Lakineuvot Kysy!

Aiheeseen liittyvät lakineuvot

01.10.2016
LIIKENNERIKOS: Ylinopeussakko ja rikesakko 1.10.2016 - Poliisin sakotuskäytäntö muuttunut

10.06.2013
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPAN VEROISTA: Pimeä kauppa ja musta kauppahinta, varainsiirtovero, myyntivoittovero, verorikos, veronkierto, veropetos, oikeussuojan menetys

13.05.2013
KYSYMYS RIKOSOIKEUDESTA: Epäillyn oikeus avustajaan, esitutkinta, itsekriminointisuoja, Euroopan ihmisoikeussopimus, puolustajan määräys, esitutkintalain uudistus 1.1.2014

03.05.2013
KYSYMYS AVIO-OIKEUDESTA JA OSITUKSESTA: Henkivakuutukset avioero-osituksessa ja jäämistöosituksessa sekä verotuksessa, edunsaajamääräys, verovapaa osuus, arvostaminen, piilevä verovelka, takaisinostoarvo

03.04.2013
KYSYMYS VELKASUHTEESTA: Koroton vai korollinen laina, velkakirjan muotovaatimus

14.01.2013
KYSYMYS RIKOSOIKEUDESTA: Jokamiehen kiinniotto-oikeus, itseapu, polkupyörävaras

08.11.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA: Tappioiden realisointi veronkiertoa? Korkein hallinto-oikeus muutti verokäytäntöä

26.03.2012
KYSYMYS OIKEUDENKÄYNNISTÄ: Alaikäinen ja oikeudenkäynti, osapuolena tai yleisönä, rinnakkainen puhevalta, alle 15-vuotias

03.01.2012
KYSYMYS VELAN VANHENTUMISESTA: Saatavan perintä ja sen yleinen vanhentuminen

27.08.2011
KYSYMYS RIKOSOIKEUDESTA: Milloin rikos vanhentuu?

01.11.2010
VAHINGONKORVAUS: Työntekijän vastuu vahingoistaan - Työnantajan isännänvastuu

02.02.2010
VAHINGONKORVAUS: Mikä on alaikäisen ja huoltajan vastuu vahingosta?

05.01.2010
LIIKENNERIKOS: Rattijuoppo ja promillet

28.12.2009
RIKOKSEN ASIANOMISTAJA: Pahoinpitelyn tai muun rikoksen uhrin ei tarvitse jäädä yksin

19.12.2009
KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT: Homevaurio, hometalo tai rakennusvirhe, korvaako vakuutusyhtiö vai myyjä?


Elatuslaskuri
Asianajotoimisto Talviaron kehittämä palvelu lastenvalvojille ja lakimiehille. Tutustu »


VAHINGONKORVAUS: Valtiokonttori korvaa vain poikkeuksellisesti esinevahinkoja

Tulosta

02.02.2010

Jos murtovarkaan uhrilla ei ole vakuutusta tai jos vakuutuskorvaus on evätty vakuutetun oman huolimattomuuden takia, ainoa mahdollisuus saada korvauksia on saattaa itse murtovaras satimeen.


Mikäli varas joutuu teoistaan edesvastuuseen, rikoksen uhrilla on oikeus vaatia rötöstelijältä korvausta rikosoikeudenkäynnin yhteydessä. Kuulostaa hyvältä, mutta rikoksen tekijän maksukyky tai -tahto ei ole paras mahdollinen. Ulosottoyritykset tuottavat harvoin tulosta.

Viimeinen mahdollisuus on valtiokonttori, jonka rikosvahinkoyksikkö korvaa rikoksen uhrille henkilö-, esine- ja omaisuusvahinkoja, ellei korvausta ole saatu vakuutusyhtiöltä tai tekijältä itseltään.

Esinevahinkoja - kuten varkaiden aiheuttamia murtojälkiä tai kadoksiin jääneitä pöytähopeita - valtiokonttori korvaa harvoin. Sen sijaan pahoinpitelyn uhrille myönnetään lähestulkoon aina korvausta.

Esinevahingosta maksetaan korvausta vain
, jos vahingon on aiheuttanut henkilö, joka on karannut tai on lomalla pakkolaitoksesta tai vankilasta. Samoin korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut lastensuojelulain nojalla huostaan otettu lapsi.

Yhdyskuntapalvelua suorittavaan sovelletaan osittain samanlaisia sääntöjä. Vahingon kärsineen heikon taloudellisen aseman perusteella voidaan poikkeuksellisesti korvata myös muiden kuin laitokseen suljettujen aiheuttamia vahinkoja.

Korvausta maksetaan esineen korjauskustannuksista ja vahingosta aiheutuneista kuluista. Myös tuhoutuneen tai kadonnen esineen arvo korvataan.

Korvausta on haettava erillisellä lomakkeella kirjallisesti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvausasiassa annettiin lainvoimaiseksi tullut tuomio, tai, jos asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, kymmenen vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä. 

Hakemukseen on liitettävä jäljennös tuomioistuimen antamasta tuomiosta tai poliisin esitutkintapöytäkirjasta.

 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: atype

Filename: layouts/footer_lakineuvo.php

Line Number: 2

Ajankohtaista

02.10.2016
OTM, lupalakimies Theresa Bergroth-Penttilä jälleen palveluksessasi

04.07.2016
Olemme lomalla heinäkuun loppuun saakka

18.01.2016
Muutos puhelin- ja faksinumeroissa - 010-alkuiset numerot poistuneet käytöstä


Katso kaikki ajankohtaiset >


 

Oliko lakineuvosta apua?
Jäikö jokin askarruttaan Sinua...

Ota yhteyttä ja kysy neuvoa!

 Vastuunrajoituslauseke

Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäis-tapauksessa.

Laki- tai vero-ongelmassa on aina syytä kääntyä asianajajan puoleen.

Asianajotoimisto Talviaro Oy, asianajaja Mika Talviaro tai lakineuvo.fi eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.Lakineuvopuhelin Offline
Vastuunrajoitus | Julkaisija ja vastaava toimittaja | Hyvä asianajajatapa
© Asianajotoimisto Talviaro Oy