Lakineuvot Kysy!

Aiheeseen liittyvät lakineuvot

26.05.2016
KYSYMYS PERINTÖNÄ SAADUN OMAISUUDEN MYYNTIVOITTOVEROTUKSESTA: Perintönä saatu omaisuus ja luovutusvoittoveron laskeminen, hankintahinta vai hankintameno-olettama, myyntikulut

15.01.2016
PERUNKIRJOITUS: Pikaopas perukirjan laatimiseen

10.06.2013
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPAN VEROISTA: Pimeä kauppa ja musta kauppahinta, varainsiirtovero, myyntivoittovero, verorikos, veronkierto, veropetos, oikeussuojan menetys

03.06.2013
KYSYMYS VARAINSIIRTOVEROTUKSESTA: Kiinteistökaupan purkaminen ja varainsiirtoveron palautus, purkukirjan määrämuoto ja edellytykset, ensiasunnon ostajan asema, palautushakemus

15.05.2013
KYSYMYS EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA: Edunvalvontavaltuutus ja sen määrämuoto, maistraatti ja valvonta

03.05.2013
KYSYMYS AVIO-OIKEUDESTA JA OSITUKSESTA: Henkivakuutukset avioero-osituksessa ja jäämistöosituksessa sekä verotuksessa, edunsaajamääräys, verovapaa osuus, arvostaminen, piilevä verovelka, takaisinostoarvo

26.04.2013
KYSYMYS TESTAMENTTIOIKEUDESTA: Henkivakuutuskorvaus ja testamentti, edunsaajamääräys ja sen muuttaminen

11.04.2013
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja rakentamaton tontti

23.03.2013
KYSYMYS PERINTÖOIKEUDESTA: Maksamaton velka ja ennakkoperintö

11.03.2013
KYSYMYS TESTAMENTTIOIKEUDESTA: Testamantin säilyttäminen, hävittäminen ja salaaminen, perintöoikeuden menettäminen

04.03.2013
KYSYMYS PERINTÖOIKEUDESTA: Kuka perii aviopuolison? Puolison perintöoikeus, toissijainen perillinen, testamentti täydellä omistusoikeudella

18.01.2013
KYSYMYS PERINTÖOIKEUDESTA: Vävyn ja miniän perintöoikeus, sijaantulo-oikeus, lasten aviopuolisot

17.12.2012
KYSYMYS VUODEN 2012 VEROTUKSESTA: Loppuvuoden verovinkit, voiko verotukseen vielä vaikuttaa? Vapaaehtoinen eläkevakuutus, arvonlisäveron korotus, kotitalousvähennys, tulonhankkimisvähennys, pienmyynti

21.11.2012
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Kotitalousvähennys taloyhtiössä, putkiremontti, asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu, huoneistossa suoritettavat työt, parvekelasit, ylimääräinen yhtiökokous

08.11.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA: Tappioiden realisointi veronkiertoa? Korkein hallinto-oikeus muutti verokäytäntöä

29.10.2012
KYSYMYS PERINNÖSTÄ LUOPUMISESTA: Verotehokas perinnöstä luopuminen, jälkiluopuminen, määrämuoto, ajankohta, perintöön ryhtyminen, perittävän ulosmittausvelkoja, velkajärjestelyssä oleva perillinen

16.10.2012
KYSYMYS TESTAMENTISTA JA AVIO-OIKEUDESTA: Uusperheen testamentti, lesken asumissuoja, jakamattomuussuoja

01.10.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA JA LAHJAVEROSTA: Tappiolla olevien Nokian osakkeiden lahjoittaminen, myyntitappion menettäminen, voitolla olevat osakkeet

14.09.2012
KYSYMYS TESTAMENTTIOIKEUDESTA: Testamentin tiedoksianto, menettely ja määräaika, testamentin moiteaika

09.08.2012
KYSYMYS PERINTÖVEROTUKSESTA: Lesken perintöoikeus ja perintöverot, puolisovähennys, verovapaa perintö

13.03.2012
KYSYMYS PERUNKIRJOITUKSESTA: Perintöverotuksessa vähennyskelpoiset hautaus- ja hautajaiskulut sekä haudanhoito

13.02.2012
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja - Voivatko molemmat vanhemmat antaa erikseen oman verovapaan lahjan?

