Lakineuvot Kysy!

Aiheeseen liittyvät lakineuvot

26.05.2016
KYSYMYS PERINTÖNÄ SAADUN OMAISUUDEN MYYNTIVOITTOVEROTUKSESTA: Perintönä saatu omaisuus ja luovutusvoittoveron laskeminen, hankintahinta vai hankintameno-olettama, myyntikulut

10.06.2013
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPAN VEROISTA: Pimeä kauppa ja musta kauppahinta, varainsiirtovero, myyntivoittovero, verorikos, veronkierto, veropetos, oikeussuojan menetys

03.06.2013
KYSYMYS VARAINSIIRTOVEROTUKSESTA: Kiinteistökaupan purkaminen ja varainsiirtoveron palautus, purkukirjan määrämuoto ja edellytykset, ensiasunnon ostajan asema, palautushakemus

03.05.2013
KYSYMYS AVIO-OIKEUDESTA JA OSITUKSESTA: Henkivakuutukset avioero-osituksessa ja jäämistöosituksessa sekä verotuksessa, edunsaajamääräys, verovapaa osuus, arvostaminen, piilevä verovelka, takaisinostoarvo

11.04.2013
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja rakentamaton tontti

21.11.2012
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Kotitalousvähennys taloyhtiössä, putkiremontti, asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu, huoneistossa suoritettavat työt, parvekelasit, ylimääräinen yhtiökokous

08.11.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA: Tappioiden realisointi veronkiertoa? Korkein hallinto-oikeus muutti verokäytäntöä

29.10.2012
KYSYMYS PERINNÖSTÄ LUOPUMISESTA: Verotehokas perinnöstä luopuminen, jälkiluopuminen, määrämuoto, ajankohta, perintöön ryhtyminen, perittävän ulosmittausvelkoja, velkajärjestelyssä oleva perillinen

01.10.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA JA LAHJAVEROSTA: Tappiolla olevien Nokian osakkeiden lahjoittaminen, myyntitappion menettäminen, voitolla olevat osakkeet

09.08.2012
KYSYMYS PERINTÖVEROTUKSESTA: Lesken perintöoikeus ja perintöverot, puolisovähennys, verovapaa perintö

13.03.2012
KYSYMYS PERUNKIRJOITUKSESTA: Perintöverotuksessa vähennyskelpoiset hautaus- ja hautajaiskulut sekä haudanhoito

13.02.2012
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja - Voivatko molemmat vanhemmat antaa erikseen oman verovapaan lahjan?

14.10.2011
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Vuosi 2012 ja kotitalousvähennys, remontti ajoitettuna vuodenvaihteeseen - mittava verovähennys

20.08.2011
KYSYMYS KIINTEISTÖVEROSTA: Kuka maksaa kiinteistöveron?

02.08.2011
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja kahden vuoden asuminen

19.07.2011
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja

19.07.2011
KYSYMYS AVIOLIITOSTA: Avioliiton verovaikutukset

20.02.2011
TALOKAUPPA TAI RAKENNUSURAKKA: Talopaketin viivästyminen

03.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVEROTUS: Hankintameno-olettama ja myyntivoiton laskeminen

01.11.2010
KUOLINPESÄN VEROTUS: Kuolinpesän kiinteistövero ja perintöverot

01.11.2010
SUKUPOLVENVAIHDOS: Yrityksen sukupolvenvaihdos ja sen verot pähkinänkuoressa

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Kuinka paljon maksan osakkeiden ja muun omaisuuden myynnistä veroa?

01.11.2010
VEROVUODEN VEROTUS: Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku veropäätökseen

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Oman asunnon myynnin verovapaus ja kahden vuoden sääntö

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Tappiolliset osakkeet on syytä jättää lahjoittamatta

02.02.2010
LAHJAVEROTUS TAI YRITYSVEROTUS: Yrityskauppa, sukulaiskauppa, sukupolvenvaihdos. Verohallinnon uusi arvostamisohje. Käypä arvo verotuksessa

02.02.2010
YRITYSMUODON VALINTA: Osakeyhtiö vai ammatinharjoittaja?

05.01.2010
LAHJAVEROTUS: Lainan antaminen lapselle & koroton laina

28.12.2009
AVIOLIITTO: Avioero ja omaisuuden ositus pähkinänkuoressa


Elatuslaskuri
Asianajotoimisto Talviaron kehittämä palvelu lastenvalvojille ja lakimiehille. Tutustu »


KYSYMYS VUODEN 2012 VEROTUKSESTA: Loppuvuoden verovinkit, voiko verotukseen vielä vaikuttaa? Vapaaehtoinen eläkevakuutus, arvonlisäveron korotus, kotitalousvähennys, tulonhankkimisvähennys, pienmyynti

Tulosta

17.12.2012

Voiko vuoden 2012 verotukseen vielä vaikuttaa? Minkälaisia verovinkkejä antaisit välipäiviksi?

