Lakineuvot Kysy!

Aiheeseen liittyvät lakineuvot

26.05.2016
KYSYMYS PERINTÖNÄ SAADUN OMAISUUDEN MYYNTIVOITTOVEROTUKSESTA: Perintönä saatu omaisuus ja luovutusvoittoveron laskeminen, hankintahinta vai hankintameno-olettama, myyntikulut

10.06.2013
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPAN VEROISTA: Pimeä kauppa ja musta kauppahinta, varainsiirtovero, myyntivoittovero, verorikos, veronkierto, veropetos, oikeussuojan menetys

03.06.2013
KYSYMYS VARAINSIIRTOVEROTUKSESTA: Kiinteistökaupan purkaminen ja varainsiirtoveron palautus, purkukirjan määrämuoto ja edellytykset, ensiasunnon ostajan asema, palautushakemus

03.05.2013
KYSYMYS AVIO-OIKEUDESTA JA OSITUKSESTA: Henkivakuutukset avioero-osituksessa ja jäämistöosituksessa sekä verotuksessa, edunsaajamääräys, verovapaa osuus, arvostaminen, piilevä verovelka, takaisinostoarvo

11.04.2013
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja rakentamaton tontti

17.12.2012
KYSYMYS VUODEN 2012 VEROTUKSESTA: Loppuvuoden verovinkit, voiko verotukseen vielä vaikuttaa? Vapaaehtoinen eläkevakuutus, arvonlisäveron korotus, kotitalousvähennys, tulonhankkimisvähennys, pienmyynti

21.11.2012
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Kotitalousvähennys taloyhtiössä, putkiremontti, asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu, huoneistossa suoritettavat työt, parvekelasit, ylimääräinen yhtiökokous

08.11.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA: Tappioiden realisointi veronkiertoa? Korkein hallinto-oikeus muutti verokäytäntöä

29.10.2012
KYSYMYS PERINNÖSTÄ LUOPUMISESTA: Verotehokas perinnöstä luopuminen, jälkiluopuminen, määrämuoto, ajankohta, perintöön ryhtyminen, perittävän ulosmittausvelkoja, velkajärjestelyssä oleva perillinen

01.10.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA JA LAHJAVEROSTA: Tappiolla olevien Nokian osakkeiden lahjoittaminen, myyntitappion menettäminen, voitolla olevat osakkeet

09.08.2012
KYSYMYS PERINTÖVEROTUKSESTA: Lesken perintöoikeus ja perintöverot, puolisovähennys, verovapaa perintö

13.03.2012
KYSYMYS PERUNKIRJOITUKSESTA: Perintöverotuksessa vähennyskelpoiset hautaus- ja hautajaiskulut sekä haudanhoito

13.02.2012
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja - Voivatko molemmat vanhemmat antaa erikseen oman verovapaan lahjan?

14.10.2011
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Vuosi 2012 ja kotitalousvähennys, remontti ajoitettuna vuodenvaihteeseen - mittava verovähennys

20.08.2011
KYSYMYS KIINTEISTÖVEROSTA: Kuka maksaa kiinteistöveron?

02.08.2011
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja kahden vuoden asuminen

19.07.2011
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja

19.07.2011
KYSYMYS AVIOLIITOSTA: Avioliiton verovaikutukset

03.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVEROTUS: Hankintameno-olettama ja myyntivoiton laskeminen

01.11.2010
KUOLINPESÄN VEROTUS: Kuolinpesän kiinteistövero ja perintöverot

01.11.2010
SUKUPOLVENVAIHDOS: Yrityksen sukupolvenvaihdos ja sen verot pähkinänkuoressa

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Kuinka paljon maksan osakkeiden ja muun omaisuuden myynnistä veroa?

01.11.2010
VEROVUODEN VEROTUS: Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku veropäätökseen

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Tappiolliset osakkeet on syytä jättää lahjoittamatta

02.02.2010
LAHJAVEROTUS TAI YRITYSVEROTUS: Yrityskauppa, sukulaiskauppa, sukupolvenvaihdos. Verohallinnon uusi arvostamisohje. Käypä arvo verotuksessa

02.02.2010
YRITYSMUODON VALINTA: Osakeyhtiö vai ammatinharjoittaja?

05.01.2010
LAHJAVEROTUS: Lainan antaminen lapselle & koroton laina

28.12.2009
AVIOLIITTO: Avioero ja omaisuuden ositus pähkinänkuoressa


Elatuslaskuri
Asianajotoimisto Talviaron kehittämä palvelu lastenvalvojille ja lakimiehille. Tutustu »


LUOVUTUSVOITTOVERO: Oman asunnon myynnin verovapaus ja kahden vuoden sääntö

Tulosta

01.11.2010

Asunnon tai kesämökin myynnistä syntyy useimmiten myyntivoittoa tai -tappiota. Luovutusvoitoista on maksettava 28 prosentin pääomatulovero. Erityissäännöksen perusteella myyntivoitto voi olla verovapaa.

