Lakineuvot Kysy!

Aiheeseen liittyvät lakineuvot

26.05.2016
KYSYMYS PERINTÖNÄ SAADUN OMAISUUDEN MYYNTIVOITTOVEROTUKSESTA: Perintönä saatu omaisuus ja luovutusvoittoveron laskeminen, hankintahinta vai hankintameno-olettama, myyntikulut

10.06.2013
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPAN VEROISTA: Pimeä kauppa ja musta kauppahinta, varainsiirtovero, myyntivoittovero, verorikos, veronkierto, veropetos, oikeussuojan menetys

03.06.2013
KYSYMYS VARAINSIIRTOVEROTUKSESTA: Kiinteistökaupan purkaminen ja varainsiirtoveron palautus, purkukirjan määrämuoto ja edellytykset, ensiasunnon ostajan asema, palautushakemus

03.05.2013
KYSYMYS AVIO-OIKEUDESTA JA OSITUKSESTA: Henkivakuutukset avioero-osituksessa ja jäämistöosituksessa sekä verotuksessa, edunsaajamääräys, verovapaa osuus, arvostaminen, piilevä verovelka, takaisinostoarvo

11.04.2013
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja rakentamaton tontti

17.12.2012
KYSYMYS VUODEN 2012 VEROTUKSESTA: Loppuvuoden verovinkit, voiko verotukseen vielä vaikuttaa? Vapaaehtoinen eläkevakuutus, arvonlisäveron korotus, kotitalousvähennys, tulonhankkimisvähennys, pienmyynti

21.11.2012
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Kotitalousvähennys taloyhtiössä, putkiremontti, asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu, huoneistossa suoritettavat työt, parvekelasit, ylimääräinen yhtiökokous

08.11.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA: Tappioiden realisointi veronkiertoa? Korkein hallinto-oikeus muutti verokäytäntöä

29.10.2012
KYSYMYS PERINNÖSTÄ LUOPUMISESTA: Verotehokas perinnöstä luopuminen, jälkiluopuminen, määrämuoto, ajankohta, perintöön ryhtyminen, perittävän ulosmittausvelkoja, velkajärjestelyssä oleva perillinen

01.10.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA JA LAHJAVEROSTA: Tappiolla olevien Nokian osakkeiden lahjoittaminen, myyntitappion menettäminen, voitolla olevat osakkeet

09.08.2012
KYSYMYS PERINTÖVEROTUKSESTA: Lesken perintöoikeus ja perintöverot, puolisovähennys, verovapaa perintö

13.03.2012
KYSYMYS PERUNKIRJOITUKSESTA: Perintöverotuksessa vähennyskelpoiset hautaus- ja hautajaiskulut sekä haudanhoito

13.02.2012
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja - Voivatko molemmat vanhemmat antaa erikseen oman verovapaan lahjan?

14.10.2011
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Vuosi 2012 ja kotitalousvähennys, remontti ajoitettuna vuodenvaihteeseen - mittava verovähennys

20.08.2011
KYSYMYS KIINTEISTÖVEROSTA: Kuka maksaa kiinteistöveron?

02.08.2011
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja kahden vuoden asuminen

19.07.2011
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja

19.07.2011
KYSYMYS AVIOLIITOSTA: Avioliiton verovaikutukset

03.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVEROTUS: Hankintameno-olettama ja myyntivoiton laskeminen

01.11.2010
KUOLINPESÄN VEROTUS: Kuolinpesän kiinteistövero ja perintöverot

01.11.2010
SUKUPOLVENVAIHDOS: Yrityksen sukupolvenvaihdos ja sen verot pähkinänkuoressa

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Kuinka paljon maksan osakkeiden ja muun omaisuuden myynnistä veroa?

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Oman asunnon myynnin verovapaus ja kahden vuoden sääntö

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Tappiolliset osakkeet on syytä jättää lahjoittamatta

02.02.2010
LAHJAVEROTUS TAI YRITYSVEROTUS: Yrityskauppa, sukulaiskauppa, sukupolvenvaihdos. Verohallinnon uusi arvostamisohje. Käypä arvo verotuksessa

02.02.2010
YRITYSMUODON VALINTA: Osakeyhtiö vai ammatinharjoittaja?

05.01.2010
LAHJAVEROTUS: Lainan antaminen lapselle & koroton laina

28.12.2009
AVIOLIITTO: Avioero ja omaisuuden ositus pähkinänkuoressa


Elatuslaskuri
Asianajotoimisto Talviaron kehittämä palvelu lastenvalvojille ja lakimiehille. Tutustu »


VEROVUODEN VEROTUS: Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku veropäätökseen

Tulosta

01.11.2010

Vuoden 2009 verotukseen voi hakea oikaisua vuoden 2015 loppuun saakka. Kiirettä ei siten ole, joskin verottaja patistaa pikaiseen korjaukseen: verot on maksettava muutoksenhausta ja mahdollisesta virheestä huolimatta.

Ennen kynän tai kynsien teroittamissa valittajan kannattaa perehtyä veropäätökseensä. Tilisiirtolomakkeiden ohessa postitetusta verolipusta perusteluja on turha etsiä. Verottajan aivoitukset aukeavat usein vasta verottajan hallussa olevista asiakirjoista.
Omat verotiedot voi tarkistaa verotoimistossa. Mikäli veroasiakirjojen merkinnät ja muistiinpanot ovat tältäkin osin puutteellisia, perusteluja voi tivata asian käsitelleeltä verovalmistelijalta. Asiointi tai oikaisuvaatimus puolison tai muun henkilön puolesta edellyttää valtakirjaa.