Kalenterivuosi katkaisee verotuksen. Vuoden viimeisinä päivinä voi vielä vaikuttaa verotukseensa lähinnä verovähennyksiä hankkimalla. Kertyneisiin tuloihin ei voi vaikuttaa.  

Kuluttaja voi suunnitella verotustaan siten, että hän tekee suunnittelemansa ostokset vuoden 2012 puolella. Arvonlisävero näet nousee 1.1.2013 alkaen. Yleinen verokanta nousee 23 prosentista 24 prosenttiin. Mikäli kauppa vie korotuksen suoraan hintaan, tarkoittaa tämä 1 230 euron taulutelevision maksavan ensi vuonna 1 240 euroa. Elintarvikkeiden alv-kanta on ensi vuonna 14 prosenttia.

Piensijoittaja voi myydä arvo- tai rahasto-osuuksiaan verottomasti, mikäli verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa. Hankintahinnalla ei ole merkitystä.  Mikäli piensijoittajalla on useita eri osakkeita tai rahastoja, kannattaa niistä valita luovutuksen kohteeksi vain voitolla olevat. Muutoin on vaarana, että luovutustappioiden vähennysoikeus menetetään.

Palkansaaja harkitsee, voisiko hän tehdä vielä loppuvuotena sellaisia hankintoja, jotka hän saisi vähentää verotuksessaan. Verottaja tekee tuloista automaattisesti tulonhankkimisvähennyksen, jonka määrä on vuonna 2012 toimitettavassa verotuksessa 620 euroa. Tätä pienemmät hankinnat ovat verotuksellisesti vaikutuksettomia. Jos palkansaaja haluaa vähentää kaavamaista vähennystä enemmän kuluja, tositteet tulee säilyttää ja varautua esittämään ne verottajalle.

Kotitaloustyön teettäjälle tulee kiire, mikäli hän haluaa vähennyksiä vielä tälle vuodelle. Siivooja tai remonttimies on vaikea saada palkattua näin nopealla aikataululla. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuosina 2012 ja 2013 on 2 000 euroa vuodessa. Vähennyksen voivat saada molemmat puolisot. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei tarvikkeista. Käynnissä olevasta remontista kannattaa pyytää välilasku ja maksaa se ennen vuodenvaihdetta. Kotitalousvähennys myönnetään palkan tai työkorvauksen maksuvuonna, kun niiden perusteena oleva työ on tehty.

Eläkesijoittaja voi keventää verotustaan maksamalla vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja. Vakuutusmaksuja saa vähentää enintään 5 000 euroa vuodessa. Sama koskee ps-tilejä. Työnantajan maksamissa vakuutuksissa raja on korkeampi.  Maksujen vähennysehtoja kiristetään 1.1.2013 alkaen siten, että vakuutusmaksut voidaan vähentää vain jos, eläke alkaa aikaisintaan 68-vuotiaana.

Vanhoissa yksilöllisissä lisäeläkkeissä eläkkeelle jäämisen ikäraja on tätä alhaisempi ja vaihtelee siitä riippuen, milloin sopimus on tehty. Kuten todetaan, vakuutukset voivat olla vaikeaselkoisia. Ennen maksujen maksamista ja sopimusten solmimista vakuutusmyyjältä tulee tarkoin selvittää maksujen vähennyskelpoisuus ja se, milloin ja millä edellytyksillä eläkesäästöistä pääsee nauttimaan.  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: atype

Filename: layouts/footer_lakineuvo.php

Line Number: 2

Ajankohtaista

02.10.2016
OTM, lupalakimies Theresa Bergroth-Penttilä jälleen palveluksessasi

04.07.2016
Olemme lomalla heinäkuun loppuun saakka

18.01.2016
Muutos puhelin- ja faksinumeroissa - 010-alkuiset numerot poistuneet käytöstä


Katso kaikki ajankohtaiset >


 

Oliko lakineuvosta apua?
Jäikö jokin askarruttaan Sinua...

Ota yhteyttä ja kysy neuvoa!

 Vastuunrajoituslauseke

Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäis-tapauksessa.

Laki- tai vero-ongelmassa on aina syytä kääntyä asianajajan puoleen.

Asianajotoimisto Talviaro Oy, asianajaja Mika Talviaro tai lakineuvo.fi eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.Lakineuvopuhelin Offline
Vastuunrajoitus | Julkaisija ja vastaava toimittaja | Hyvä asianajajatapa
© Asianajotoimisto Talviaro Oy