Oman asunnon myyntivoitto on yleensä verotonta. Myyntivoittoa ei veroteta, jos myyjä on käyttänyt omistuksessaan ollutta asuntoa omana tai perheensä vakituisena asuntona vähintään kaksi vuotta. Kahden vuoden omistus- ja asumisaika lasketaan päivästä päivään myynti- ja ostopäivien erotuksena.

Oman asunnon käsite on rajattu. Esimerkiksi tyttären opiskelukäytössä olleesta asunnosta maksetaan myyntivoittoverot muun omaisuuden tapaan.

Veroa asunnon voitollisesta myynnistä menee silloin, kun kahden vuoden aikaraja ei täyty.

Vastaavasti asunnon myynnistä voi syntyä tappiota. Tappio on vähennyskelpoinen ainoastaan silloin, kun asunnossa ei ole omistusaikana asuttu kahta vuotta.

Myyntitappioiden vähennysoikeus on rajoitettu. Tappiot voidaan vähentää vain ja ainoastaan myyntivoitoista, eikä niitä pidä siten sotkea muihin pääomatuloihin tai palkkatuloihin.

Koska kesämökkiä ei voi pitää vakituisena asuntoa, vapaa-ajan kiinteistön voitollisesta myynnistä on maksettava luovutusvoittoveroa.

Yksityishenkilöt voivat laskea luovutusvoiton kahdella vaihtoehtoisella menetelmällä.

Voitto voidaan laskea vähentämällä luovutushinnasta omaisuuden todellinen hankintameno sekä hankinnasta ja luovutuksesta aiheutuneet kustannukset. Voiton vähennykseen kelpaavia kustannuksia ovat muun muassa ostosta aikanaan maksettu leima- tai varainsiirtovero sekä myynnistä kiinteistönvälittäjälle maksettu palkkio.

Vuosittaiset korjauskulut eivät ole vähennyskelpoisia, mutta kiinteistön arvoa nostaneet peruskorjaukset kylläkin. Tositteet kuluista on oheistettava veroilmoitukseen.

Verotettava voitto voidaan laskea myös hankintameno-olettamaa käyttämällä. Jos omaisuus on omistettu vähintään kymmenen vuotta, omaisuuden hankintameno-olettama saadaan vähentämällä myyntihinnasta 40 prosenttia. Alle kymmenen vuotta omistettua omaisuutta myytäessä veroton osuus on 20 prosenttia.

Hankintameno-olettamaa käytettäessä myyntihinnasta ei saa vähentää muita kuluja.

Perintönä tai lahjana saadun omaisuuden hankintamenona käytetään perintö- ja lahjaverotuksessa vahvistettua arvoa tai vaihtoehtoisesti hankintameno-olettamaa.

Omakotitalon, kesämökin ja muun kiinteän omaisuuden ostajan on maksettava hankinnastaan 4 prosentin suuruinen varainsiirtovero. Asunto-osakkeen verokanta on 1,6 prosenttia.

Verosta on vapautettu 18-39-vuotias ensiasunnon ostaja.

 A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: atype

Filename: layouts/footer_lakineuvo.php

Line Number: 2

Ajankohtaista

02.10.2016
OTM, lupalakimies Theresa Bergroth-Penttilä jälleen palveluksessasi

04.07.2016
Olemme lomalla heinäkuun loppuun saakka

18.01.2016
Muutos puhelin- ja faksinumeroissa - 010-alkuiset numerot poistuneet käytöstä


Katso kaikki ajankohtaiset >


 

Oliko lakineuvosta apua?
Jäikö jokin askarruttaan Sinua...

Ota yhteyttä ja kysy neuvoa!

 Vastuunrajoituslauseke

Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäis-tapauksessa.

Laki- tai vero-ongelmassa on aina syytä kääntyä asianajajan puoleen.

Asianajotoimisto Talviaro Oy, asianajaja Mika Talviaro tai lakineuvo.fi eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.Lakineuvopuhelin Offline
Vastuunrajoitus | Julkaisija ja vastaava toimittaja | Hyvä asianajajatapa
© Asianajotoimisto Talviaro Oy