14.12.2011
KYSYMYS LUNASTUSOIKEUDESTA: Kuolinpesän yksittäisen osakkaan lunastusoikeus asunto-osakeyhtiössä

29.11.2011
KYSYMYS PERINNÖNJAOSTA: Pesänjakajan suorittama perinnönjako, toimitusjako

01.11.2011
KYSYMYS PERINTÖOIKEUDESTA: Voiko lakiosan maksaa rahana?

14.10.2011
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Vuosi 2012 ja kotitalousvähennys, remontti ajoitettuna vuodenvaihteeseen - mittava verovähennys

08.10.2011
KYSYMYS PERINTÖOIKEUDESTA: Perinnöttömäksi tekeminen ja perintöoikeuden menettäminen

01.10.2011
KYSYMYS PERINTÖOIKEUDESTA: Ottolapsen oikeus lakiosaan, adoption merkitys

20.09.2011
KYSYMYS TESTAMENTISTA: Testamentin todistajien esteellisyys

20.09.2011
KYSYMYS PERINTÖOIKEUDESTA: Kenellä on oikeus lakiosaan?

20.08.2011
KYSYMYS KIINTEISTÖVEROSTA: Kuka maksaa kiinteistöveron?

02.08.2011
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja kahden vuoden asuminen

19.07.2011
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja

19.07.2011
KYSYMYS AVIOLIITOSTA: Avioliiton verovaikutukset

03.05.2011
KYSYMYS PERINNÖNJAOSTA: Lesken asumisoikeus ja sen laajuus

05.11.2010
KYSYMYS TAKAUSVASTUUSTA KUOLINPESÄSSÄ: Takaajan velkavastuu päävelallisen kuollessa

03.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVEROTUS: Hankintameno-olettama ja myyntivoiton laskeminen

01.11.2010
KUOLINPESÄN VEROTUS: Kuolinpesän kiinteistövero ja perintöverot

01.11.2010
SUKUPOLVENVAIHDOS: Yrityksen sukupolvenvaihdos ja sen verot pähkinänkuoressa

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Kuinka paljon maksan osakkeiden ja muun omaisuuden myynnistä veroa?

01.11.2010
VEROVUODEN VEROTUS: Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku veropäätökseen

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Oman asunnon myynnin verovapaus ja kahden vuoden sääntö

01.11.2010
KUOLINPESÄ: Päätöksenteko kuolinpesässä edellyttää yksimielisyyttä

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Tappiolliset osakkeet on syytä jättää lahjoittamatta

02.02.2010
LAHJAVEROTUS TAI YRITYSVEROTUS: Yrityskauppa, sukulaiskauppa, sukupolvenvaihdos. Verohallinnon uusi arvostamisohje. Käypä arvo verotuksessa

02.02.2010
YRITYSMUODON VALINTA: Osakeyhtiö vai ammatinharjoittaja?

02.02.2010
KYSYMYS PERINNÖNJAOSTA: Jakamattoman pesän osakas suoritti yksinään perinnönjaon. Onko perinnönjako pätevä?

28.12.2009
AVIOLIITTO: Avioero ja omaisuuden ositus pähkinänkuoressa


Elatuslaskuri
Asianajotoimisto Talviaron kehittämä palvelu lastenvalvojille ja lakimiehille. Tutustu »


LAHJAVEROTUS: Lainan antaminen lapselle & koroton laina

Tulosta

05.01.2010

Keväällä asuntokuume nousee. Vaan mistä rahat oman kodin ostoon? Pankista luottoa saisi, mutta koko kauppasummaa ei uskalla kovalla lainarahalla kattaa. Vippiä voi kysyä vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan, jotka saattaisivat lainata ainakin osan kauppahintaan tarvittavista euroista.

Vanhempien ja lasten väliselle luotonannolle ei ole olemassa estettä. Lainata saa, mutta velkasuhteen on oltava todellinen. Jos velkaa ei ole aiottukaan maksaa takaisin, kyse on lahjasta. Ja vähintään 4 000 euron arvoisesta lahjasta on maksettava lahjaveroa.

Velkasuhde on todellinen silloin, kun lainaa tullaan uskottavasti lyhentämään. Lainansaajalla on oltava maksuvaraa lyhennyksistä suoriutumiseen.  Jos itse herää pohtimaan lainajärjestelyn hyväksyttävyyttä, kenties siitä tulee kysely myös verottajalta.

