Lakineuvot Kysy!

Aiheeseen liittyvät lakineuvot

24.06.2013
KYSYMYS YHTEISOMISTUSSUHTEESTA: Yhteisomistussuhteen purku, kimppa-asunto, uskottu mies, pesänjakaja, käräjäoikeus ja myyntilupa,

03.06.2013
KYSYMYS VARAINSIIRTOVEROTUKSESTA: Kiinteistökaupan purkaminen ja varainsiirtoveron palautus, purkukirjan määrämuoto ja edellytykset, ensiasunnon ostajan asema, palautushakemus

27.05.2013
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPASTA: Energiatodistus ja kiinteistökauppa, todistuksen pakollisuus, laatuvirhe, virhe annetuissa tiedoissa, uhkasakko

11.04.2013
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja rakentamaton tontti

15.03.2013
KYSYMYS HUONEENVUOKRASTA: Vuokran korottaminen, vuokrasuhteen irtisanominen, irtisanomisen julistaminen tehottamaksi, hyvä vuokratapa, huoneenvuokralaki

22.02.2013
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPASTA: Kuntotarkastajan vastuu, hinnanalennus ja vahingonkorvaus, varaumat, luotettavuus

15.02.2013
KYSYMYS TALOKAUPASTA: Jääpuikot, katon kunto ja kuntoarvio, lämpövuodot, ostajan selonottovelvollisuus, kuntotutkimus, arvonnousu, tasonparannus ja käyttöiän pidennys, kustannusten jako

07.01.2013
KYSYMYS TALOKAUPASTA: Myyjän tiedonantovelvollisuus kiinteistön kaupassa, tietojen salaaminen, virhe putkistossa tai lämmitysjärjestelmässä, kuinka edetä asiassa, kuntotutkimuksen ja lakimiehen palkkaaminen

17.12.2012
KYSYMYS AVIOLIITTO-OIKEUDESTA: Vallinnanrajoitus avioliiton aikana, yhteisen kodin suoja, koti ja koti-irtain, työkalut, kiinteistön myynti, luovutus ja panttaus

21.11.2012
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Kotitalousvähennys taloyhtiössä, putkiremontti, asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu, huoneistossa suoritettavat työt, parvekelasit, ylimääräinen yhtiökokous

22.10.2012
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPASTA: Onko myyjällä oikeus korjata virhe? Hinnanalennus, kaupan purku, vahingonkorvaus, asuntokauppariiita, kiinteistökauppariita

20.09.2012
KYSYMYS ASUNTOKAUPASTA: Asunto-osakkeen tai osakkeiden jakamattomuus, huoneisto-osan kauppa, kaupan vaikutuksettomuus yhtiön nähden, pätemättömyys, yhteisomistus

07.09.2012
KYSYMYS MYYJÄN VASTUUSTA: Myyjän vastuun takaraja asuntokaupassa ja kiinteistökaupassa, paritalo, asuntokauppalaki ja maakaari, myyjän törkeän huolimaton sekä kunnianvastainen ja arvoton menettely

23.08.2012
KYSYMYS ASUNTOKAUPASTA: Vastikerästit ja asuntokauppa, uuden omistajan vastuu vanhan omistajan maksulaiminlyönnistä, vastike ja muut maksut, yhtiöjärjestyksen määräys, perintä, isännöitsijäntodistus

02.08.2012
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPASTA: Myyjän tiedonantovelvollisuus, kiinteistökauppa, ostajalle ilmoitettavat tiedot, ostajan selonottovelvollisuus, vähämerkitykselliset seikat, asuinkäyttö ja käytettävyys

04.06.2012
KYSYMYS ASUNTOKAUPASTA: Pinta-alavirhe asunto-osakkeen kaupassa ja hinnanalennus

06.05.2012
KYSYMYS KIINTEISTÖNVÄLITYKSESTÄ: Välittäjän oikeus ilmoituskuluihin, toimeksiantosopimuksen irtisanominen

20.03.2012
KYSYMYS KIINTEISTÖN KAUPASTA: Kauppakirja ja kauppahinnan jakaminen kiinteistökaupassa, voidaanko tällä poistaa myyjän vastuu?

