KYSYMYS KIINTEISTÖN KAUPASTA: Kauppakirja ja kauppahinnan jakaminen kiinteistökaupassa, voidaanko tällä poistaa myyjän vastuu?

Täytyykö kiinteistön kauppakirjassa olla rakennukset erikseen yksilöityinä vai riittääkö vain maininta, että kiinteistö myydään sille kuuluvine rakennuksineen?

Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Kiinteistökauppaa säätelevän maakaaren mukaan kauppakirjasta on käytävä ilmi luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta ja muu vastike.

Muita ehdottomia muotovaatimuksia laissa ei ole.

Rakennuksia ei ole siten välttämätöntä yksilöidä. Usein kauppakirjassa todetaan, että kiinteistö myydään sille kuuluvine rakennuksineen.

Suosittelen kuitenkin, että rakennukset luetellaan ja kauppahinta jaetaan rakennusten ja maapohjan kesken silloin, kun kiinteistön sijainti muodostaa suurimman osan kauppahinnasta. Esimerkiksi mökkikiinteistöissä tontti on usein arvokkaampi kuin rakennukset. Jos kiinteistöllä sijaitsee purkukuntoinen rakennus, kauppahinnan jaottelu on myös paikallaan.

Kauppahinnan jakamisella on merkitystä kaupan jälkipyykissä. Jos kauppakirjassa on todettu, että rakennuksen arvo on vähäinen, ostaja voi virhetilanteessa lähtökohtaisesti vaatia rakennusten osalta enintään niiden arvoa vastaavaa hinnanalennusta.

Kauppahinnan jakamisessa on huomioitava, ettei jako saa olla keinotekoinen. Jos rakennuksilla on tosiasiallista arvoa, rakennusten merkitseminen arvottomiksi tai purkukuntoisiksi ei poista myyjän vastuuta.

Lain mukaan ostajan oikeuksia voidaan rajoittaa vain yksilöidyillä sopimuksilla.

CHAT!

MOI!

Asianajajamme eivät valitettavasti ole juuri nyt Chatin äärellä.

Jätä viestisi alla olevalla lomakkeella, niin otamme Sinuun yhteyttä!

Nimeni

Kotipaikkani

Sähköpostisoitteeni

Puhelinnumeroni

Kyseessä on
ToimeksiantokyselyKysyn yleistä neuvoa
Ks. lisätietoa viestinnästä alla.
Aihe

Viesti

Lisätietoa viestinnästä
1. Voit lähettää sitoumuksetta meille sähköpostia.
2. Aluksi tarkistamme esteellisyyden.
3. Mikäli kysyt yleistä neuvoa, joudumme valitettavasti toteamaan, ettemme pysty vastaamaan kaikkiin tiedusteluihin. Sivuillamme käy keskimäärin 500 vierailijaa päivittäin.
4. Voit kuitenkin kysyä myös yleistä neuvoa. Kirjoitamme siitä artikkelin (Lakineuvon), mikäli aihe on yleisesti kiinnostava. Kirjoitamme keskimäärin yhden tällaisen artikkelin kuukaudessa.
5. Huomioi, että kiinteistökauppariitoihin ja rikosasioihin ovat olemassa omat Lomakkeensa. Samoin etänä laadittavaan ositussopimukseen.
6. Emme luovuta tai käytä yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.