Verottajan kanssa käydyt keskustelut karsivat turhia verovalituksia. Verotus kun saattaa olla oikein toimitettu, vaikkei se siltä näyttäisikään. Esimerkiksi matkakustannukset näkyvät verolipussa ilmoitettua pienempänä, koska vähennyksenä huomioidaan ainoastaan omavastuun ylittävä osuus.

Muutosta verotukseen haetaan ensi vaiheessa verotuksen toimittaneen veroviraston oikaisulautakunnalta. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, kotikunta sekä verovuosi, jota vaatimus koskee. Jos palautuksen haluaa maksettavaksi muulle kuin veroilmoituksessa mainitulle pankkitilille, muuttuneet tiedot tulee ilmoittaa oikaisuvaatimuksessa.

Oikaisuvaatimuksessa on tärkeintä esittää selkeästi ja yksilöidysti ne vaatimukset, joihin verovelvollinen hakee muutosta. Vaatimuksia ovat esimerkiksi: "Matkakulut on hyväksyttävä vähennyksenä oman auton mukaan" tai "oman asunnon myynnistä syntynyttä voittoa ei ole lainkaan verotettava". Alennettavaksi vaaditun veron määrää ei tarvitse merkitä tai laskea.

Vaatimuksen on perusteltava. Perusteluihin kannattaa paneutua kunnolla. Pelkkä vääryyden kokeminen tai ylimalkainen lausuma vaikkapa siitä, että "naapurinkin matkakulut hyväksyttiin vähennyksiksi", eivät riitä perusteiksi. Sen sijaan vertailu työvuorojen ja julkisten kulkuneuvojen aikataulujen välillä johtaa huomattavasti parempaan lopputulokseen.

Perusteluista käyvät myös vastaavat oikeustapaukset.

Perustelut kaipaavat rinnalleen näyttöä. Esimerkiksi työvuorojen alkamis- ja päättymisajankohdat ilmenevät parhaiten työnantajan antamasta todistuksesta. Paikallisliikenteen aikataulut kannattaa myös oheistaa vaatimukseen. Puuttuneen kuitin esittäminen muutoksenhaussa johtaa yleensä vähennyksen hyväksymiseen. Todistajien suullinen kuuleminen ei tule oikaisulautakunnassa kyseeseen. Hallinto-oikeudessakin se on varsin poikkeuksellista.

Selvä virhe oikaistaan verotoimiston toimesta. Oikaisulautakuntaan vaatimus päätyy silloin, kun sitä ei voida kaikilta osin hyväksyä verottajan pöydällä. Oikaisulautakunnan päätökseen tyytymätön voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuaika hallinto-oikeudelle on sama kuin oikaisulautakunnallekin, eli vuoden 2009 verotuksesta voi valittaa hallinto-oikeuteen vuoden 2015 loppuun saakka. Käytännössä hallinto-oikeus jää viimeiseksi muutoksenhakuasteeksi, sillä valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa. Valituslupa irtoaa vain laissa mainituilla tiukoilla perusteilla.

Oikeudenkäyntikulut voivat tulla korvatuksi vasta hallinto-oikeuksissa ja sielläkin perin harvoin. Näin ollen verovelvollisen on usein itse kärsittävä oikaisuvaatimuksen tekemisestä aiheutuneet kustannukset. 

Oikaisuvaatimuksen käsittely vie aikansa. Todennäköistä on, että ainakin jäännösveron ensimmäinen erä erääntyy ennen verottajan tai oikaisulautakunnan päätöstä. Mikäli kiistanalainen jäännösvero on niin suuri, ettei verovelvollinen pysty siitä suoriutumaan, kannattaa hänen hakea oikaisuvaatimuksen yhteydessä täytäntöönpanokieltoa ulosoton keskeyttämiseksi. Toinen ja ehkäpä toimivampi vaihtoehto on sopia verottajan kanssa jäännösveron maksuohjelmasta.


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: atype

Filename: layouts/footer_lakineuvo.php

Line Number: 2

Ajankohtaista

02.10.2016
OTM, lupalakimies Theresa Bergroth-Penttilä jälleen palveluksessasi

04.07.2016
Olemme lomalla heinäkuun loppuun saakka

18.01.2016
Muutos puhelin- ja faksinumeroissa - 010-alkuiset numerot poistuneet käytöstä


Katso kaikki ajankohtaiset >


 

Oliko lakineuvosta apua?
Jäikö jokin askarruttaan Sinua...

Ota yhteyttä ja kysy neuvoa!

 Vastuunrajoituslauseke

Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäis-tapauksessa.

Laki- tai vero-ongelmassa on aina syytä kääntyä asianajajan puoleen.

Asianajotoimisto Talviaro Oy, asianajaja Mika Talviaro tai lakineuvo.fi eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.Lakineuvopuhelin Offline
Vastuunrajoitus | Julkaisija ja vastaava toimittaja | Hyvä asianajajatapa
© Asianajotoimisto Talviaro Oy