20.02.2012
KYSYMYS OIKEUDENKÄYNTIKULUISTA JA ASIANAJOKULUISTA: Riitaedellytys ja oikeusturvakuutus

12.01.2012
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPASTA: Putkivuoto talokaupassa ja siitä reklamoiminen, myyjän tietoisuus, salainen virhe, sopimuksenvastainen omakotitalo

14.12.2011
KYSYMYS LUNASTUSOIKEUDESTA: Kuolinpesän yksittäisen osakkaan lunastusoikeus asunto-osakeyhtiössä

08.11.2011
KYSYMYS HINNANALENNUKSESTA: Virhe ja siltä edellytettävä vaikutuksellisuus. Ostajan kipukynnys, hinnanalennus ja kiinteistökauppa.

19.10.2011
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPASTA: Kiinteistökaupan purkaminen tai hinnanalennus? Myyjän maksukyvyn merkitys. Takavarikko

14.10.2011
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Vuosi 2012 ja kotitalousvähennys, remontti ajoitettuna vuodenvaihteeseen - mittava verovähennys

24.09.2011
KYSYMYS ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPASTA: Useat päällekkäiset tarjoukset välittäjäkaupassa

20.08.2011
KYSYMYS KIINTEISTÖVEROSTA: Kuka maksaa kiinteistöveron?

13.08.2011
KYSYMYS KAUPASTA VETÄYTYMISESTÄ: Sopimussakko tai kulukorvaus kaupan peruuntuessa

02.08.2011
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja kahden vuoden asuminen

19.07.2011
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPPARIIDASTA: Oikeusturvavakuutus ja sen puolitettu korvauskatto, vakuutusyhtiöinä mm. Tryg ja Lähivakuutus

05.11.2010
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPASTA: Hinnanalennus tai kaupan purkaminen - Reklamaation tekeminen myyjälle - Rakennuksen vajoaminen

05.11.2010
KYSYMYS TALOKAUPPARIIDASTA: Myyjän vastuu peräkkäisissä kaupoissa - Reklamaatio eli virheilmoitus ja sen oikea-aikaisuus

01.11.2010
MÖKKIKAUPPA: Kesämökin ja mökkitontin ostaminen vaatii tarkkuutta

01.11.2010
KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ: Asuntokauppa ja välittäjän vastuu

31.01.2010
KIINTEISTÖKAUPPA: Kiinteistön kauppakirja ja muotovaatimus

05.01.2010
KIINTEISTÖKAUPAN PURKU: Milloin kaupan purkaminen tulee kyseeseen? Onko purkuvaadetta edes järkevää esittää?

19.12.2009
KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT: Homevaurio, hometalo tai rakennusvirhe, korvaako vakuutusyhtiö vai myyjä?

19.12.2009
ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT: Myyjän vastuu asuntokaupassa ja talokaupassa

19.12.2009
ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT: Milloin oikeusturvavakuutus korvaa?

19.12.2009
ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPPA: Ostajan tarkastusvelvollisuus & selonottovelvollisuus ja niiden laiminlyönti


Elatuslaskuri
Asianajotoimisto Talviaron kehittämä palvelu lastenvalvojille ja lakimiehille. Tutustu »


KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT: Esimerkkejä Asianajotoimisto Talviaron hoitamista oikeudenkäynneistä: Hometalo, matalaperustus, puutteellinen tuuletus seinässä, yläpohjassa tai alapohjassa, kattovuoto, ilmavuoto ja lämpövuoto, myyjän tiedonantovelvollisuus, ostajan selonottovelvollisuus, kuntotutkimus ja sen merkitys, hinnanalennus tai kaupan purku

Tulosta

05.11.2010

Asianajaja Talviaro on hoitanut kymmeniä  pienempiä ja isompia kiinteistö- tai asuntokauppariitoja.

