Lakineuvot Kysy!


Elatuslaskuri
Asianajotoimisto Talviaron kehittämä palvelu lastenvalvojille ja lakimiehille. Tutustu »


JULKINEN HANKINTA: Poikkeuksellisen alhainen tarjous ja tarjouksen hylkääminen

Tulosta

Julkisista hankinnoista annetun lain (30.3.2007/348) 63 §:n mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Hankintalain 21 §:n mukaisen viittauksen johdosta säännöstä sovelletaan sekä EU-hankinnoissa että kansallisissa hankinnoissa. Hankintayksikön on pyydettävä tarjoajalta kirjallisesti selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä. Hylkäämismahdollisuudella mahdollistetaan hankintayksikölle hankinnasta aiheutuvien riskien, kuten tarjoushinnan riittämättömyydestä todennäköisesti aiheutuvien taloudellisten riskien huomioiminen.

Säännöksen taustalla on se seikka, että hankintayksiköllä ei aina ole parasta asiantuntemusta tai osaamista tietyn tuotteen tai palvelun tuotannosta ja tämän vaatimista kustannuksista. Hankintayksikön on luonnollisesti varmistauduttava siitä, että valittavalla toimittajalla on todelliset mahdollisuudet toteuttaa hankinta, mutta hankintayksikön tehtävänä ei ole valvoa sitä, saako tarjoaja riittävän katteen hankintasopimuksesta. Tarjoajalla on myös oikeus toteuttaa hankinta vaikka tappiolla, jos esimerkiksi uusien markkina-alueiden saaminen tätä edellyttää.

Tarjoushinnan alhaisuuden syiden selvittämiseksi hankintayksikön on pyydettävä tarjoajalta kirjallisesti selvitystä tarjouksen perusteista (MAO:530/09). Perusteet tulee selvittää erillisessä menettelyssä tarjousten avaamisen jälkeen.

Eräät hankintayksiköt ovat käyttäneet aiemmin hankinnoissaan säännönmukaisesti menettelyä, jossa hinnaltaan poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset hylätään automaattisesti (MAO:70/09). Poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen hylkääminen on sallittua vain, jos tarjoaja ei pysty perustelemaan pystyvänsä toteuttamaan hankinnan tarjoamallaan poikkeuksellisen alhaisella hinnalla.

Hankintayksikkö voi pyytää alhaisen tarjouksen tehneeltä tarjoajalta esimerkiksi pykälässä lueteltuja lisätietoja, jotka koskevat tavaroiden valmistusmenetelmän, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetelmän taloudellisia ja teknisiä ratkaisuja sekä hankinnan toteuttamispaikan työsuojelua ja työoloja koskevien velvoitteiden noudattamista (MAO:223/11).

Hankintayksikkö voi pyytää tietoja myös tarjoajan mahdollisesti saamasta valtiontuesta. Hankintalain 63 §:n 3 momentin nimenomaisen säännöksen nojalla hankintayksikkö voi nimittäin hylätä tarjouksen, joka on hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen tarjoajan saaman lainvastaisen valtiontuen vuoksi.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: atype

Filename: layouts/footer_lakineuvo.php

Line Number: 2

Ajankohtaista

02.10.2016
OTM, lupalakimies Theresa Bergroth-Penttilä jälleen palveluksessasi

04.07.2016
Olemme lomalla heinäkuun loppuun saakka

18.01.2016
Muutos puhelin- ja faksinumeroissa - 010-alkuiset numerot poistuneet käytöstä


Katso kaikki ajankohtaiset >


 

Oliko lakineuvosta apua?
Jäikö jokin askarruttaan Sinua...

Ota yhteyttä ja kysy neuvoa!

 Vastuunrajoituslauseke

Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäis-tapauksessa.

Laki- tai vero-ongelmassa on aina syytä kääntyä asianajajan puoleen.

Asianajotoimisto Talviaro Oy, asianajaja Mika Talviaro tai lakineuvo.fi eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.Lakineuvopuhelin Offline
Vastuunrajoitus | Julkaisija ja vastaava toimittaja | Hyvä asianajajatapa
© Asianajotoimisto Talviaro Oy