LAPSEN ELATUS: Elatusapu ja oikeudenkäynti – kuka maksaa oikeudenkäyntikulut?

Mitä jos elatusapu on vahvistettu liian korkeaksi tai lapsesta erillään asuva vanhempi ei suostu maksamaan lainkaan elatusapua? Jos asia joudutaan viemään käräjäoikeuteen, kuka maksaa oikeudenkäyntikulut?

Lapsen elatus kuuluu vanhempien vastuulle. Avioerotilanteessa lapsesta erillä asuva vanhempi huolehtii lapsen elatuksesta lapselle maksettavalla elatusavulla.

Lapsen elatuksesta sovitaan yleensä lastenvalvojan luona. Elatuksesta sovitaan ja lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen. Elleivät vanhemmat pääse sopimukseen, elatusavun vahvistamista on haettava käräjäoikeudelta.

Olosuhteiden muuttuessa vahvistettua elatusapua voidaan muuttaa. Elleivät vanhemmat pääse muutoksesta sopimukseen, tällöinkin elatusavun muuttamista on haettava käräjäoikeudelta.

Oikeudenkäynnissä on pääsääntönä, että hävinnyt osapuoli joutuu korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut.

Pääsäännöstä on kuitenkin poikkeuksia. Jos kyseessä on asia, jossa sovinto ei ole sallittu, asianosaiset vastaavat yleensä itse omista kuluistaan. Perinteisesti tällaisia asioita ovat olleet lapsiasiat.

Lasten elatusta koskevissa riidoissa on kuitenkin ollut epäselvyyttä siitä, onko elatusapuriita oikeudenkäyntikulujen valossa sellainen asia, jossa sovinto ei ole sallittu.

Korkein oikeus on ratkaissut elatusapuasioiden oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden. Sen mukaan elatusapuasiassa lapsi ei joudu maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, vaikka lapsi häviäisikin jutun elatusavun vahvistamisesta tai korottamisesta.

Tilanne on toinen elatusvelvollisen nostaessa kanteen lasta kohtaan. Mikäli kanne elatusavun alentamisesta hylätään, elatusvelvollinen joutuu maksamaan myös lapsensa oikeudenkäyntikulut.

Lapsella ei siis yleensä – eikä hänen lähivanhemmalla – ole elatusapuasioissa riskiä vastapuolen oikeudenkäyntikuluista. Varattomuudestaan johtuen lapsen omat asianajokulut katetaan useimmiten valtion varoista.

Tarvitsetko apua elatusapuasiassa? Ota yhteyttä. Hallitsemme elatusapuasiat, sillä toimistomme on laatinut lastenvalvojilla ja lakitoimistoilla käytössä olevan elatuslaskurin.

CHAT!

MOI!

Asianajajamme eivät valitettavasti ole juuri nyt Chatin äärellä.

Jätä viestisi alla olevalla lomakkeella, niin otamme Sinuun yhteyttä!

Nimeni

Kotipaikkani

Sähköpostisoitteeni

Puhelinnumeroni

Kyseessä on
ToimeksiantokyselyKysyn yleistä neuvoa
Ks. lisätietoa viestinnästä alla.
Aihe

Viesti

Lisätietoa viestinnästä
1. Voit lähettää sitoumuksetta meille sähköpostia.
2. Aluksi tarkistamme esteellisyyden.
3. Mikäli kysyt yleistä neuvoa, joudumme valitettavasti toteamaan, ettemme pysty vastaamaan kaikkiin tiedusteluihin. Sivuillamme käy keskimäärin 500 vierailijaa päivittäin.
4. Voit kuitenkin kysyä myös yleistä neuvoa. Kirjoitamme siitä artikkelin (Lakineuvon), mikäli aihe on yleisesti kiinnostava. Kirjoitamme keskimäärin yhden tällaisen artikkelin kuukaudessa.
5. Huomioi, että kiinteistökauppariitoihin ja rikosasioihin ovat olemassa omat Lomakkeensa. Samoin etänä laadittavaan ositussopimukseen.
6. Emme luovuta tai käytä yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.