Yleensä riidat sovitaan tuomioistuimen ulkopuolella, joskin tyypillistä on, että sovinto syntyy usein vasta kanteen nostamisen jälkeen ja vasta melko myöhäisessä vaiheessa oikeuskäsittelyssä.

Alla on esimerkkejä asianajaja Talviaron hoitamista kiinteistökauppariidoista.

1. Matalaperusteinen omakotitalo Keiteleellä, hoidettu vuonna 2002

Asiakkaina olivat talon muutaman vuoden omistaneet myyjät. Talo oli pahoin kosteusvaurioitunut alapohjasta lähinnä ulkoapäin tulevien vajovesien johdosta.
Ensiksi asiassa tehtiin sovinto viimeisimmän ostajan kanssa. Tämän jälkeen käynnistin myyjien puolesta oikeusprosessin heille talon myyneitä omistajia kohtaan.
Asiassa päädyttiin käräjäoikeuskäsittelyn loppuvaiheessa sovintoon huomattavasta hinnanalennuksesta, mikä vyörytettiin edelleen viimeisimmälle ostajalle.  
Asiassa ratkaisevassa asemassa olivat asiantuntijalausunnot. Asiantuntijoina käytettiin keskisuomalaista tavarantarkastajaa sekä jyväskyläläistä talotekniikan lisensiaattia.
Päämiesteni asianajokulut katettiin valtion varoista maksetusta julkisesta oikeusavusta.  

2. Seinän puutteelinen tuuletus, ensiasunto Äänekoskella, v. 2003

Asiakkaina olivat 1930-luvulla rakennetun talon ensiasunnokseen ostanut nuoripari. Ongelmana oli seinärakenteiden virheellinen lisäeristäminen  ja siitä seurannut seinärakenteiden homehtuminen.
Katsoimme myyjän kuin myös kiinteistönvälittäjän olleen tietoisia seinärakenteiden virheellisyydestä, joskin myyjä kielsi tietoisuutensa.
Asiassa pyrittiin sovintoon myyjien kanssa käräjäoikeuden ulkopuolella. Sovinto syntyi kuitenkin vasta kanteen nostamisen jälkeen ja myyjä suoritti myyjille hinnanalennusta talon ikä huomioiden n. 10.000 euroa.
Päämiesteni asianajokulut maksettiin heidän oikeusturvavakuutuksestaan. Omavastuuosuudesta heille jäi maksettavaa alle 500 euroa.  

3. Tuplamuovi seinässä, vapaaehtoinen kaupanpurku, Kokkola 2004

Asiakkainani oli eläkkeellä oleva pariskunta, joka oli myynyt pitkään omistamansa omakotitalon Kokkolassa. Ostajat vaativat kaupan purkua ja kiinteistöön sijoittamiaan n. 15.000 euron kustannuksia.
Ostajien mukaan talo oli rakennettu ilmatiiviksi siten, että siinä oli tiivis höyrynsulkumuovia vastaava paperi sekä sisä- että ulkoseinärakenteessa.
Kauppa purettiin vapaaehtoisesti siten, että ostajille palautettiin ainostaan kauppahinta korottomana. Muita korvauksia tai kiinteistön sijoitettuja kustannuksia ei ostajille maksettu.
Pariskunta möi talon edelleen pojalleen, joka remontoi talon asuinkelpoiseksi.
Päämiesteni asianajokulut maksettiin oikeusturvavakuutuksesta. Omavastuu asian hoidosta oli n. 700 euroa.
 