Velallisen maksukyvyn ohella merkitystä on myös luoton ehdoilla ja laina-ajan pituudella. Jos 80-vuotiaalta isoäidiltään lainaa asuntorahat parinkymmenen vuoden maksuajalla, viimeiset erät luotosta jäänevät maksamatta. Maksamaton laina tulee vastaan viimeistään siinä vaiheessa, kun isovanhemmasta aika jättää. Saatava on merkittävä perukirjaan, jolloin se tulee myös perintöverotuksen piiriin.

Sukulaislaina on joustavampi kuin pankkilaina, sillä sen ehtoja voidaan paljolti muuttaa. Esimerkkinä työttömyydestä johtuva lyhennysvapaa vuosi. Sen sijaan lainan lyhentäminen verovapailla lahjoituksilla sisältää aina tietyn riskin.

Kuittaukset lisäävät verottajan kiinnostusta. Oikeuskäytännössä useammat kuittaukset ovat johtaneet lahjaverotukseen. Joskus osuuden lainasta voi lahjoittaa, mutta missään tapauksessa se ei saa olla pääsääntö. Verottomat lahjat tulisikin lahjoittaa erikseen ja pitää velkasuhteet selkeästi velkasuhteina.

Lähisukulaisten lainasta on hyvä tehdä velkakirja, vaikkei laki tätä edellytäkään. Velkakirja ja sen ehdot muotoillaankin lähinnä verottajaa tai kanssaperillisiä varten. Mallina voi käyttää pankkisuhteen velkakirjaa. Lyhennykset kannattaa maksaa pankin kautta ja tiliotteet säilyttää vastaisuuden varalle.

Korkoa ei tarvitse periä sukulaislainasta. Jos lainanantaja perii korkoa, verotetaan tämä hänen pääomatulonaan. Vastaavasti koronmaksajan verotuksessa se on luoton käyttötarkoituksesta riippuen joko vähennyskelpoinen tai vähennyskelvoton menoerä. Asuntolainan ja tulonhankkimisvelan korot ovat vähennettävissä, mutta eivät esimerkiksi kesämökin tai auton hankintaan liittyvät korot. Lainasta ei tarvitse asettaa vakuuksia.

Olkoon laina sitten koroton tai ei, lainapääoma täytyy aina ilmoittaa verotuksessa. Lainanantaja merkitsee luoton verolomakkeeseensa saatavaksi ja lainansaaja velaksi. Jos asunnon ostaja jättää veroilmoituksessa velan merkitsemättä, todennäköistä on, että verottaja lähettää kyselyn hankinnan rahoituksesta.

Lainan voi perustaa myös vanhempien ja lapsen välisessä kaupassa. Isä ja äiti voivat siten myydä asuntonsa tyttärelleen joko kokonaan tai osittain velaksi. Kaupasta ei mene lahjaveroa, mikäli lainasuhde on todellinen ja vastike ylittää kolme neljäsosaa asunnon käyvästä arvosta. Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä todennäköistä myyntihintaa, mitä kaupan kohteesta saataisiin myymällä se sukulaisuussuhteesta vieraalle osapuolelle.

Esimerkiksi 100 000 eurolla hiljattain ostetun osakehuoneiston isä voi myydä tyttärelleen ilman lahjaveroseuraamuksia 80 000 eurolla. Jos asunto on vuokrattuna ja se myydään tyttärelle velaksi, hän voi maksaa velan isälleen vaikkapa huoneistosta saamillaan vuokratuloilla.

Usein vastikkeen eli rahan tai luoton osuutta alennetaan myös myyjän pidättämällä hallinta- tai asumisoikeudella.


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: atype

Filename: layouts/footer_lakineuvo.php

Line Number: 2

Ajankohtaista

02.10.2016
OTM, lupalakimies Theresa Bergroth-Penttilä jälleen palveluksessasi

04.07.2016
Olemme lomalla heinäkuun loppuun saakka

18.01.2016
Muutos puhelin- ja faksinumeroissa - 010-alkuiset numerot poistuneet käytöstä


Katso kaikki ajankohtaiset >


 

Oliko lakineuvosta apua?
Jäikö jokin askarruttaan Sinua...

Ota yhteyttä ja kysy neuvoa!

 Vastuunrajoituslauseke

Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäis-tapauksessa.

Laki- tai vero-ongelmassa on aina syytä kääntyä asianajajan puoleen.

Asianajotoimisto Talviaro Oy, asianajaja Mika Talviaro tai lakineuvo.fi eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.Lakineuvopuhelin Offline
Vastuunrajoitus | Julkaisija ja vastaava toimittaja | Hyvä asianajajatapa
© Asianajotoimisto Talviaro Oy