elatusapua lapsen kanssa asuvalle vanhemmalle.

Elatusavun määrään vaikuttavat lapsen elatustarve ja vanhempien elatuskyky. Tiettyä tuloihin perustuvaa prosenttimäärää ei ole olemassa, vaan elatusapu lasketaan seikkaperäisten ohjeiden mukaan, jossa huomioidaan mm. vanhempien nettoansiot, asumismenot, muu elatusvastuu, lapsen erityisharrastukset sekä luonapito.

Lapsen tapaamisoikeus

Tapaamisoikeudesta on syytä laatia yksityiskohtaiset ehdot vuoroviikonloppuineen ja kellonaikoineen.

Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen

Lasta koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti ja se on vahvistettava lapsen asuinkunnan sosiaalilautakunnalla. Käytännössä sopimuksen vahvistaa lastenvalvoja.

Sosiaaliviranomaisen vahvistama sopimus on yhtä pätevä kuin tuomioistuimenkin. Vahvistettu elatusapusopimus on ulosottokelpoinen.

Lapsiriita tuomioistuimessa

Ellei lapsiasioista päästä sopimukseen, vaatimukset on esitettävä oikeusteitse. Varsin usein lapsiriitoja pyritään sovittelemaan tuomioistuinkäsittelyn sisällä.

Oikeudenkäyntikustannuksia voidaan kattaa joko oikeusturvavakuutuksesta tai valtion myöntämästä oikeusavusta. Vakuutusetua ei myönnetä silloin, kun lapsesta riidellään ensimmäistä kertaa. Kyse tulee olla vahvistetun sopimuksen tai käräjäoikeuden päätöksen muuttamisesta. Jotkut vakuutusyhtiöt eivät korvaa lainkaan lapsiriitoja.

Oikeusapuun vaikuttavat vanhemmat tulot ja varallisuus. Silloin kun kyseessä on elatusapuun liittyvä riita ilman liitännäisvaatimuksia, kantajaksi katsotaan lapsi. Oikeusapu määräytyy tällöin kantajapuolella lapsen tulojen perusteella.

Tarvitsetko lakiapua?

Asianajotoimisto Talviaro Oy:ssä Sinua avustavat lapsiasioissa OTM Theresa Bergroth-Penttilä (050 5980108) sekä asianajaja Mika Talviaro (044 3849 888).

Lakineuvontaa saat numerosta 0600 41041 (2,99 e/min+pvm).

Toimimme pääosin Keski-Pohjanmaan ja Ylivieska-Raahen käräoikeuden tuomiopiirissä, mutta työtilanteen mukaan myös Oulun, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Suomen käräjäoikeuksissa.

 

 

 

 

 

 

 

Tämän artikkelin asiasanat ja linkit: lapsen huolto ja tapaamisoikeus, lapsen asuminen, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (8.4.1983/361), laki lapsen elatuksesta 5.9.1975/704, lastenvalvoja, laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa (29.4.2011/394), tuomioistuinsovittelu, vuoroviikoittainen asuminen, lapsilisä, lapsilisälaki (21.8.1992/796), lapsiriita, oikeudenkäyntikustannukset, oikeusapu, oikeusapulaki (5.4.2002/257), asetus yleisestä oikeusavusta ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä 29.5.1998/358, oikeusturvavakuutus, yksinhuolto, yhteishuolto, lapsen elatusapu, elatusmaksu, elatuskyky, elatustarve, luonapito, elatusvastuu, ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (OM 2007:2) muutoksineen, elatuksen muuttaminen, elatuksesta, huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sopiminen.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: atype

Filename: layouts/footer_lakineuvo.php

Line Number: 2

Ajankohtaista

02.10.2016
OTM, lupalakimies Theresa Bergroth-Penttilä jälleen palveluksessasi

04.07.2016
Olemme lomalla heinäkuun loppuun saakka

18.01.2016
Muutos puhelin- ja faksinumeroissa - 010-alkuiset numerot poistuneet käytöstä


Katso kaikki ajankohtaiset >


 

Oliko lakineuvosta apua?
Jäikö jokin askarruttaan Sinua...

Ota yhteyttä ja kysy neuvoa!

 Vastuunrajoituslauseke

Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäis-tapauksessa.

Laki- tai vero-ongelmassa on aina syytä kääntyä asianajajan puoleen.

Asianajotoimisto Talviaro Oy, asianajaja Mika Talviaro tai lakineuvo.fi eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.Lakineuvopuhelin Offline
Vastuunrajoitus | Julkaisija ja vastaava toimittaja | Hyvä asianajajatapa
© Asianajotoimisto Talviaro Oy