4. Epämääräinen lisäeristys, v. 2005

Asiakkaana oli 1970-luvulla rakennetun omakotitalon ostaja. Ostaja oli pesuhuoneremonttiin ryhtyessään havainnut, että eristeinä oli käytetty mitä eriskummallisimpia aineksia. Seinärakenteista löytyi mm. vaahtomuovipatja. Höyrynsulkumuovina oli käytetty eristevillan pakkausmuovia.
Talon rakentaneen myyjän kanssa päästiin sovintoon heti ensimmäisen yhteydenottoni jälkeen. Myyjä suoritti ostajalle hinnanalennusta 15.000 euroa.
Päämieheni asianajokulut asian hoitamisesta olivat n. 500 euroa.  

5. Ongelmia viemäristössä, v. 2006

Asiakkainani olivat 1990-luvulla rakennetun edustavan kivitalon ostajat. Talon kellarikerros oli rakennettu kaupungin viemäriverkoston alapuolelle, joten jäteveden pumppaaminen tapahtui koneellisesti.
Kaupan jälkeen ostajat havaitsivat outoa pulputusta keittiön lavuaarista sekä hajuhaittoja. Viemärit kuvattiin, mistä ilmeni viemärin painuminen sekä muita lvi-teknisiä virheitä ja puutteita.
Asiassa saavutettiin sovinto juuri ennen todistajien kuulemista käräjäoikeudessa. Sovinnossa myyjät suorittivat ostajille hinnanalennusta n. 6.000 euroa.
Päämiesteni asianajokulut maksettiin oikeusturvavakuutuksesta. Omavastuu asian hoidosta oli n. 800 euroa.  

6. Kuntotarkastettu, matalalle perustettu omakotitalo, v. 2006-08

Asiakkaina 1970-luvulla rakennettun matalaperusteisen talon ostanut perhe. Talossa oli suoritettu ennen kauppaa kuntotarkastus, jossa oli todettu mm. ettei tarkastuksessa havaittu seikkoja, jotka vaikuttaisivat asumiseen tai terveyteen.
Toisaalta kuntotarkastuksessa oli lueteltu muutamia korjauksia vaativia virheitä tai puutteita.
Kaupan jälkeen kuitenkin ilmeni, että talo oli pahoin kosteusvaurioitunut. Talossa ei ollut salaojia.
Asiantuntijoiden mukaan talolla on käytännössä vain tontin ja liittymien arvo.
Oikeudellisesti kyse oli ostajan selonottovelvollisuudesta. Rakennusteknisesti ja näytöllisesti kyse oli siitä, oliko talo  kosteusvaurioitunut jo kaupantekohetkellä vai vasta sen jälkeen.
Kanne kaupan purkamisesta hylättiin käräjäoikeudessa. Vaasan hovioikeus kuitenkin purkasi kaupan syksyllä 2008 ja myyjät velvoitettiin palauttamaan koko kauppahinta ostajille. 
Päämieheni asianajokulut kattettiin valtion varoista maksettavasta julkisesta oikeusavusta.
 

7. Katon puutteellinen tuuletus, huolia Pohjanmaalla, v. 2007-10

Viime talvet ovat olleet hyvin vähälumisia, mutta sitäkin vetisimpiä. Katon virheellisyyteen liittyviä juttuja on ollut viime aikoina paljon. Yleinen ongelma katoille on ollut se, ettei talon yläpohja ole tuulettunut. Tuuletus on ollut usein alkujaan olemassa, mutta remontin ja lisäeristämisen yhteydessä se on "muurattu" umpeen.
Vuonna 2007 tehtiin parikin kattoon liittyvää sovintoa asianajaja Talviaron toimiessa ostajien asiamiehenä. Rintamiestalon kattoon liittyvässäM riidassa myyjä suoritti vapaaehtoisesti 5.000 euron hinnanalennuksen ennen käräjäjöintiä ja 1980-luvulla rakennetun peltikattoisen hirsitalon myyjä 9.000 euron hinnanalennuksen käräjäoikeuden vahvistamassa sovinnossa.
Yhtäläistä molemmille tapauksille oli se, että kummassakin tapauksessa ostajat olivat ottaneet oikeusturvavakuutuksen liian myöhään eli vasta ostettuaan talon. Näin vakuutus ei korvannut heidän asianajokulujaan.  

8. Tasonparannus ja arvonnousu, Tervakoski v. 2009

Asianajaja Talviaro avusti kiinteistökaupassa 1920-luvulla rakennetun hirsitalon myyjiä. Ostajat vaativat kaupassa merkittävää hinnanalennusta katon ja seinien osalta. Ostajat näkivät virheeksi sen, ettei talon seinissä ollut tuuletusta. Lisäksi he vaativat konesaumatun peltikaton uusimiskustannuksia täysimääräisesti myyjiltä. Oikeus leikkasi merkittävästi ostajien vaatimuksia katon osalta. Tuuletusvälin lisäämisen liittyvän vaatimuksen oikeus hylkäsi.

9. Salaojitus ja sen puuttuminen, mm. Riihimäki 2009

Salaojaan tai pikemminkin puuttumiseen liittyvät kysymykset ovat yleisimpiä riidan aiheita talokaupassa. Lähtökohtaisesti salaojitus on ollut pakollinen tai suositeltava suurinpiirtein 1950-luvulta lähtien.
Asianajotoimisto Talviaro Oy on hoitanut useita salojitukseen liittyviä riitoja. Tiettynä lähtökohtana oikeuden päättämissä jutuissa on ollut se, että salojien on oletettu olleen olemassa, ellei kaupantekohetkellä ole toisin mainittu.

10. Maanvaraisen laatan vuorivillaeristys, Pyhäsalmi & Haapajärvi

Edellä on vain osa Asianajotoimisto Talviaro Oy:n hoitamista jutuista. Hyvinkin voidaan sanoa, että kymmenen vuoden aikana asianajaja Talviarolle ovat tulleet tutuksi kaikki rakennustemme murheenkryynit eri vuosikymmeninä. Erityisen riskialtis on 1960- ja 1970-luvuilla yleisesti käytössä ollut maanvaraisten laattojen pikeäminen, koolaus ja lämpöeristäminen. Vuosien saatossa piki on alkanut irtoamaan, mikä on johtanut joskus laajoihinkin vaurioihin. Osa rakennusalan asiantuntijoista on sitä mieltä, että ainoa korjaustapa on radikaali laatan purkaminen, täyttöhiekan vaihtaminen ja uuden lattian valaminen. Toiset rakennusalan ammattilaiset katsovat, että kapselointikin riittää. Tuomioistuinten ratkaisuja on tältä osin vaikea ennakkoida.

11. Lämpövuodot ja ilmavuodot, Kauhava ja Vantaa 2009-10

Uusi tekniikka paljastaa aiempaa tarkemmin kiinteistön virheet. Lämpökamerakuvauksen avulla voidaan varmistaa, onko esim.seinän ja lattian liitoksissa ns. kylmäsilta tai onko talon eristys puutteelinen. Asianajotoimisto Talviaro on hoitanut myös lämpövuotoihin liittyviä riitoja.

Kiinteistökauppariitoihin erikoistunut asianajaja palveluksessasi

Asianajaja Talviarolla on käytettävissä laaja rakennusalan asiantuntijoiden verkosto, johon kuuluu mm. kustannuslaskennan ammattilaisia sekä luotettavat ja asiantuntevat tavarantarkastajat. Verkosto on riippumaton valtakunnallisista tarkastustoimintaa harjoittavista yhtiöstä ja muista tahoista.  

Kun tarvitset apua

Lähetä sähköpostia osoitteeseen mika.talviaro@lakineuvo.fi. Vastaan toimeksiantotiedusteluihin maksutta. Voit kysyä hinta-arvioita myös esim. reklamaation laatimisesta tai vastaamisesta ostajan reklamaatioon. Asianajotoimisto Talviaro Oy:n pääasiallinen toimialue kiinteistökauppariidoissa on Pohjanmaa, mutta myös pääradan varrella olevat kaupungit aina pääkaupunkiseudulle saakka.

Mikäli tarvitset nopeasti neuvoa, soita Lakipuhelimeen 0600-41041 (2,97 e/min+pvm). Tarkista tämän sivun ylä- tai alakulmasta, että lakipuhelin on Onlinessä (vihreässä tilassa).

 

 

----

Tämän artikkelin asiasanat:
lakimies, varatuomari, asianajaja, asianajotoimisto, juristi, oikeusturvavakuutus, oikeudenkäynti, oikeusapu, asianajopalvelu, lakipalvelu, lakipuhelin, oikeusavustaja, käräjäoikeus, lakiasia, vesivaurio, vesivahinko, vajovesi, puutteellinen tuuletus, puuttuva tuuletus, myyjän vastuu, myyjän vastuu asuntokaupassa, asunto-osakkeen myyjän vastuu, myyjän vastuu, piilevä virhe, asuntokauppa, kiinteistökauppa, kiinteistökaupassa, kiinteistökauppariita, reklamaatio, virheilmoitus, kiinteistönvälittäjä, kiinteistönvälittäjän vastuu, vastuun rajoittaminen, matalaperustus, perustettu matalalle, lisäeristys, lisäeristäminen, kattovuoto, katon vuoto, aluskate, aluskatteen, vedeneristys, veden eristys, kosteussulku, kosteuseristys, kosteuseristäminen, hometutkimus, salaojitus, salaojituksen puuttuminen, salaojien puuttuminen, eristeet, materiaalinäyte, sisäilmatutkimus, sisäilma, papintappaja, kuoleman kello, sädesieni, lahottajasieni, hometalo, homevaurio, kosteusvaurio, kuntotutkimus, kuntoarvio, kuntokatselmus, ostajan velvollisuus, ostajan velvollisuudet, selonottovelvollisuus, tiedonantovelvollisuus, tietojen antovelvollisuus, kiinteistökauppa, talokauppa, talokauppariita, hinnanalennus, hinnan alentaminen, kaupan purku, kaupanpurku, kaupan purkaminen, rikos, petos, erehdyttäminen, kunnianvastainen ja arvoton, moiteaika, salainen virhe, piilevä virhe, virhe, vallintavirhe, laatuvirhe, kiinteistön laatuvirhe, oikeudellinen virhe, Kokkola, Ylivieska, Raahe, Seinäjoki, Haapajärvi, Kalajoki, Vaasa, Oulu, Jyväskylä, Kannus, Pyhäjärvi, Pyhäsalmi, Oulainen, Pietarsaari, Nivala, Lapua, Kauhava, Vaasa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: atype

Filename: layouts/footer_lakineuvo.php

Line Number: 2

Ajankohtaista

02.10.2016
OTM, lupalakimies Theresa Bergroth-Penttilä jälleen palveluksessasi

04.07.2016
Olemme lomalla heinäkuun loppuun saakka

18.01.2016
Muutos puhelin- ja faksinumeroissa - 010-alkuiset numerot poistuneet käytöstä


Katso kaikki ajankohtaiset >


 

Oliko lakineuvosta apua?
Jäikö jokin askarruttaan Sinua...

Ota yhteyttä ja kysy neuvoa!

 Vastuunrajoituslauseke

Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäis-tapauksessa.

Laki- tai vero-ongelmassa on aina syytä kääntyä asianajajan puoleen.

Asianajotoimisto Talviaro Oy, asianajaja Mika Talviaro tai lakineuvo.fi eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.Lakineuvopuhelin Offline
Vastuunrajoitus | Julkaisija ja vastaava toimittaja | Hyvä asianajajatapa
© Asianajotoimisto Talviaro Oy